Kabinetsreactie rapporten Algemene Rekenkamer en Auditdienst Rijk

Belastingdienst actueel

24-06-2022

De Tweede Kamer heeft vandaag een Kamerbrief ontvangen over de rapporten van de Algemene Rekenkamer en Auditdienst Rijk. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om uiterlijk 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium op te heffen.

De afschaffing van handhavingsmoratorium is een 1e stap om problemen rond schijnzelfstandigheid aan te pakken en te zorgen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Na de zomer presenteert het kabinet een stappenplan zodat betrokkenen zich hierop kunnen voorbereiden.

Daarnaast komt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de zomer met een hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt over verschillende maatregelen die het kabinet wil nemen om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken.

Meer informatie

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Digitale aangiftes erfbelasting 2019 en 2018 weer beschikbaar

Belastingdienst actueel

11-05-2022

Het is weer mogelijk om digitaal aangifte erfbelasting te doen voor een overlijden in 2019 of 2018. De aangifteformulieren waren offline van 22 februari tot 11 mei 2022 om een kwetsbaarheid op te lossen in de software Apache Log4j. Dat is gelukt.

Lees hoe u aangifte erfbelasting kunt doen voor de verschillende jaren.

Aangifte erfbelasting doen voor 2020 of daarna

Dat kan online op Mijn Belastingdienst.

Aangifte erfbelasting doen voor 2019 of 2018

U kunt digitaal aangifte doen met DigiD.

Al begonnen? Als u de gegevens hebt opgeslagen (via ‘Tijdelijk opslaan’ in het menu) worden de gegevens voor 4 maanden bewaard.

Voorbeeld

U hebt uw aangifte opgeslagen op 1 februari 2022. U gegevens blijven bewaard tot en met 1 juni 2022. U kunt verder met uw aangifte vanaf 11 mei 2022.

Aangifte doen op papier aangifte blijft mogelijk. Gebruik daarvoor het aangifteformulier in pdf-vorm:

Hebt u vragen?

Belt u dan de BelastingTelefoon voor nabestaanden: 0800 – 235 83 54. Wij helpen u graag verder.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Rapport Rekenkamer over handhaving bij schijnzelfstandigheid

Belastingdienst actueel

14-04-2022

De Algemene Rekenkamer heeft op 5 april 2022 het rapport ‘Focus op handhaving Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid’ gepubliceerd. De staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst heeft op het rapport gereageerd.

U kunt het rapport van rekenkamer.nl downloaden. Op de website van de Algemene Rekenkamer vindt u ook de reactie van de staatssecretaris.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Inloggen DigiD binnenkort alleen met app of sms-controle

Belastingdienst actueel

06-04-2022

Vanaf 1 oktober 2022 kunt u alleen nog inloggen op Mijn Belastingdienst met de DigiD app of met een sms-controle. Voor inloggen op Mijn toeslagen geldt dit per 1 januari 2023. U kunt dan dus niet meer inloggen met alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord. Download de DigiD app of activeer de sms-controle in Mijn DigiD. Door deze extra beveiliging zijn uw persoonlijke gegevens nog beter beschermd.

Gebruikt u op dit moment alleen gebruikersnaam en wachtwoord? U kunt nu al overstappen naar de DigiD app of sms-controle activeren.

Hebt u geen mobiele telefoon, maar alleen een vaste telefoon? Geen zorgen. Ook met een vaste telefoon kunt u inloggen met sms-controle.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

‘Handboek Ondernemen 2022’ gepubliceerd

Belastingdienst actueel

04-04-2022

U kunt het ‘Handboek Ondernemen 2022’ nu downloaden. Het handboek is voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en daarbij zelf zijn administratie doet.

Het handboek is vooral voor de eenmanszaak, maar bevat ook veel nuttige informatie voor ondernemingen met een andere rechtsvorm. Als ondernemer krijgt u te maken met belastingen en sociale verzekeringen. Wij maken u in dit handboek wegwijs in uw fiscale rechten en plichten.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Driekwart van de burgers met een FSV-registratie heeft een brief gekregen met de reden

Belastingdienst actueel

31-03-2022

Meer dan 150.000 burgers waarvan de persoonsgegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) stonden, weten nu de reden van hun FSV-registratie. De overige brieven sturen we zo snel mogelijk.

In het voorjaar van 2021 hebben wij ruim 200.000 burgers laten weten dat hun persoonsgegevens in de FSV stonden. Aan de Tweede Kamer is beloofd deze burgers ook te informeren over de reden van hun registratie. Niet in alle gevallen is het ons gelukt om de reden van de registratie in de FSV te achterhalen. Bijvoorbeeld omdat hierover in de FSV onvoldoende informatie was opgenomen. Als dat het geval is, melden wij dat ook in de brief. We hebben de Tweede Kamer ook beloofd de burgers te informeren als hun FSV-registratie met andere overheidsorganisaties zijn gedeeld. En zo ja, met wie.

Hebt u onterechte gevolgen van de registratie in de FSV?

Wij onderzoeken in welke situaties een registratie in de FSV tot onterechte gevolgen heeft geleid. Bijvoorbeeld als u geen persoonlijke betalingsregeling hebt gekregen. U ontvangt van ons een brief als we hebben vastgesteld dat er voor u onterechte gevolgen zijn geweest. Als uit onderzoek blijkt dat u geen onterechte gevolgen hebt ondervonden, informeren we u daar ook over.

In april 2022 sturen wij een voorstel naar de Tweede Kamer over een eventuele tegemoetkoming voor onterechte gevolgen.

Hebt u een FSV-melding gedaan over mogelijke onterechte gevolgen?

Dan hebt u een ontvangstbevestiging van uw melding ontvangen. We onderzoeken de mogelijke onterechte gevolgen van de registratie van uw persoonsgegevens in de FSV. U ontvangt van ons een brief over de uitkomst, zo snel mogelijk na afronding van het onderzoek.

Hebt u een verzoek gedaan om inzage in uw persoonsgegevens in de FSV?

Dan ontvangt u, als reactie op uw inzageverzoek, een beschikking. Daarin staat de informatie over uw registratie in de FSV. Als daarin ook de reden van uw registratie genoemd staat, krijgt u geen aparte brief meer over de reden van uw registratie in de FSV.

Meer informatie

Ga voor meer algemene informatie over de FSV naar Het systeem Fraude Signalering Voorziening (FSV).

Of bel het Meldpunt FSV: 0800 – 235 83 56 en vanuit het buitenland +31 555 385 356. U kunt bellen op maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2022 vastgesteld

Belastingdienst actueel

04-03-2022

Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, mogen, onder voorwaarden, als verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag ten laste van hun winst brengen. Voor 2022 is dit bedrag vastgesteld op € 41,50.

Het bedrag dat eigen rijders in aanmerking mogen nemen (in 2022: € 41,50) wordt jaarlijks aangepast en gepubliceerd op belastingdienst.nl, bij Verblijfskosten eigen rijders. De bedragen van de laatste 5 jaar zijn op de internetsite raadpleegbaar, via de zoekterm ‘eigen rijders’

De regeling geldt voor transportondernemers (eigen rijders) die hun winst aangeven in de inkomstenbelasting, niet voor ondernemers die aangifte vennootschapsbelasting doen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Onjuist Vpb-tarief in verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2022

Belastingdienst actueel

18-02-2022

Hebt u in MijnBelastingdienst Zakelijk een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aangevraagd? Of een verzoek gedaan om uw voorlopige aanslag 2022 te wijzigen? Mogelijk wordt er een onjuist belastingbedrag berekend.

In de 2e schijf (belastbaar bedrag meer dan € 395.000) gebruiken we een onjuist tarief van 25%. Het juiste tarief is 25,8%.

Wat moet u doen?

Wij werken nu aan het herstel van de fout. U hoeft niets te doen. Bij het opleggen van de voorlopige aanslag gebruiken we wel het juiste tarief.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Oude ondernemersportaal niet meer beschikbaar

Belastingdienst actueel

27-01-2022

Ondernemers kunnen voor de btw-aangifte over 2022 geen aangifte meer doen via het oude ondernemersportaal. Kies daarom voor een andere manier van aangifte doen.

Btw-aangifte vanaf 2022

U kunt het oude ondernemersportaal vanaf 2022 niet meer gebruiken voor de btw-aangifte. Voor uw btw-aangiften over 2022 en daarna zijn er 3 manieren om aangifte te doen:

Let op!

Om in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk hebt u DigiD of eHerkenning niveau 3 nodig. Vraag eHerkenning snel aan. Door veel aanvragen en coronabeperkingen, kan de aanvraag langer duren. Indien nodig kunt u ook direct contact opnemen met uw eH- leverancier.

Kies een nieuwe manier van aangifte doen

We raden u dringend aan om u nu al voor te bereiden op deze overstap. Schaf administratiesoftware aan, schakel een fiscaal dienstverlener in of stap over op Mijn Belastingdienst Zakelijk. U kunt direct overstappen, maar uw eerste btw-aangifte in Mijn Belastingdienst Zakelijk doet u uiterlijk:

  • 1e maandaangifte: februari 2022 (over januari 2022)
  • 1e kwartaalaangifte: april 2022 (over 1e kwartaal 2022)
  • 1e jaaraangifte: maart 2023 (over 2022)

Welke ondernemers kunnen niet overstappen?

Kunt u zich niet inschrijven in het Handelsregister van de KVK? Dan kunt u voor de btw-aangifte gebruik blijven maken van het oude zakelijke portaal. U kunt er overigens ook voor kiezen btw-aangifte te doen met behulp van administratiesoftware of via een fiscaal dienstverlener.

Meer informatie

Op belastingdienst.nl/overstappen, belastingdienst.nl/eherkenning of Zo doet u digitaal btw-aangifte vindt u meer informatie over zakendoen met de Belastingdienst en eHerkenning.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Handleiding ‘Waardering van verpachte gronden in box 3 2021’ beschikbaar

Belastingdienst actueel

26-01-2022

In deze handleiding vindt u de uitgangspunten en normen voor 2021 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3. En 2 tabellen waarmee u de waarde van deze gronden kunt berekenen.

U kunt de handleiding ‘Waardering van verpachte gronden in box 3  2021’ downloaden. 

Vragen of meer informatie?

U kunt deze schriftelijk stellen bij de secretaris van het Platform Landbouw:
Belastingdienst/kantoor Eindhoven

De heer A.F.A. van de Leest
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron