Voorkom dat wij uw betalingsregeling bijzonder uitstel intrekken!

22-08-2023

Belastingdienst actueel

Hebt u in juli 2023 een brief gekregen waarin stond dat wij uw betalingsregeling bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis (betalingsregeling bijzonder uitstel) gaan intrekken? Lees wat u kunt doen om dat te voorkomen.

Wat kunt u nu nog doen?

Betalingsachterstand inlopen

Hebt u een achterstand voor uw nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 en/of de termijnen van de betalingsregeling bijzonder uitstel? Loop deze achterstand(en) dan in, als u dat kunt.

Doet u dit vóór 29 augustus 2023? Dan kunt u gebruik blijven maken van de betalingsregeling bijzonder uitstel. U kunt dan ook 1 of meer aanpassingen van de betalingsregeling aanvragen.

Betalingsregeling bijzonder uitstel laten aanpassen

Loopt u uw betalingsachterstand(en) in vóór 29 augustus 2023? Dan kunt u vóór diezelfde datum nog 1 of meer aanpassingen van de betalingsregeling aanvragen. Bijvoorbeeld een betaalpauze of een verlenging van de betalingsregeling. Over deze aanpassingen en de voorwaarden die daarvoor gelden, leest u meer bij Aanpassing betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel.

In beroep gaan tegen intrekken betalingsregeling

Bent u het niet eens met onze beslissing de betalingsregeling in te trekken? Dan kunt u daartegen in beroep gaan. Stuur daarvoor een brief naar:

Belastingdienst
T.a.v. de directeur
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Zet in uw brief altijd de reden waarom u het niet eens bent met het intrekken van de betalingsregeling, het kenmerk van de intrekkingsbrief, uw naam en uw handtekening.

Uw brief moet bij ons binnen zijn vóór 25 augustus 2023.

Moeite met uw betalingsverplichtingen in het algemeen?

Kijk bij Ook op lange termijn betalingsproblemen? wat u kunt doen.

Wat gebeurt er als u nu niets doet?

Als wij de betalingsregeling bijzonder uitstel intrekken, moet u alle (naheffings)aanslagen die onder het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis vallen, in 1 keer betalen. Plus eventuele kosten van invorderingsmaatregelen. U moet dit volledige bedrag betalen vóór 29 augustus 2023.

In de intrekkingsbrief staat hoe u kunt betalen.

Waarom kreeg u de intrekkingsbrief?

U hebt als ondernemer bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis gekregen. Daardoor hebt u een belastingschuld opgebouwd. U betaalt deze belastingschuld af via de betalingsregeling bijzonder uitstel.

U voldoet niet aan de voorwaarden voor de betalingsregeling bijzonder uitstel, om 1 van de volgende redenen:

  • U hebt sinds 1 oktober 2022 niet voldaan aan al uw nieuwe betalingsverplichtingen.
  • U hebt sinds 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling niet op tijd betaald.
  • U loopt achter met uw betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 én met de termijnen van de betalingsregeling.

Wij hebben u verschillende brieven gestuurd waarin wij u hierop wezen.

U hebt uw betalingsachterstand(en) daarna niet ingehaald. U hebt ons ook niet gevraagd om de betalingsregeling aan te passen. En u hebt ook geen verzoek om schuldsanering gedaan.

Wij zijn daarom van plan de betalingsregeling in te trekken. Met deze brief hebben wij u dat officieel laten weten.

Grote onderneming of buitenlands belastingplichtige?

Is uw onderneming een grote onderneming? Dan worden uw belastingzaken behandeld door 1 van de belastingkantoren voor Grote Ondernemingen (GO).

Bent u een buitenlands belastingplichtige? Dan worden uw belastingzaken behandeld door Kennis- en Expertisecentrum Buitenland in Heerlen.

In deze gevallen gelden de hiervoor genoemde datums niet.

Als wij uw betalingsregeling bijzonder uitstel intrekken, hebt u daarover al voor juli 2023 een brief van ons gekregen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron