normen voor eigen verbruik en privégebruik beschikbaar

07-12-2023

Belastingdienst actueel

Jaarlijks publiceren wij de ‘Landelijke Landbouwnormen’. De normen voor eigen verbruik en richtlijnen voor privégebruik zijn nu beschikbaar.

Het gaat om de normen voor het eigen verbruik van de meest gangbare agrarische producten en richtlijnen voor het privégedeelte van de kosten van energie en water. Omdat u deze nodig hebt voor uw laatste btw-aangifte over 2023, zijn deze alvast bekendgemaakt.

De overige landbouwnormen komen in januari beschikbaar.

U kunt ‘Landbouwnormen 2023: onttrekkingen voor eigen verbruik en privégebruik’ downloaden.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Startersdag op 4 november in Utrecht: meld u aan

27-10-2023

Belastingdienst actueel

Op zaterdag 4 november van 10.00 tot 16.00 uur is de Startersdag in de Jaarbeurs Utrecht. Iedereen die van plan is om een eigen bedrijf te beginnen of net is gestart, is van harte welkom.

U kunt op deze dag vragen stellen aan adviseurs van de Belastingdienst, KVK of 1 van de andere deelnemende organisaties. Ook kunt u verschillende sessies volgen. De toegang is gratis.

Programma en aanmelden

Kijk voor het programma op de website van KVK. U kunt zich ook aanmelden voor de Startersdag op de website van KVK.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

bepaalde uitzonderingen vervallen vanaf 1 oktober 2023

21-09-2023

Belastingdienst actueel

Hebt u een vrachtauto(combinatie) met een massa van 12.000 kilo of meer, en betaalt u nog geen belasting zware motorrijtuigen (bzm)? Mogelijk moet u vanaf 1 oktober 2023 wél bzm betalen en aangifte bzm doen.

Uitzonderingen op belastingplicht die vervallen vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober 2023 treedt het Kaderbesluit bzm in werking en worden enkele oude beleidsbesluiten ingetrokken. Oude beleidsbesluiten waarin bepaalde zware motorrijtuigen waren uitgesloten van belastingplicht gelden dan niet meer. Dit betekent dat u mogelijk bzm moet betalen vanaf 1 oktober.

U betaalt bzm in deze situatie:

 • U hebt een vrachtauto(combinatie) met een massa van 12.000 kilo of meer.
 • Het motorrijtuig is bestemd of wordt gebruikt voor goederenverkeer.
 • U gebruikt het motorrijtuig op de snelweg.

Motorrijtuigen waarvoor u mogelijk bzm moet betalen vanaf 1 oktober

Onder andere voor deze motorrijtuigen gaat u bzm betalen:

 • bergingsvoertuigen
 • bibliotheekbussen
 • huisvuilauto’s
 • kraakperswagens
 • landbouwwerktuigen
 • rijdende werkplaatsen
 • schooltandverzorgingsbussen
 • strooiauto’s
 • telecommunicatie-auto’s
 • tentoonstellingsvoertuigen
 • winkelwagens
 • motorrijtuigen voor rioolreinigingswerkzaamheden (hogedrukwagens, vacuümwagens en combiwagens)
 • lesvoertuigen

Meer weten?

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Belastingplan 2024 – op rijksoverheid.nl staan de voorgestelde veranderingen

19-09-2023

Belastingdienst actueel

Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag 19 september 2023 de begroting voor 2024 aan de Tweede Kamer gepresenteerd en ter behandeling aangeboden. U vindt de voorgestelde veranderingen voor onder andere belastingen en toeslagen op rijksoverheid.nl.

De Tweede Kamer neemt de begroting en het Belastingplan 2024, een onderdeel van de begroting, in behandeling. Zodra de Eerste en Tweede Kamer de begroting en het Belastingplan 2024 hebben aangenomen, is het definitief.

Meer informatie

Op rijksoverheid.nl

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Tot 1 april 2024 gaan wij soepel om met voorwaarde saneringsakkoord

04-09-2023

Belastingdienst actueel

Bent u ondernemer en lukt het u niet uw belastingschuld en andere schulden te betalen? Dan kunt u misschien een saneringsakkoord sluiten. Dat wil zeggen dat u met al uw schuldeisers afspreekt dat u maar een deel van uw schulden betaalt. Vanwege de coronacrisis gingen wij soepeler om met 1 van onze voorwaarden om mee te werken aan een saneringsakkoord. Dat blijven wij doen tot 1 april 2024.

Normaal geldt de voorwaarde dat wij ten minste het dubbele uitkeringspercentage ontvangen als u uw andere schuldeisers aanbiedt. Maar tot 1 april 2024 nemen wij genoegen met ten minste hetzelfde uitkeringspercentage. Wij raden u daarom aan vóór die datum met uw schuldeisers in gesprek te gaan over een saneringsakkoord. Want dan is de kans groter dat uw schuldeisers hieraan willen meewerken.

Saneringsakkoord sluiten

Bent u een zzp’er? Of is uw onderneming een rechtspersoon (bijvoorbeeld een naamloze vennootschap, besloten vennootschap of stichting)? Dat maakt uit voor de manier waarop u een saneringsakkoord sluit.

U bent zzp’er

Neem contact op met uw gemeente. Die kan voor u een minnelijk schuldsaneringstraject opstarten.

Lees meer bij Ik kan mijn schulden niet betalen en Hoe werkt minnelijke schuldsanering?.

Uw onderneming is een rechtspersoon

U moet zelf een saneringsakkoord regelen met uw schuldeisers. Voldoet u aan de voorwaarden en gaan al uw schuldeisers akkoord met uw betalingsvoorstel? Dan kunt u ons vragen een deel van uw belastingschuld kwijt te schelden. Dit doet u met het formulier Verzoek kwijtschelding van belasting en/of premie voor ondernemingen.

Lees meer bij Kwijtschelding van belasting voor ondernemers.

Niet alle schuldeisers akkoord, maar toch een schuldregeling?

Gaan niet alle schuldeisers akkoord met uw betalingsvoorstel? Dan kunt u toch nog een akkoord over een schuldregeling bereiken via de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Voorkom dat wij uw betalingsregeling bijzonder uitstel intrekken!

22-08-2023

Belastingdienst actueel

Hebt u in juli 2023 een brief gekregen waarin stond dat wij uw betalingsregeling bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis (betalingsregeling bijzonder uitstel) gaan intrekken? Lees wat u kunt doen om dat te voorkomen.

Wat kunt u nu nog doen?

Betalingsachterstand inlopen

Hebt u een achterstand voor uw nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 en/of de termijnen van de betalingsregeling bijzonder uitstel? Loop deze achterstand(en) dan in, als u dat kunt.

Doet u dit vóór 29 augustus 2023? Dan kunt u gebruik blijven maken van de betalingsregeling bijzonder uitstel. U kunt dan ook 1 of meer aanpassingen van de betalingsregeling aanvragen.

Betalingsregeling bijzonder uitstel laten aanpassen

Loopt u uw betalingsachterstand(en) in vóór 29 augustus 2023? Dan kunt u vóór diezelfde datum nog 1 of meer aanpassingen van de betalingsregeling aanvragen. Bijvoorbeeld een betaalpauze of een verlenging van de betalingsregeling. Over deze aanpassingen en de voorwaarden die daarvoor gelden, leest u meer bij Aanpassing betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel.

In beroep gaan tegen intrekken betalingsregeling

Bent u het niet eens met onze beslissing de betalingsregeling in te trekken? Dan kunt u daartegen in beroep gaan. Stuur daarvoor een brief naar:

Belastingdienst
T.a.v. de directeur
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Zet in uw brief altijd de reden waarom u het niet eens bent met het intrekken van de betalingsregeling, het kenmerk van de intrekkingsbrief, uw naam en uw handtekening.

Uw brief moet bij ons binnen zijn vóór 25 augustus 2023.

Moeite met uw betalingsverplichtingen in het algemeen?

Kijk bij Ook op lange termijn betalingsproblemen? wat u kunt doen.

Wat gebeurt er als u nu niets doet?

Als wij de betalingsregeling bijzonder uitstel intrekken, moet u alle (naheffings)aanslagen die onder het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis vallen, in 1 keer betalen. Plus eventuele kosten van invorderingsmaatregelen. U moet dit volledige bedrag betalen vóór 29 augustus 2023.

In de intrekkingsbrief staat hoe u kunt betalen.

Waarom kreeg u de intrekkingsbrief?

U hebt als ondernemer bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis gekregen. Daardoor hebt u een belastingschuld opgebouwd. U betaalt deze belastingschuld af via de betalingsregeling bijzonder uitstel.

U voldoet niet aan de voorwaarden voor de betalingsregeling bijzonder uitstel, om 1 van de volgende redenen:

 • U hebt sinds 1 oktober 2022 niet voldaan aan al uw nieuwe betalingsverplichtingen.
 • U hebt sinds 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling niet op tijd betaald.
 • U loopt achter met uw betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 én met de termijnen van de betalingsregeling.

Wij hebben u verschillende brieven gestuurd waarin wij u hierop wezen.

U hebt uw betalingsachterstand(en) daarna niet ingehaald. U hebt ons ook niet gevraagd om de betalingsregeling aan te passen. En u hebt ook geen verzoek om schuldsanering gedaan.

Wij zijn daarom van plan de betalingsregeling in te trekken. Met deze brief hebben wij u dat officieel laten weten.

Grote onderneming of buitenlands belastingplichtige?

Is uw onderneming een grote onderneming? Dan worden uw belastingzaken behandeld door 1 van de belastingkantoren voor Grote Ondernemingen (GO).

Bent u een buitenlands belastingplichtige? Dan worden uw belastingzaken behandeld door Kennis- en Expertisecentrum Buitenland in Heerlen.

In deze gevallen gelden de hiervoor genoemde datums niet.

Als wij uw betalingsregeling bijzonder uitstel intrekken, hebt u daarover al voor juli 2023 een brief van ons gekregen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen per 1 januari 2024

14-08-2023

Belastingdienst actueel

De Hoge Raad heeft in het Deliveroo-arrest geoordeeld dat er bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking. Dat betekent dat de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging, niet langer bruikbaar zijn. Daarom trekken wij de goedkeuring van deze modelovereenkomsten per 1 januari 2024 in. Werkt u met een modelovereenkomst die is gebaseerd op vrije vervanging, dan hebt u tot 1 januari de tijd om de arbeidsrelatie opnieuw te beoordelen en zo nodig aan te passen.

Oordeel van de Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde dat de bezorgers van Deliveroo werkten op basis van een arbeidsovereenkomst. Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst, hangt volgens de Hoge Raad af van alle omstandigheden van het geval. De verplichting om het werk persoonlijk uit te voeren is 1 van de elementen die van belang kunnen zijn bij de beoordeling van de arbeidsrelatie, maar niet doorslaggevend.

Gevolgen voor de modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging

In de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging, staat dat de opdrachtnemer zich vrij mag laten vervangen en dat er daardoor geen sprake is van een dienstbetrekking. Maar de uitspraak van de Hoge Raad zegt nu dat er bij vrije vervanging wél sprake kan zijn van een dienstbetrekking. Daarom trekken wij de goedkeuring van deze modelovereenkomsten in. Het gaat dan om de algemene modelovereenkomsten die gebaseerd zijn op vrije vervanging, maar ook om de brancheovereenkomsten en individuele overeenkomsten die gebaseerd zijn op vrije vervanging.

Hoewel het Deliveroo-arrest direct gevolgen heeft, trekken wij de goedkeuring pas per 1 januari 2024 in. Daardoor hebt u als opdrachtgever of opdrachtnemer de tijd om uw arbeidsrelatie opnieuw te beoordelen als u gebruikmaakt van een modelovereenkomst die is gebaseerd op vrije vervanging.

Wat moet u doen?

 • Beoordeel de arbeidsrelatie opnieuw. Daarvoor kunt u de webmodule op ondernemersplein.kvk.nl gebruiken. Of de ondernemerscheck. Deze geven een indicatie (geen zekerheid) over dienstbetrekking en ondernemerschap.
 • Pas – zo nodig – de arbeidsrelatie vóór 1 januari 2024 aan.
 • Controleer regelmatig hoe de werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd. Zo kunt u bepalen of uw beoordeling vooraf van de arbeidsrelatie klopt.

Wat doet de Belastingdienst?

Hebt u als brancheorganisatie of als individuele opdrachtgever of -nemer een modelovereenkomst gebaseerd op vrije vervanging aan ons voorgelegd? En hebben wij die goedgekeurd? Dan krijgt u uiterlijk 1 oktober 2023 een brief van ons. U krijgt geen brief als u een modelovereenkomst gebruikt die u niet zelf aan ons hebt voorgelegd. Ga in alle gevallen zo snel mogelijk aan de slag met het opnieuw beoordelen van de arbeidsrelatie en het zo nodig aanpassen daarvan. U hoeft dus niet op de brief te wachten.

Verder leggen wij, ondanks het handhavingsmoratorium, bedrijfsbezoeken af en doen we boekenonderzoeken. We kunnen dan arbeidsrelaties beoordelen om te bepalen of er in de praktijk sprake is van een dienstbetrekking. Daarbij kijken we naar arbeid, loon en gezag. Concluderen we dat er sprake is van een dienstbetrekking, dan geven we aanwijzingen. Daarmee gaat u aan de slag om de arbeidsrelatie aan te passen. We leggen geen correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen op, behalve als er sprake is van kwaadwillendheid.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Uw machtigingen voor uw intermediair inzien of intrekken

01-08-2023

Belastingdienst actueel

Maakt u voor uw belastingzaken gebruik van een belastingadviseur of boekhouder (intermediair)? En hebt u uw intermediair gemachtigd om digitale gegevens van u te ontvangen via de Belastingdienst? Vanaf 1 augustus 2023 kunt u uw geregistreerde machtigingen zelf inzien of eventueel intrekken.

Waarom toestemming nodig voor gegevensuitwisseling?

Via Digipoort kunnen intermediairs aangifte doen voor particuliere klanten of ondernemers. Ook kunnen zij toeslagen regelen of de administratie voor de motorrijtuigenbelasting doen. Daarvoor hebben zij gegevens van hun klanten nodig via de Belastingdienst. Die gegevens verstrekken wij alleen als particulieren of ondernemers hiervoor toestemming hebben gegeven en er een actieve geregistreerde machtiging is.

Registraties van machtigingen inzien en intrekken: particulieren

De machtigingen van particulieren zijn geregistreerd op hun burgerservicenummer (bsn) en op het KVK-nummer van hun intermediair. Vanaf 1 augustus 2023 kunnen particulieren deze registraties zelf inzien (en eventueel intrekken). Hiervoor kunnen zij met DigiD inloggen bij Logius via Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen.

Registraties van machtigingen inzien en intrekken: organisaties

De machtigingen die een organisatie heeft afgegeven, zijn geregistreerd op het RSIN van de organisatie en op het KVK-nummer van hun intermediair. Binnenkort kunnen organisaties deze registraties zelf inzien (en eventueel intrekken) via Logius. Ook intermediairs beschikken dan over deze functionaliteit. Hierover volgt op een later moment nadere informatie.

De rol van Logius en Digipoort

Logius zorgt ervoor dat Digipoort altijd beschikbaar is en juist werkt. Digipoort is het beveiligde digitale kanaal van de overheid. Hier wordt berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld. Ook de digitale berichten van de Belastingdienst.
Daarnaast beheert Logius het machtigingenregister en maakt Logius de juiste koppelingen tussen alle systemen. In het machtigingenregister staat welke organisatie gemachtigd is om berichten en gegevens voor een specifieke klant digitaal op te halen.

Meer informatie

U leest meer informatie over inzage en intrekken op belastingdienst.nl en/of toeslagen.nl.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron