Driekwart van de burgers met een FSV-registratie heeft een brief gekregen met de reden

Belastingdienst actueel

31-03-2022

Meer dan 150.000 burgers waarvan de persoonsgegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) stonden, weten nu de reden van hun FSV-registratie. De overige brieven sturen we zo snel mogelijk.

In het voorjaar van 2021 hebben wij ruim 200.000 burgers laten weten dat hun persoonsgegevens in de FSV stonden. Aan de Tweede Kamer is beloofd deze burgers ook te informeren over de reden van hun registratie. Niet in alle gevallen is het ons gelukt om de reden van de registratie in de FSV te achterhalen. Bijvoorbeeld omdat hierover in de FSV onvoldoende informatie was opgenomen. Als dat het geval is, melden wij dat ook in de brief. We hebben de Tweede Kamer ook beloofd de burgers te informeren als hun FSV-registratie met andere overheidsorganisaties zijn gedeeld. En zo ja, met wie.

Hebt u onterechte gevolgen van de registratie in de FSV?

Wij onderzoeken in welke situaties een registratie in de FSV tot onterechte gevolgen heeft geleid. Bijvoorbeeld als u geen persoonlijke betalingsregeling hebt gekregen. U ontvangt van ons een brief als we hebben vastgesteld dat er voor u onterechte gevolgen zijn geweest. Als uit onderzoek blijkt dat u geen onterechte gevolgen hebt ondervonden, informeren we u daar ook over.

In april 2022 sturen wij een voorstel naar de Tweede Kamer over een eventuele tegemoetkoming voor onterechte gevolgen.

Hebt u een FSV-melding gedaan over mogelijke onterechte gevolgen?

Dan hebt u een ontvangstbevestiging van uw melding ontvangen. We onderzoeken de mogelijke onterechte gevolgen van de registratie van uw persoonsgegevens in de FSV. U ontvangt van ons een brief over de uitkomst, zo snel mogelijk na afronding van het onderzoek.

Hebt u een verzoek gedaan om inzage in uw persoonsgegevens in de FSV?

Dan ontvangt u, als reactie op uw inzageverzoek, een beschikking. Daarin staat de informatie over uw registratie in de FSV. Als daarin ook de reden van uw registratie genoemd staat, krijgt u geen aparte brief meer over de reden van uw registratie in de FSV.

Meer informatie

Ga voor meer algemene informatie over de FSV naar Het systeem Fraude Signalering Voorziening (FSV).

Of bel het Meldpunt FSV: 0800 – 235 83 56 en vanuit het buitenland +31 555 385 356. U kunt bellen op maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron