Wijziging ambtshalve beleid voorheffingen vennootschapsbelasting

20-01-2023

Belastingdienst actueel

Op 18 januari 2023 is het Besluit Fiscaal Bestuursrecht gewijzigd. De inspecteur kan nu een voorheffingenbeschikking vennootschapsbelasting (Vpb) ambtshalve verhogen.

In paragraaf 23, vijfde lid, onderdeel b en c is het ambtshalve beleid over de voorheffingen vennootschapsbelasting opgenomen. In de toelichting bij het wijzigingsbesluit leest u hier meer over.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron