‘Ook langere termijn voor betaling lokale belastingen’

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland doet een dringend beroep op gemeenten om ondernemers langer de tijd te geven om uitgestelde lokale belastingen te betalen. ‘Landelijk is die termijn gisteren verruimd naar 36 maanden. Wij vragen u op lokaal niveau hetzelfde te doen. Eén lijn trekken is niet alleen duidelijk, het vergroot ook de overlevingskansen van uw plaatselijke ondernemers’, schrijft Vonhof donderdag in een oproep aan alle Nederlandse gemeenten.

Bijdrage aan gemeenschap

De MKB-Nederland-voorzitter verwijst in de brief naar de deze week aangescherpte kabinetsmaatregelen die veel binnenstadondernemers in onder meer horeca, cultuur, sport en verblijfsrecreatie opnieuw hard raken. Het gaat om ondernemers die van groot belang zijn voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid, en die in veel gevallen ook anderszins een bijdrage leveren aan de gemeenschap. ‘We vragen gemeenten daarom dringend zich hard te maken voor de overlevingskansen van deze ondernemers en hen langer te tijd geven om uitgestelde lokale belastingen te betalen’, aldus Vonhof. Het gaat dan onder meer om precario voor terrassen, OZB en toeristenbelasting.

Landelijk voorbeeld volgen

Woensdag maakte staatssecretaris Vijlbrief van Financiën bekend dat de betalingstermijn van uitgestelde belastingen wordt verruimd van 24 naar 36 maanden, ingaande per 1 juli 2021 in plaats van 1 januari. MKB-Nederland en VNO-NCW hadden daar op aangedrongen om ondernemers meer lucht te geven om aan hun verplichtingen te voldoen en een mogelijk faillissement af te wenden. Eerder had de Tweede Kamer al unaniem ingestemd met een motie van D66 en VVD hierover. Vonhof wil dat gemeenten het voorbeeld van de landelijke overheid volgt. Eenzelfde verzoek doet hij aan de waterschappen en provincies.

Link naar bron