Gemeenten, verruim steun en regels voor ondernemers

Nederlandse gemeenten moeten kijken naar belastinguitstel, en waar mogelijk -afstel voor ondernemers. Ook moet er steun blijven voor innovatie en marketing, en is er coulance nodig bij regels en handhaving. Gemeenten moeten vooral duidelijk en eenduidig zijn, om ondernemers tijdens de coronacrisis zo veel mogelijk te helpen.

Steun bieden

Die en meer aanbevelingen staan vermeld in een open brief van MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof en acht voorzitters van aangesloten steden en regio’s van MKB-Nederland aan de colleges van B&W van alle Nederlandse gemeenten. Het gaat om een uitgebreide lijst suggesties op het gebied van financiering, binnensteden en dienstverlening die de gemeenten kunnen of moeten oppakken om het bedrijfsleven steun te bieden in deze moeilijke tijd. Zo pleiten de voorzitters er bijvoorbeeld voor om ontheffingen voor theaters en bioscopen zoveel mogelijk toe te staan, om aanbestedingen naar voren te halen en voor vouchers waarmee ondernemers advies over P&O en fiscaliteit kunnen inkopen. Ook is de boodschap dat gemeenten goed moeten communiceren en zichtbaar moeten zijn voor ondernemers.

Nieuwe maatregelen hard gelag

MKB-Nederland reageert hiermee op de extra maatregelen die de overheid op 28 september afkondigde. ‘Ondanks het begrip voor de nieuwe maatregelen is het voor ondernemers ook een hard gelag, daar waar velen net weer aan het opkrabbelen waren’, aldus de ondertekenaars. ‘Veel ondernemers en hun werknemers gaan een zware periode in’. De MKB-voorzitters spreken in de brief ook hun waardering uit voor de steun van landelijk, regionale en lokale overheden.

Bron link