‘Handboek Ondernemen 2022’ gepubliceerd

Belastingdienst actueel

04-04-2022

U kunt het ‘Handboek Ondernemen 2022’ nu downloaden. Het handboek is voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en daarbij zelf zijn administratie doet.

Het handboek is vooral voor de eenmanszaak, maar bevat ook veel nuttige informatie voor ondernemingen met een andere rechtsvorm. Als ondernemer krijgt u te maken met belastingen en sociale verzekeringen. Wij maken u in dit handboek wegwijs in uw fiscale rechten en plichten.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Driekwart van de burgers met een FSV-registratie heeft een brief gekregen met de reden

Belastingdienst actueel

31-03-2022

Meer dan 150.000 burgers waarvan de persoonsgegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) stonden, weten nu de reden van hun FSV-registratie. De overige brieven sturen we zo snel mogelijk.

In het voorjaar van 2021 hebben wij ruim 200.000 burgers laten weten dat hun persoonsgegevens in de FSV stonden. Aan de Tweede Kamer is beloofd deze burgers ook te informeren over de reden van hun registratie. Niet in alle gevallen is het ons gelukt om de reden van de registratie in de FSV te achterhalen. Bijvoorbeeld omdat hierover in de FSV onvoldoende informatie was opgenomen. Als dat het geval is, melden wij dat ook in de brief. We hebben de Tweede Kamer ook beloofd de burgers te informeren als hun FSV-registratie met andere overheidsorganisaties zijn gedeeld. En zo ja, met wie.

Hebt u onterechte gevolgen van de registratie in de FSV?

Wij onderzoeken in welke situaties een registratie in de FSV tot onterechte gevolgen heeft geleid. Bijvoorbeeld als u geen persoonlijke betalingsregeling hebt gekregen. U ontvangt van ons een brief als we hebben vastgesteld dat er voor u onterechte gevolgen zijn geweest. Als uit onderzoek blijkt dat u geen onterechte gevolgen hebt ondervonden, informeren we u daar ook over.

In april 2022 sturen wij een voorstel naar de Tweede Kamer over een eventuele tegemoetkoming voor onterechte gevolgen.

Hebt u een FSV-melding gedaan over mogelijke onterechte gevolgen?

Dan hebt u een ontvangstbevestiging van uw melding ontvangen. We onderzoeken de mogelijke onterechte gevolgen van de registratie van uw persoonsgegevens in de FSV. U ontvangt van ons een brief over de uitkomst, zo snel mogelijk na afronding van het onderzoek.

Hebt u een verzoek gedaan om inzage in uw persoonsgegevens in de FSV?

Dan ontvangt u, als reactie op uw inzageverzoek, een beschikking. Daarin staat de informatie over uw registratie in de FSV. Als daarin ook de reden van uw registratie genoemd staat, krijgt u geen aparte brief meer over de reden van uw registratie in de FSV.

Meer informatie

Ga voor meer algemene informatie over de FSV naar Het systeem Fraude Signalering Voorziening (FSV).

Of bel het Meldpunt FSV: 0800 – 235 83 56 en vanuit het buitenland +31 555 385 356. U kunt bellen op maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2022 vastgesteld

Belastingdienst actueel

04-03-2022

Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, mogen, onder voorwaarden, als verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag ten laste van hun winst brengen. Voor 2022 is dit bedrag vastgesteld op € 41,50.

Het bedrag dat eigen rijders in aanmerking mogen nemen (in 2022: € 41,50) wordt jaarlijks aangepast en gepubliceerd op belastingdienst.nl, bij Verblijfskosten eigen rijders. De bedragen van de laatste 5 jaar zijn op de internetsite raadpleegbaar, via de zoekterm ‘eigen rijders’

De regeling geldt voor transportondernemers (eigen rijders) die hun winst aangeven in de inkomstenbelasting, niet voor ondernemers die aangifte vennootschapsbelasting doen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Onjuist Vpb-tarief in verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2022

Belastingdienst actueel

18-02-2022

Hebt u in MijnBelastingdienst Zakelijk een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aangevraagd? Of een verzoek gedaan om uw voorlopige aanslag 2022 te wijzigen? Mogelijk wordt er een onjuist belastingbedrag berekend.

In de 2e schijf (belastbaar bedrag meer dan € 395.000) gebruiken we een onjuist tarief van 25%. Het juiste tarief is 25,8%.

Wat moet u doen?

Wij werken nu aan het herstel van de fout. U hoeft niets te doen. Bij het opleggen van de voorlopige aanslag gebruiken we wel het juiste tarief.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Oude ondernemersportaal niet meer beschikbaar

Belastingdienst actueel

27-01-2022

Ondernemers kunnen voor de btw-aangifte over 2022 geen aangifte meer doen via het oude ondernemersportaal. Kies daarom voor een andere manier van aangifte doen.

Btw-aangifte vanaf 2022

U kunt het oude ondernemersportaal vanaf 2022 niet meer gebruiken voor de btw-aangifte. Voor uw btw-aangiften over 2022 en daarna zijn er 3 manieren om aangifte te doen:

Let op!

Om in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk hebt u DigiD of eHerkenning niveau 3 nodig. Vraag eHerkenning snel aan. Door veel aanvragen en coronabeperkingen, kan de aanvraag langer duren. Indien nodig kunt u ook direct contact opnemen met uw eH- leverancier.

Kies een nieuwe manier van aangifte doen

We raden u dringend aan om u nu al voor te bereiden op deze overstap. Schaf administratiesoftware aan, schakel een fiscaal dienstverlener in of stap over op Mijn Belastingdienst Zakelijk. U kunt direct overstappen, maar uw eerste btw-aangifte in Mijn Belastingdienst Zakelijk doet u uiterlijk:

 • 1e maandaangifte: februari 2022 (over januari 2022)
 • 1e kwartaalaangifte: april 2022 (over 1e kwartaal 2022)
 • 1e jaaraangifte: maart 2023 (over 2022)

Welke ondernemers kunnen niet overstappen?

Kunt u zich niet inschrijven in het Handelsregister van de KVK? Dan kunt u voor de btw-aangifte gebruik blijven maken van het oude zakelijke portaal. U kunt er overigens ook voor kiezen btw-aangifte te doen met behulp van administratiesoftware of via een fiscaal dienstverlener.

Meer informatie

Op belastingdienst.nl/overstappen, belastingdienst.nl/eherkenning of Zo doet u digitaal btw-aangifte vindt u meer informatie over zakendoen met de Belastingdienst en eHerkenning.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Handleiding ‘Waardering van verpachte gronden in box 3 2021’ beschikbaar

Belastingdienst actueel

26-01-2022

In deze handleiding vindt u de uitgangspunten en normen voor 2021 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3. En 2 tabellen waarmee u de waarde van deze gronden kunt berekenen.

U kunt de handleiding ‘Waardering van verpachte gronden in box 3  2021’ downloaden. 

Vragen of meer informatie?

U kunt deze schriftelijk stellen bij de secretaris van het Platform Landbouw:
Belastingdienst/kantoor Eindhoven

De heer A.F.A. van de Leest
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

‘Landelijke Landbouwnormen 2021’ beschikbaar

Belastingdienst actueel

04-01-2022

De ‘Landelijke Landbouwnormen 2021’ zijn beschikbaar. Hierin vindt u de normbedragen voor 2021 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
Aan de ‘Landelijke Landbouwnormen 2021’ werkten mee:

 • KAVB: Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur 
 • LTO Nederland: Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
 • SRA: Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten
 • De TAAK: Tuinbouw Accountants en Administratie Kantoren
 • VLB: Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

onttrekkingen voor eigen verbruik en privégebruik’ beschikbaar

Belastingdienst actueel

23-12-2021

Jaarlijks publiceren wij de landelijke landbouwnormen. De normen voor eigen verbruik en richtlijnen voor privégebruik zijn nu beschikbaar.

Het gaat om de normen voor het eigen verbruik van de meest gangbare agrarische producten en richtlijnen voor het privégedeelte van de kosten van energie en water. Omdat u deze nodig hebt voor uw laatste btw-aangifte over 2021, zijn deze alvast bekendgemaakt.

De overige landbouwnormen komen in januari beschikbaar.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

webinar ‘Starten met een webshop’

Belastingdienst actueel

20-12-2021

Wilt u producten verkopen op internet, maar hebt u geen idee wat daar allemaal bij komt kijken? Kijk dan gratis de webinar ‘Starten met een webshop’ terug. In de webinar laten verschillende deskundigen zien waar u rekening mee moet houden. De perfecte voorbereiding van de start van uw webshop.

Een webshop starten omvat meer dan alleen een website (laten) ontwikkelen. U moet zich bijvoorbeeld inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KVK). U registreert een domeinnaam en houdt een administratie bij. Als webwinkelier moet u ook nog eens voldoen aan verschillende wetten en regels voor online verkoop in binnen en buitenland. En u betaalt inkomstenbelasting en omzetbelasting.

Inhoud van de webinar

Gastvrouw Annemarie Brüning, bekend als presentatrice van Hart van Nederland, neemt u mee door alle onderwerpen waarmee u te maken krijgt als e-commerce ondernemer. U krijgt veel tips van deskundigen van de Belastingdienst, de KVK en Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ondernemers vertellen over hun ervaringen met de start van hún online winkel.

De webinar vond plaats op donderdag 16 december 2021.

Kijk de webinar ‘Starten van een webshop‘ terug via de website van Ondernemersplein.

Webinar in het Engels terugkijken?

De webinar is op dinsdag 14 december 2021 ook in het Engels uitgezonden.

Kijk de webinar ‘How to Start an Online Shop in the Netherlands‘ terug op de website van Government information for entrepreneurs.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Belastingvrij schenken? Profiteren van € 1.000 hogere vrijstelling kan tot uiterlijk 31 december

Belastingdienst actueel

13-12-2021

In 2021 is de algemene vrijstelling voor de schenkbelasting tijdelijk verhoogd met € 1.000. U kunt nog van deze verhoging profiteren als u uiterlijk op 31 december 2021 een schenking doet.

Het bedrag dat u belastingvrij aan een ander mag schenken is in 2021 tijdelijk met € 1.000 verhoogd: van € 2.244 naar € 3.244 en van € 5.604 naar € 6.604. Dit is besloten vanwege de coronacrisis.

De tijdelijk verhoogde vrijstellingen in 2021:

 • U mag € 3.244 belastingvrij schenken aan een ander, bijvoorbeeld uw kleinkind, een vriend of een ondernemer.
 • Ouders mogen € 6.604 belastingvrij schenken aan hun kind.

De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Vanaf 2022 zijn deze vrijstellingen weer lager:

 • U mag dan € 2.274 belastingvrij schenken aan een ander, bijvoorbeeld uw kleinkind, een vriend of een ondernemer.
 • Ouders mogen dan € 5.677 belastingvrij schenken aan hun kind.

Denkt u eraan om nog dit jaar een verhoogd bedrag te schenken?

Zorg dan dat het bedrag voor het einde van 2021 op de rekening van de ontvanger staat. En check voor die tijd waar u op moet letten.

Meer weten?

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron