Privacyverklaring

Mostert Administratie & Advies, gevestigd aan Raad van Europastraat 17 2694 DA s-Gravenzande, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Download

Hier kunt u de privacyverklaring downloaden als pdf.

Raad van Europastraat 17

2694 DA ‘s-Gravenzande

T +31-642488093

Pedro Mostert is de Functionaris Gegevensbescherming van Mostert Administratie & Advies Hij is te bereiken via pedro@mostertadmin.nl

Mostert Administratie & Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Overzicht persoonsgegevens:

 •  •  Voor- en achternaam
 • •  Geslacht
 • •  Geboortedatum
 • •  Geboorteplaats
 • •  Adresgegevens
 • •  Telefoonnummer
 • •  E-mailadres
 • •  IP-adres
 • •  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • •  Locatiegegevens
 • •  Bankrekeningnummer

Mostert Administratie & Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • •  burgerservicenummer (BSN)

Mostert Administratie & Advies heeft voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Betrokken medewerkers van Mostert Administratie & Advies worden verplicht tot geheimhouding en zijn op de hoogte gesteld van de verantwoordelijkheden en verplichtingen volgend uit de AVG en procedures met betrekking tot datalekken.

De verwerking van persoonsgegevens vindt meestal plaats om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook kan een gerechtvaardigd belang ontstaan om gegevens op te slaan en te gebruiken, voor het onder de aandacht brengen en aanbieden van nieuwe of verbetering van bestaande diensten of actuele informatie, het beantwoorden van vragen van bezoekers van de website, het versturen van nieuwsbrieven of het verzamelen van gegevens voor analyse van de website.

In een enkel geval kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat wij u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Uitgangspunt is dat de verwerking van persoonsgegevens slechts gebeurt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Mostert Administratie & Advies verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. In het kader van onze dienstverlening kan Mostert Administratie & Advies wel gebruikmaken van diensten van derden als (sub)verwerker, waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om specialistische werkzaamheden in het kader van pensioen, verzuimmanagement of salarisverwerking. Daarnaast maakt Mostert Administratie & Advies bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik van specialistische softwarepakketten, hosting en dergelijke waarin persoonsgegevens worden opgeslagen en/of verwerkt. Met al deze partijen sluit Mostert Administratie & Advies overeenkomsten waarin afspraken over de wijze van verwerking, de beveiliging en dergelijke zijn vastgelegd.

Tot slot zijn er nog partijen die noodzakelijkerwijs ter uitvoering van de met Mostert Administratie & Advies overeengekomen werkzaamheden persoonsgegevens ontvangen. Dat betreft onder andere de Belastingdienst, bedrijfsverenigingen, pensioenfondsen, kredietinstellingen of verzekeringsmaatschappijen. Deze partijen zijn in de regel zelf verantwoordelijk voor de verwerking en beveiliging van de betrokken persoonsgegevens.

U heeft de volgende rechten als betrokkene:

 • •  recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel
 • •  recht op inzage, correctie, aanvulling of verwijdering te verzoeken van uw persoonsgegevens
 • •  bezwaar maken tegen of beperking te verzoeken van uw persoonsgegevens
 • •  het intrekken van gegeven toestemming
 • •  uw persoonsgegevens over te dragen aan een ander
 • •  een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit