Regels vrijstelling antidumpingrechten fietsonderdelen China aangepast

15-03-2024

Douane actueel

Voert u fietsonderdelen uit China in? Dan wijzigt de hoeveelheid hoofdonderdelen die u als zogenoemde kleinverbruiker vrij van antidumpingrechten mag invoeren.

U mag nu over een periode van maximaal 12 maanden gemiddeld 299 van zulke onderdelen per maand invoeren of geleverd krijgen. Eerder mocht u per maand maximaal 299 stuks invoeren of geleverd krijgen. Wel moet u nog steeds een vergunning Bijzondere Bestemming hebben. En deze nieuwe regels gelden alleen voor vergunningen die op of na 21 maart 2023 zijn afgegeven.

Wat is het?

Deze beperkte vrijstelling van antidumpingrechten is een zogenoemde ‘de-minimis’-regeling. Dat is een vorm van decentrale overheidssteun, die ingezet kan worden om bepaalde sectoren (zoals kleine zelfstandige fietsenwinkels of fietsenmakers) te ondersteunen.

Hoe werkt het?

De periode waarover het maandelijkse gemiddelde wordt berekend, geldt vanaf de inwerkingtreding van uw vergunning en is dan steeds maximaal 12 maanden. Deze periode mag daarnaast niet langer zijn dan de nog resterende geldigheidsduur van uw vergunning. Verder is bij de afgifte van deze vergunning het stellen van zekerheid verplicht.

Maximum aantal onderdelen per maand overschreden?

Wordt dit gemiddelde van 299 stuks per maand overschreden? Dan moet u onder de nieuwe regels de vrijgestelde antidumpingrechten over de hele vergunningsperiode alsnog betalen en trekken wij de vergunning in. Let dus goed op het aantal fietsonderdelen dat u onder deze regeling invoert.

Voor welke vergunning geldt de wijziging?

De regels voor de vrijstelling van antidumpingrechten voor fietsonderdelen zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 88/97. Met ingang van 21 maart 2023 is deze Verordening gewijzigd door Uitvoeringsverordening (EU) 2023/611 van 17 maart 2023. Met name de wijziging van artikelen 14 en 15 van deze verordening is belangrijk voor zogenoemde ‘kleingebruikers’, maar deze wijziging geldt alleen voor vergunningen die op of na 21 maart 2023 zijn afgegeven. Dit heeft dus geen effect op de voorwaarden van de vergunningen die vóór die datum zijn afgegeven.

Wilt u toch van deze wijziging gebruik maken? Dan kunt u ons vragen om een tussentijdse aanpassing van uw lopende vergunning.

Meer weten?

Meer informatie over de werking van deze ‘de minimis’-regeling en voorbeelden van de onderdelen die onder deze regeling vallen, vindt u in het Handboek Douane.

U kunt ook contact opnemen met het bedrijvencontactpunt van de Douane in uw regio.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron