Belastingplan 2023 – op rijksoverheid.nl staan de voorgestelde veranderingen

20-09-2022

Belastingdienst actueel

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 20 september 2022 de begroting voor 2023 aan de Tweede Kamer gepresenteerd en ter behandeling aangeboden. U vindt de voorgestelde veranderingen voor onder andere belastingen en toeslagen op rijksoverheid.nl.

Naast de begroting neemt de Tweede Kamer ook het Belastingplan 2023, een onderdeel van de begroting, in behandeling. Zodra de Eerste en Tweede Kamer het Belastingplan 2023 hebben aangenomen, is het definitief.

Meer informatie

Op rijksoverheid.nl

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

U kunt binnenkort niet meer met een acceptgiro betalen

15-09-2022

Belastingdienst actueel

Vanaf 1 juni 2023 verdwijnt de acceptgiro. Daarom versturen wij binnenkort geen acceptgiro’s meer bij onze belastingaanslagen of beschikkingen. In plaats daarvan krijgt u ‘betaalinformatie’.

Stap voor stap

Wij stoppen vóór 1 juni 2023 met het versturen van acceptgiro’s. Dit doen we stap voor stap. Dat betekent dat u bij de ene belastingaanslag of beschikking nog wel een acceptgiro krijgt en bij de andere brief niet meer.

U krijgt van ons betaalinformatie

In plaats van een acceptgiro sturen we betaalinformatie bij onze brieven. Daarin staat alle informatie die u nodig hebt om te betalen.

Bekijk het voorbeeld met uitleg:

Betaal met de mogelijkheden van de bank

U kunt bijvoorbeeld betalen via mobiel bankieren of internetbankieren. Of gebruik een overschrijvingskaart van uw bank. Vraag bij uw bank naar de mogelijkheden.

Meer informatie

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Nieuwe brieven voor motorrijtuigenbelasting vrachtauto’s

22-08-2022

Belastingdienst actueel

Hebt u 1 of meer vrachtauto’s op uw naam staan? Dan krijgt u vanaf half juni 2022 brieven voor de motorrijtuigenbelasting die er anders uitzien dan u gewend bent. Als u moet betalen krijgt u bijvoorbeeld geen acceptgiro meer, maar betaalinformatie. Dit heeft te maken met de overstap naar een nieuw systeem voor het heffen en innen van motorrijtuigenbelasting.

Misschien twijfelt u of de brief wel écht van de Belastingdienst komt. Daarom zetten we de meest opvallende verschillen voor u op een rij.

Verschillen tussen de oude en nieuwe brieven voor motorrijtuigenbelasting vrachtauto’s
Oude brievenNieuwe brieven
De afzender staat links bovenaan de brief en is ‘Belastingdienst’De afzender staat rechts bovenaan de brief en is ‘Centrale administratieve processen, Afdeling Autoheffingen’ of ‘Centrale administratieve processen, Cluster Inning’
Geen telefoonnummer onder de afzenderOnder het adres staat nu ook ons telefoonnummer vermeld: 0800-0749
Als u moet betalen, krijgt u bij de oude brief een acceptgirokaartAls u moet betalen, krijgt u bij de nieuwe brief betaalinformatie
Oude opmaakNieuwe opmaak (onder andere stijl en indeling)

Wat is het rekeningnummer voor de motorrijtuigenbelasting?

Het rekeningnummer van de Belastingdienst voor de motorrijtuigenbelasting is niet veranderd. U maakt de motorrijtuigenbelasting nog steeds over op NL86INGB0002445588.

Tijdelijk 2 versies van brieven

We voeren het nieuwe systeem stapsgewijs in. Als u meerdere vrachtauto’s op naam hebt staan, kan het gebeuren dat u tijdelijk brieven krijgt uit het oude én uit het nieuwe systeem. Dit betekent natuurlijk niet dat u 2 keer betaalt over dezelfde periode voor dezelfde vrachtauto. Elke vrachtauto is óf in het oude óf in het nieuwe systeem ingevoerd.

Wanneer krijgt u geen oude brieven meer over motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto’s?

Naar verwachting zijn alle vrachtauto’s eind 2022 over naar het nieuwe systeem. U krijgt dan voor vrachtauto’s geen brieven meer uit het oude systeem.

Heb u vragen?

Op belastingdienst.nl/betalenenontvangen vindt u meer informatie over het betalen en ontvangen van belastingen. Over de motorrijtuigenbelasting leest u meer op belastingdienst.nl/mrb.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt gepubliceerd

Belastingdienst actueel

06-07-2022

De Tweede Kamer heeft gisteren de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt ontvangen. In deze brief staan de plannen van het kabinet om de arbeidsmarkt te hervormen.

Uiterlijk begin 2023 neemt het kabinet besluiten over de invulling van de maatregelen. Ook verwacht het kabinet dan met concrete wetsvoorstellen te komen voor het beter reguleren van flexibele contracten.

Meer informatie

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Kabinetsreactie rapporten Algemene Rekenkamer en Auditdienst Rijk

Belastingdienst actueel

24-06-2022

De Tweede Kamer heeft vandaag een Kamerbrief ontvangen over de rapporten van de Algemene Rekenkamer en Auditdienst Rijk. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om uiterlijk 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium op te heffen.

De afschaffing van handhavingsmoratorium is een 1e stap om problemen rond schijnzelfstandigheid aan te pakken en te zorgen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Na de zomer presenteert het kabinet een stappenplan zodat betrokkenen zich hierop kunnen voorbereiden.

Daarnaast komt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de zomer met een hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt over verschillende maatregelen die het kabinet wil nemen om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken.

Meer informatie

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Digitale aangiftes erfbelasting 2019 en 2018 weer beschikbaar

Belastingdienst actueel

11-05-2022

Het is weer mogelijk om digitaal aangifte erfbelasting te doen voor een overlijden in 2019 of 2018. De aangifteformulieren waren offline van 22 februari tot 11 mei 2022 om een kwetsbaarheid op te lossen in de software Apache Log4j. Dat is gelukt.

Lees hoe u aangifte erfbelasting kunt doen voor de verschillende jaren.

Aangifte erfbelasting doen voor 2020 of daarna

Dat kan online op Mijn Belastingdienst.

Aangifte erfbelasting doen voor 2019 of 2018

U kunt digitaal aangifte doen met DigiD.

Al begonnen? Als u de gegevens hebt opgeslagen (via ‘Tijdelijk opslaan’ in het menu) worden de gegevens voor 4 maanden bewaard.

Voorbeeld

U hebt uw aangifte opgeslagen op 1 februari 2022. U gegevens blijven bewaard tot en met 1 juni 2022. U kunt verder met uw aangifte vanaf 11 mei 2022.

Aangifte doen op papier aangifte blijft mogelijk. Gebruik daarvoor het aangifteformulier in pdf-vorm:

Hebt u vragen?

Belt u dan de BelastingTelefoon voor nabestaanden: 0800 – 235 83 54. Wij helpen u graag verder.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Rapport Rekenkamer over handhaving bij schijnzelfstandigheid

Belastingdienst actueel

14-04-2022

De Algemene Rekenkamer heeft op 5 april 2022 het rapport ‘Focus op handhaving Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid’ gepubliceerd. De staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst heeft op het rapport gereageerd.

U kunt het rapport van rekenkamer.nl downloaden. Op de website van de Algemene Rekenkamer vindt u ook de reactie van de staatssecretaris.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Inloggen DigiD binnenkort alleen met app of sms-controle

Belastingdienst actueel

06-04-2022

Vanaf 1 oktober 2022 kunt u alleen nog inloggen op Mijn Belastingdienst met de DigiD app of met een sms-controle. Voor inloggen op Mijn toeslagen geldt dit per 1 januari 2023. U kunt dan dus niet meer inloggen met alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord. Download de DigiD app of activeer de sms-controle in Mijn DigiD. Door deze extra beveiliging zijn uw persoonlijke gegevens nog beter beschermd.

Gebruikt u op dit moment alleen gebruikersnaam en wachtwoord? U kunt nu al overstappen naar de DigiD app of sms-controle activeren.

Hebt u geen mobiele telefoon, maar alleen een vaste telefoon? Geen zorgen. Ook met een vaste telefoon kunt u inloggen met sms-controle.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

‘Handboek Ondernemen 2022’ gepubliceerd

Belastingdienst actueel

04-04-2022

U kunt het ‘Handboek Ondernemen 2022’ nu downloaden. Het handboek is voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en daarbij zelf zijn administratie doet.

Het handboek is vooral voor de eenmanszaak, maar bevat ook veel nuttige informatie voor ondernemingen met een andere rechtsvorm. Als ondernemer krijgt u te maken met belastingen en sociale verzekeringen. Wij maken u in dit handboek wegwijs in uw fiscale rechten en plichten.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Driekwart van de burgers met een FSV-registratie heeft een brief gekregen met de reden

Belastingdienst actueel

31-03-2022

Meer dan 150.000 burgers waarvan de persoonsgegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) stonden, weten nu de reden van hun FSV-registratie. De overige brieven sturen we zo snel mogelijk.

In het voorjaar van 2021 hebben wij ruim 200.000 burgers laten weten dat hun persoonsgegevens in de FSV stonden. Aan de Tweede Kamer is beloofd deze burgers ook te informeren over de reden van hun registratie. Niet in alle gevallen is het ons gelukt om de reden van de registratie in de FSV te achterhalen. Bijvoorbeeld omdat hierover in de FSV onvoldoende informatie was opgenomen. Als dat het geval is, melden wij dat ook in de brief. We hebben de Tweede Kamer ook beloofd de burgers te informeren als hun FSV-registratie met andere overheidsorganisaties zijn gedeeld. En zo ja, met wie.

Hebt u onterechte gevolgen van de registratie in de FSV?

Wij onderzoeken in welke situaties een registratie in de FSV tot onterechte gevolgen heeft geleid. Bijvoorbeeld als u geen persoonlijke betalingsregeling hebt gekregen. U ontvangt van ons een brief als we hebben vastgesteld dat er voor u onterechte gevolgen zijn geweest. Als uit onderzoek blijkt dat u geen onterechte gevolgen hebt ondervonden, informeren we u daar ook over.

In april 2022 sturen wij een voorstel naar de Tweede Kamer over een eventuele tegemoetkoming voor onterechte gevolgen.

Hebt u een FSV-melding gedaan over mogelijke onterechte gevolgen?

Dan hebt u een ontvangstbevestiging van uw melding ontvangen. We onderzoeken de mogelijke onterechte gevolgen van de registratie van uw persoonsgegevens in de FSV. U ontvangt van ons een brief over de uitkomst, zo snel mogelijk na afronding van het onderzoek.

Hebt u een verzoek gedaan om inzage in uw persoonsgegevens in de FSV?

Dan ontvangt u, als reactie op uw inzageverzoek, een beschikking. Daarin staat de informatie over uw registratie in de FSV. Als daarin ook de reden van uw registratie genoemd staat, krijgt u geen aparte brief meer over de reden van uw registratie in de FSV.

Meer informatie

Ga voor meer algemene informatie over de FSV naar Het systeem Fraude Signalering Voorziening (FSV).

Of bel het Meldpunt FSV: 0800 – 235 83 56 en vanuit het buitenland +31 555 385 356. U kunt bellen op maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron