wat gebeurt er na 1 oktober 2020?

Belastingdienst actueel

28-08-2020

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u nog tot 1 oktober 2020 voor 3 maanden bijzonder uitstel van betaling aanvragen, of een eerdere aanvraag verlengen. Loopt uw bijzonder uitstel af, dan moet u bij de eerstvolgende aangifte uw belasting weer op tijd betalen. Vanaf 1 januari 2021 begint de afbetaling van de openstaande belastingbedragen waarvoor u uitstel van betaling hebt gekregen. Daarvoor krijgt u ruim de tijd: 2 jaar.

Het besluit om tot 1 oktober bijzonder uitstel van betaling aan te kunnen vragen, betekent dat de periode van uitstel uiterlijk eindigt op 1 januari 2021. Daarbij gaan we ervan uit dat de coronacrisis de komende maanden niet verergert. Als de ontwikkeling van het coronavirus met nieuwe of verscherpte maatregelen daar aanleiding toe geeft, gaan we hier opnieuw naar kijken.

Wat het einde van het bijzonder uitstel betekent voor u, hangt af van uw situatie. Lees wat u nu al kunt doen in uw specifieke situatie

Nieuwe betalingsverplichtingen na bijzonder uitstel

Betalingsverplichtingen die ontstaan na afloop van het bijzonder uitstel, moet u op de gewone manier voldoen. Stel, u hebt uitstel tot 1 januari 2021. Dan moet u wel op tijd belasting aangeven en betalen over deze tijdvakken: het 4e kwartaal van 2020, de maand december 2020, of de 13e vierwekenperiode van 2020. En daarna over de volgende tijdvakken.

Loopt het betalingsuitstel dat u vanwege corona kreeg af en kunt u nieuwe belastingen in 2021 nog niet op tijd betalen? Kijk dan of u volgens de gebruikelijke regels betalingsuitstel kunt vragen of een betalingsregeling kunt afspreken.

Betalingsregeling voor aflossen opgebouwde belastingschuld

In de periode waarin u bijzonder uitstel van betaling had, hebt u een belastingschuld opgebouwd. Wij bieden u daarvoor een ruime betalingsregeling aan. U krijgt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 de tijd om uw belastingschuld af te lossen. U betaalt dan 24 maanden lang elke maand een vast bedrag. Als u eerder wilt afbetalen, kan dat natuurlijk. Ook kunt u tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 naast het vaste maandelijkse bedrag extra aflossen.

Misschien is het voor u niet mogelijk uw belastingschuld binnen 24 maanden af te lossen. In dat geval zoeken wij samen met u naar een passende oplossing.

Wij begrijpen dat veel ondernemers het de komende tijd financieel nog steeds moeilijk zullen hebben. Daarom blijft het tarief van de invorderingsrente (de rente die u moet betalen als u een aanslag niet op tijd hebt betaald) tot en met 31 december 2021 op 0,01%.
Dit zorgt ervoor dat u de komende tijd ook vrijwel geen rentekosten heeft op de belastingschuld die u gaat aflossen.

Lees meer over invorderingsrente

Hoe informeren wij ondernemers over de nieuwe maatregelen?

In september 2020 krijgt u een brief waarin wij bovenstaande nog een keer uitgebreid uitleggen.

In december 2020 ontvangt u ook een brief van ons. Daarin staan:

  • een voorlopig overzicht van uw belastingschuld
  • de voorwaarden van de betalingsregeling
  • het maandbedrag van de betalingsregeling

In maart 2021 ontvangt u weer een brief van ons, met:

  • een definitief overzicht van uw belastingschuld
  • (eventueel) het aangepaste maandbedrag van de betalingsregeling

Op belastingdienst.nl/coronavirus vindt u meer informatie over de Belastingdienst en de coronacrisis

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron