Geld

Haal aftrekposten naar voren

Voor veel aftrekposten wordt het belastingvoordeel de komende jaren afgebouwd voor wie een hoger box 1-inkomen heeft dan ruim € 68.500.

Dat geldt niet alleen voor de hypotheekrenteaftrek, maar met ingang van 2020 bijvoorbeeld ook voor de persoonsgebonden aftrekposten zoals alimentatie, aftrekbare giften en zorgkosten. Het maximale belastingvoordeel bedraagt 46% in 2020, 43% in 2021, 40% in 2022 en circa 37% in 2023. Aftrekposten leveren in 2020 dus méér belastingvoordeel op dan in 2021 en volgende jaren. Kijk dus of u aftrekposten zoals hypotheekrente, giften en wellicht ook zorgkosten naar voren kunt halen door bijvoorbeeld nog dit jaar uw hypotheek over te sluiten of uw giften en zorgkosten vooruit te betalen.