Intensievere aanpak dividendstripping: instelbesluit CTC geactualiseerd

28-02-2024

Belastingdienst actueel

De Belastingdienst heeft onlangs besloten om de aanpak van dividendstripping te intensiveren.

De Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering (CTC) organiseert de uitvoeringscoördinatie hiervan. Daarnaast is de CTC actief op het gebied van concernfinanciering, innovatiebox en aanverwante problematiek.

In het geactualiseerde Instelbesluit CTC 2024 staat de instelling en de taakomschrijving van de CTC.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Meld u aan voor webinar invullen aangifte IB 2023 voor (startende) zzp’ers

09-02-2024

Belastingdienst actueel

Doet u als (startende) ondernemer zonder personeel (zzp’er) zelfstandig aangifte inkomstenbelastingen? Meld u dan nu aan voor het gratis webinar ‘Invullen aangifte inkomstenbelasting 2023 voor zzp’ers’ van 5 maart. Voorlichters van de Belastingdienst geven in dit webinar tips en aanwijzingen om uw aangifte goed in te vullen.

Als zzp’er moet u in de aangifte inkomstenbelasting ook een zakelijk deel invullen en dat kan lastig zijn. Zeker als u dat deel van de aangifte voor het eerst zelf invult. Met dit webinar helpen wij u op weg.

Onderwerpen

Tijdens het webinar laten voorlichters aan de hand van 2 casussen zien hoe u het zakelijke deel van de aangifte kunt invullen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • de opbrengst uit onderneming als resultaat uit overige werkzaamheden
 • de opbrengst uit onderneming als winst uit onderneming
 • informatie uit de winst- en verliesrekening
 • bedrijfskosten en aftrekposten
 • afschrijving van een bedrijfsauto met bijtelling voor privégebruik
 • investeringsaftrek

Aanmelden

Wilt u meer weten over het invullen van de aangifte inkomstenbelasting 2023 voor zzp’ers? Dan kunt u zich nu aanmelden voor het webinar van 5 maart. Het webinar begint om 20.00 uur en duurt tot 21.20 uur.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

digitale aangifte dividendbelasting en een nieuwe inhoudingsvrijstelling

18-01-2024

Belastingdienst actueel

Sinds 1 januari 2024 is het in veel gevallen mogelijk om uw aangifte dividendbelasting digitaal te doen. Daarnaast geldt vanaf 1 januari een nieuwe inhoudingsvrijstelling van dividendbelasting.

U doet als vennootschap aangifte voor de dividendbelasting die u hebt ingehouden op uitgekeerd dividend.

Gaat het om dividenduitkeringen die u hebt gedaan tot en met 2023? Dan gebruikt u het papieren formulier Aangifte dividendbelasting.

Gaat het om dividenduitkeringen vanaf 2024? Dan kiest u 1 van deze 3 mogelijkheden :

• U doet digitaal aangifte dividendbelasting in Mijn Belastingdienst Zakelijk.
• U doet uw aangifte dividendbelasting via een fiscaal dienstverlener.
• U gebruikt het papieren formulier Aangifte dividendbelasting.
Let op: dit kan alleen tot 1 juli 2024. Na deze datum kunt u alleen nog maar digitaal aangifte doen.

Is de hele uitkering vrijgesteld, maar maakt u gebruik van een kwalificatiebeschikking? Ook dan moet u aangifte dividendbelasting doen. Past u een vrijstelling toe én maakt u gebruik van een kwalificatiebeschikking? Dan kunt u de vrijstelling alleen toepassen in de digitale aangifte dividendbelasting in Mijn Belastingdienst Zakelijk of via een fiscaal dienstverlener.

Inhoudingsvrijstelling en het gebruik van de kwalificatiebeschikking

Vanaf 1 januari 2024 geldt een nieuwe inhoudingsvrijstelling van dividendbelasting voor uitkeringen aan niet of gedeeltelijk aan vennootschapsbelasting onderworpen organisaties of daarmee vergelijkbare buitenlandse lichamen. De vrijstelling dividendbelasting verlicht administratieve lasten, omdat de dividendbelasting niet meer achteraf hoeft te worden teruggevraagd.

U mag de vrijstelling in de aangifte dividendbelasting alleen toepassen als u (onder andere) in uw administratie een afschrift hebt van de kwalificatiebeschikking van de aandeelhouder. Vanaf 1 januari 2024 vraagt uw aandeelhouder een kwalificatiebeschikking aan via Mijn Belastingdienst Zakelijk, of via een fiscaal dienstverlener.

Lees bij dividendbelasting meer informatie over digitaal aangifte dividendbelasting doen, de nieuwe inhoudingsvrijstelling, de kwalificatiebeschikking en de administratieve voorwaarden.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Handleiding ‘Waardering van verpachte gronden in box 3 2023’ beschikbaar

17-01-2024

Belastingdienst actueel

In deze handleiding vindt u de uitgangspunten en normen voor 2023 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en akkerland) in box 3. En 2 tabellen waarmee u de waarde van deze gronden kunt berekenen.

Vragen of meer informatie?

U kunt deze schriftelijk stellen bij de secretaris van het Platform Landbouw:
Belastingdienst/kantoor Eindhoven
De heer A.F.A. van de Leest
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

‘Landelijke Landbouwnormen 2023’ beschikbaar

03-01-2024

Belastingdienst actueel

De ‘Landelijke Landbouwnormen 2023’ zijn beschikbaar. Hierin vindt u de normbedragen voor 2023 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Aan de ‘Landelijke Landbouwnormen 2023’ werkten mee:

 • KAVB: Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur
 • LTO Nederland: Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
 • SRA: Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten
 • De TAAK: Tuinbouw Accountants en Administratie Kantoren
 • VLB: Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

normen voor eigen verbruik en privégebruik beschikbaar

07-12-2023

Belastingdienst actueel

Jaarlijks publiceren wij de ‘Landelijke Landbouwnormen’. De normen voor eigen verbruik en richtlijnen voor privégebruik zijn nu beschikbaar.

Het gaat om de normen voor het eigen verbruik van de meest gangbare agrarische producten en richtlijnen voor het privégedeelte van de kosten van energie en water. Omdat u deze nodig hebt voor uw laatste btw-aangifte over 2023, zijn deze alvast bekendgemaakt.

De overige landbouwnormen komen in januari beschikbaar.

U kunt ‘Landbouwnormen 2023: onttrekkingen voor eigen verbruik en privégebruik’ downloaden.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Startersdag op 4 november in Utrecht: meld u aan

27-10-2023

Belastingdienst actueel

Op zaterdag 4 november van 10.00 tot 16.00 uur is de Startersdag in de Jaarbeurs Utrecht. Iedereen die van plan is om een eigen bedrijf te beginnen of net is gestart, is van harte welkom.

U kunt op deze dag vragen stellen aan adviseurs van de Belastingdienst, KVK of 1 van de andere deelnemende organisaties. Ook kunt u verschillende sessies volgen. De toegang is gratis.

Programma en aanmelden

Kijk voor het programma op de website van KVK. U kunt zich ook aanmelden voor de Startersdag op de website van KVK.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

bepaalde uitzonderingen vervallen vanaf 1 oktober 2023

21-09-2023

Belastingdienst actueel

Hebt u een vrachtauto(combinatie) met een massa van 12.000 kilo of meer, en betaalt u nog geen belasting zware motorrijtuigen (bzm)? Mogelijk moet u vanaf 1 oktober 2023 wél bzm betalen en aangifte bzm doen.

Uitzonderingen op belastingplicht die vervallen vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober 2023 treedt het Kaderbesluit bzm in werking en worden enkele oude beleidsbesluiten ingetrokken. Oude beleidsbesluiten waarin bepaalde zware motorrijtuigen waren uitgesloten van belastingplicht gelden dan niet meer. Dit betekent dat u mogelijk bzm moet betalen vanaf 1 oktober.

U betaalt bzm in deze situatie:

 • U hebt een vrachtauto(combinatie) met een massa van 12.000 kilo of meer.
 • Het motorrijtuig is bestemd of wordt gebruikt voor goederenverkeer.
 • U gebruikt het motorrijtuig op de snelweg.

Motorrijtuigen waarvoor u mogelijk bzm moet betalen vanaf 1 oktober

Onder andere voor deze motorrijtuigen gaat u bzm betalen:

 • bergingsvoertuigen
 • bibliotheekbussen
 • huisvuilauto’s
 • kraakperswagens
 • landbouwwerktuigen
 • rijdende werkplaatsen
 • schooltandverzorgingsbussen
 • strooiauto’s
 • telecommunicatie-auto’s
 • tentoonstellingsvoertuigen
 • winkelwagens
 • motorrijtuigen voor rioolreinigingswerkzaamheden (hogedrukwagens, vacuümwagens en combiwagens)
 • lesvoertuigen

Meer weten?

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron