bijzonder uitstel van betaling tot 1 april 2021

Belastingdienst actueel

09-12-2020

Vanwege de aanhoudende financiële effecten van de coronacrisis heeft het kabinet besloten een aantal fiscale maatregelen te verlengen. Een daarvan is het bijzonder uitstel van betaling. Hebt u nog geen bijzonder uitstel aangevraagd? Of hebt u dit wel aangevraagd, maar niet verlengd? Aanvragen of verlengen kan nu tot 1 april 2021. Daarmee vervalt de eerdere deadline van 1 januari 2021. Hebt u eerder al verlenging van het bijzonder uitstel aangevraagd en gekregen? Dan hoeft u niets te doen. Voor u geldt het bijzonder uitstel automatisch tot 1 april 2021.

Verlengen bijzonder uitstel

Hebt u eerder bijzonder uitstel van 3 maanden aangevraagd? Dan hebt u nu tot 1 april 2021 de tijd om het te verlengen. Dat gaat makkelijk en snel met een online formulier.

Kiest u ervoor om het bijzonder uitstel van 3 maanden niet te verlengen? Dan verwachten wij dat u na de laatste dag van uw bijzonder uitstel de belasting weer op tijd betaalt.

Aanvragen bijzonder uitstel

Bent u recent in financiële problemen gekomen door de coronacrisis? Tot 1 april 2021 kunt u voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Dit doet u binnen enkele minuten met een online formulier.

Ruimhartige betalingsregeling van 36 maanden

In de periode waarin u bijzonder uitstel van betaling hebt, bouwt u een belastingschuld op. Wij bieden u daarvoor een betalingsregeling aan. U krijgt van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024 de tijd om uw belastingschuld af te lossen. U betaalt dan 36 maanden lang elke maand een vast bedrag.

Hebt u verlenging van uw bijzonder uitstel? Dan hoeft u tot 1 april 2021 de belastingen waarvoor uw bijzonder uitstel geldt, nog niet te betalen. Deze belastingen vallen ook automatisch onder de betalingsregeling van 36 maanden.

Geen brief in december voor ondernemers met bijzonder uitstel

Eerder hebben wij toegezegd dat u in december een brief ontvangt wanneer u gebruikmaakt van het bijzonder uitstel. Door de nieuwe aanpassingen in deze regeling zullen wij deze brief niet versturen. Nu de regeling voor bijzonder uitstel langer loopt, kunnen wij u ook pas na 1 april 2021 informeren over de hoogte van uw belastingschuld die onder de betalingsregeling van 36 maanden valt.

Overige fiscale maatregelen

Het kabinet heeft besloten ook de volgende fiscale regelingen tot 1 april 2021 te verlengen:

 • uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen
 • het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers
 • de vrijstelling voor bepaalde Duitse netto-uitkeringen
 • het btw-nultarief op mondkapjes
 • het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Verder komen er 2 nieuwe fiscale regelingen:

 • een btw-tarief van 0% op COVID-19-vaccins en – testkits
 • de opslag voorraad- en aanpassingskosten horeca wordt vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

21% btw voor het aanbrengen van een groendak, maar 9% btw voor de bijbehorende planten

Belastingdienst actueel

13-11-2020

Het aanbrengen van een groendak wordt belast met 21% btw, maar goedgekeurd is dat de planten die daarbij worden gebruikt, onder het 9%-tarief vallen.

Een groendak is een bestaand dak dat wordt bedekt met een drainagemat, vervolgens een mat met kunstmatige bodem en tenslotte een mat met beplanting. Een groendak is beter voor het milieu en zorgt onder andere voor een langere levensduur van het dak.

Isoleert u een woning? En is het doel hiervan dat de woning energiezuiniger wordt? Dan vallen de kosten voor de arbeid van het aanbrengen van het isolatiemateriaal onder het 9%-tarief. Hiervan is bij het aanbrengen van een groendak echter geen sprake. Er zijn namelijk diverse redenen om voor een groendak te kiezen. Dat aan een groendak soms enige energiebesparing wordt toegeschreven, maakt dit niet anders. Het aanbrengen van een groendak wordt daarom belast met 21% btw.

Goedgekeurd is dat planten die worden gebruikt bij de aanleg van tuinen en dergelijke onder het 9%-tarief vallen. De planten voor het groendak vallen daarom ook onder het verlaagde tarief en worden belast met 9% btw.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Vraag nu bijzonder uitstel van betaling aan! Dat kan nog tot 1 januari 2021

Belastingdienst actueel

04-11-2020

Bent u ondernemer en hebt u tot nu toe geen bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis aangevraagd? Tot 1 januari 2021 kunt u dat alsnog doen. Hebt u vóór 1 oktober 2020 al eens het bijzonder uitstel aangevraagd of verlengd voor 1 of meer belastingen? En wilt u het bijzonder uitstel nu aanvragen voor andere belastingen? Ook dat kan nog tot 1 januari 2021. De belastingen waarvoor het bijzonder uitstel geldt, hoeft u tot 1 juli 2021 niet te betalen.

Vanaf vandaag kunt u snel en makkelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen met een online formulier. Maar u kunt ook schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Hebt u tussen 1 oktober en 4 november 2020 schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aangevraagd? Dan behandelen wij uw aanvraag binnen 3 weken. U krijgt hierover nog een brief van ons. Of hebt u ons in die periode online of schriftelijk gevraagd om verlenging van het bijzonder uitstel van betaling, terwijl u nog nooit bijzonder uitstel had aangevraagd? Dan behandelen wij dit verzoek binnen 3 weken als een aanvraag. Ook in dit geval krijgt u een brief van ons.

De regeling voor bijzonder uitstel van betaling eindigt 1 januari 2021

Aan betalingsverplichtingen die ontstaan vanaf 1 januari 2021, moet u op de gewone manier voldoen. Dus u moet weer op tijd belasting aangeven én betalen over deze tijdvakken: het 4e kwartaal van 2020, de maand december 2020, of de 13e vierwekenperiode van 2020. En daarna over de volgende tijdvakken.

Vanaf 1 juli 2021 gaat u uw belastingschuld aflossen

Als u gebruikmaakt van het bijzonder uitstel, betaalt u van 12 maart 2020 tot en met 31 december 2020 de belastingen waarvoor het uitstel geldt nog niet. Hierdoor krijgt u een belastingschuld. In het voorjaar van 2021 ontvangt u een brief van ons waarin wij u een betalingsregeling aanbieden. U krijgt van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024 de tijd om uw belastingschuld af te lossen. U betaalt dan 36 maanden lang iedere maand een vast bedrag. Als u eerder wilt afbetalen of extra wilt aflossen, kan dat natuurlijk.

Lees meer over het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Kostenvergoeding als u geen eHerkenning kunt aanvragen voor Mijn Belastingdienst Zakelijk

Belastingdienst actueel

02-11-2020

Wilt u aangifte doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk en kunt u geen eHerkenning aanschaffen? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor software waarmee u aangifte gaat doen. Of voor een intermediair die aangifte voor u doet.

U krijgt alleen een vergoeding als u geen eHerkenning kunt aanschaffen. Dat is zo als u zich niet kunt inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Kunt u voor uw aangifte inloggen met DigiD, of met het Europees erkende eIDAS? Dan kunt u geen vergoeding aanvragen.

Vergoeding aanvragen

De kostenvergoeding vraagt u aan met ons formulier Vergoeding kosten aanschaf aangiftesoftware of inhuur intermediair.

Wacht niet te lang met aanvragen. Uw aanvraag voor 2020 moet 31 december 2021 bij ons binnen zijn.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Met online formulier bijzonder uitstel van betaling aanvragen en verlengen (update)

Belastingdienst actueel

25-06-2020

Hebt u in maart of april bijzonder uitstel van betaling gevraagd vanwege de coronacrisis? Dan loopt dat uitstel zeer binnenkort af. U kunt het bijzonder uitstel nu verlengen met een online formulier.

Vanaf 16 maart kon u als ondernemer bijzonder uitstel van betaling vragen voor verschillende belastingen als uw bedrijf door de coronacrisis in betalingsproblemen was gekomen. U vroeg dan automatisch bijzonder uitstel aan voor 3 maanden. In de schriftelijke ontvangstbevestiging die u van ons hebt gekregen, staat de einddatum van het bijzonder uitstel.

Is het bijzonder uitstel van 3 maanden afgelopen of loopt dit binnenkort af? En hebt u langer uitstel nodig? Dan kunt u een verzoek doen om verlenging van het bijzonder uitstel van betaling. Wanneer wij (nog) niet zo’n verzoek van u hebben ontvangen, sturen wij u op tijd een brief om u te waarschuwen dat uw bijzonder uitstel afloopt. U kunt dan online, maar ook nog schriftelijk, verlenging aanvragen.

Vroeg u bijzonder uitstel voor 3 maanden voor een bedrag vanaf € 20.000? Dan vragen wij aandacht voor de extra informatie die wij nodig hebben om uw verzoek snel en correct uit te voeren. Ook deze informatie kunt u via het online formulier meesturen.

Schriftelijke verzoeken die wij in de afgelopen weken hebben ontvangen met de benodigde verklaring en eventuele stukken, zullen wij direct behandelen. U hoeft niet opnieuw verlenging van bijzonder uitstel aan te vragen. Wanneer het schriftelijke verzoek niet volledig is, nemen wij contact met u op.

Op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel vindt u meer informatie en een link naar het online formulier.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Belastingdients

Ook Tweede Kamer wil langer uitstel terugbetaling belasting

Het pleidooi van Jacco Vonhof bij de Tweede Kamer om langer uitstel van belastingen vindt gehoor. Tijdens het debat over het derde steunpakket dienden VVD en D66 donderdag een motie in die de terugbetalingstermijn verruimt van 24 naar 36 maanden. Ook willen deze partijen de termijn pas in laten gaan op 1 juli 2021 in plaats van 1 januari 2021. Die motie kwam van Kamerleden Helma Lodders (VVD) en Steven van Weyenberg (D66).

Terugbetalingstermijn

‘Dit is niet alleen goed nieuws voor alle ondernemers die uitstel van belasting hebben aangevraagd, maar ook voor de belastingdienst zelf,’ aldus Vonhof. ‘Ondernemers krijgen door deze verruiming meer lucht om er weer bovenop te komen. Hierdoor vallen minder bedrijven om en krijgt de fiscus uiteindelijk meer van de uitgestelde belastingen binnen.’ De mkb-voorman verwacht ook dat er veel minder maatwerk nodig is met een ruimere terugbetalingstermijn. ‘Hiermee wordt de belastingdienst dus enorm ontlast.’

Niet op te brengen

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben de Kamerleden voorgerekend dat een terugbetalingstermijn van krap twee jaar voor ondernemers betekent dat ze elke maand 37 procent extra belasting moeten afdragen en dat is voor herstellende ondernemers niet op te brengen. Een half jaar extra uitstel helpt omdat veel lasten straks omhoog gaan. Het uitstel energiebelasting loopt af in oktober en ondernemers moeten reguliere verplichtingen ook weer oppakken. Maatwerk blijft wel nodig voor cultuur, horeca, kermis en evenementenbranche.

Link naar bron

Belastingdienst verstuurt weer herinneringen en aanmaningen

Belastingdienst actueel

21-07-2020

Tijdens de coronacrisis heeft de Belastingdienst hard gewerkt om zoveel mogelijk rekening te houden met burgers en bedrijven. Aan de ene kant door de fiscale ondersteuningsmaatregelen van het kabinet zo goed mogelijk uit te voeren. Aan de andere kant door het gewone werk soms anders aan te pakken. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld en het economische leven weer op gang komt, hervat de Belastingdienst dit werk weer met begrip voor particulieren en ondernemers die financieel getroffen zijn door de coronacrisis. We houden rekening met de fiscale coronamaatregelen die nog doorlopen tot 1 oktober. Daarom sturen we in ieder geval vóór oktober geen betalingsherinneringen en aanmaningen aan ondernemers die bijzonder uitstel van betaling hebben vanwege corona.

Betalingsherinneringen vallen komende weken in de bus

Om particulieren en ondernemers in deze ingrijpende coronacrisis tegemoet te komen, hebben wij tijdelijk geen betalingsherinneringen en aanmaningen verzonden. Vanaf 21 juli gaan we dat weer wel doen, zodat particulieren en ondernemers weten dat er nog een bedrag openstaat. Om te voorkomen dat een brief over een belastingschuld bij u rauw op het dak valt, sturen we een bijlage mee met uitleg over uitstelmogelijkheden. Deze uitstelmogelijkheden beschrijven we ook hieronder.

Wat kunt u doen als u een betalingsherinnering of aanmaning krijgt?

Hebt u nog niet alle belastingen aan ons betaald en hebt u geen betalingsuitstel? Dan kan er de komende weken een betalingsherinnering of aanmaning bij u in de bus vallen. We begrijpen dat dit vervelend kan samenvallen met uw vakantie. Daarmee houden we rekening. Probeer in ieder geval zo snel mogelijk te betalen of uitstel aan te vragen. U hebt hier in elk geval tot half augustus voor. Wat uw mogelijkheden zijn, hangt af van uw situatie:

U wilt betalen, maar hebt vragen 

Op de betalingsherinnering of aanmaning staat hoe u kunt betalen. Hebt u een vraag en komt u er niet uit via onze website? Bel dan de BelastingTelefoon: 0800 – 0543. Wij helpen u graag verder. Het kan zijn dat het hier iets drukker is dan normaal, waardoor u langer moet wachten. Wij vragen hiervoor uw begrip.

U bent particulier en kunt niet op tijd betalen

Kijk dan of u uitstel kunt vragen of een betalingsregeling kunt afspreken. Op belastingdienst.nl/betalenenontvangen leest u hoe u dit doet en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

U bent ondernemer en kunt niet op tijd betalen door de coronacrisis

Dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Doe dit zoveel mogelijk vóór de uiterste betaaltermijn van onze aanmaning. Op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel leest u hoe u dit uitstel gemakkelijk kunt aanvragen met het online formulier. Geef in het formulier duidelijk aan voor welke belastingen u uitstel wilt. Na uw aanvraag krijgt u 3 maanden uitstel.

U bent ondernemer en kunt om andere redenen niet op tijd betalen

Kijk dan op belastingdienst.nl/betalenenontvangen of u uitstel kunt vragen, of een betalingsregeling kunt afspreken.

U bent ondernemer en hebt bijzonder uitstel van betaling

Dan sturen we u vóór oktober nog geen betalingsherinnering of aanmaning. U hoeft nog niets te betalen. Na de zomer ontvangt u van ons een brief met een voorstel voor het betalen van de openstaande bedragen. Dit geldt voor het bedrag waarvoor u corona-uitstel kreeg, maar ook voor belastingen die u vóór maart 2020 had moeten betalen.

Blijf aangifte doen 

Ook als u bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd, is het belangrijk dat u aangifte blijft doen. Het uitstel geldt namelijk niet voor het doen van aangifte.

Voor sommige belastingen, zoals btw en loonheffingen, geldt dat u direct na uw aangifte moet betalen. Dient u bij deze belastingen wel uw aangifte in, maar betaalt u deze niet omdat u bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen? Dan ontvangt u van ons altijd een naheffingsaanslag. Zo weet u welk bedrag u nog moet betalen. Op deze aanslagen staat mogelijk een boete vanwege niet op tijd betalen. Deze boete hoeft u dan niet te betalen. U hoeft ook geen bezwaar te maken tegen de boete.

Wij hervatten ook andere processen

Behalve dat we betalingsherinneringen en aanmaningen gaan versturen, starten wij ook andere opgeschorte werkzaamheden vanaf juli stapsgewijs weer op. Zo starten wij weer met bedrijfscontroles. En de verwachting is dat burgers vanaf september weer volledig aan onze balies terecht kunnen. 

Lees meer over de manier waarop de Belastingdienst uitgestelde werkzaamheden de komende maanden hervat.

Op belastingdienst.nl/coronavirus vindt u meer informatie over de Belastingdienst en de coronacrisis

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Belastingmaatregelen coronacrisis voor ondernemers verlengd (update)

Belastingdienst actueel

28-05-2020

Omdat de coronacrisis voortduurt, gaan wij een aantal maatregelen voor ondernemers verlengen. Op 28 mei is aangekondigd dat deze maatregelen zijn verlengd tot 1 oktober.

Het gaat om de volgende maatregelen:

Bijzonder uitstel van betaling

De periode waarin ondernemers bijzonder uitstel van betaling kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 oktober 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen van een (naheffings)aanslag hoeven tot die tijd ook niet te worden betaald als u uitstel aanvraagt of hebt aangevraagd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct 3 maanden uitstel van betaling. Voor die 3 maanden hoeven ze maar 1 keer een verzoek in te dienen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Daarnaast kan in dat verzoek apart bijzonder uitstel worden aangevraagd voor de andere belastingmiddelen.

Uitstel langer dan 3 maanden

Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan 3 maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan 3 maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Belastingrente en invorderingsrente

De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Andere belastingmaatregelen

Ook andere belastingmaatregelen worden tot 1 oktober 2020 verlengd. Het gaat hierbij onder meer om het urencriterium voor zzp’ers, de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en btw-vrijstellingen.

Bpm

Vanaf 1 juni wordt het mogelijk om – bij een opgelegde naheffingsaanslag – bijzonder uitstel voor de bpm aan te vragen voor auto’s die zijn verkocht en op naam gesteld over de maand mei. Binnenkort volgt hierover meer informatie op de website.

Meer weten?

Op belastingdienst.nl/coronavirus vindt u meer informatie over alle maatregelen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Naheffingsaanslag btw-aangifte en verzuimboete

Belastingdienst actueel

25-05-2020

De komende dagen ontvangen veel ondernemers een naheffingsaanslag voor de btw-aangifte. Vanwege de coronacrisis ligt dit aantal hoger dan normaal. Ondernemers die nog geen bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd, maar dit wel willen, kunnen direct na ontvangst van de naheffingsaanslag bijzonder uitstel aanvragen voor 3 maanden.

De Belastingdienst zal de opgelegde betaalverzuimboete vernietigen. Deze boete hoeft niet betaald te worden en er hoeft ook geen bezwaar te worden gemaakt.

Als u al bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd en nu een nieuwe aanslag ontvangt met daarop een boete, dan hoeft u deze uiteraard ook niet te betalen.

Kijk op Coronacrisis voor  meer informatie en het online aanvragen van bijzonder uitstel.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Nog meer aanvullende belastingmaatregelen vanwege coronacrisis

Belastingdienst actueel

24-04-2020

Wij nemen weer nieuwe belastingmaatregelen om bedrijven en burgers te helpen bij het oplossen van problemen waar zij tegen aanlopen door de coronacrisis.

Het gaat om de volgende maatregelen:

Voor ondernemers

 • Voor uw aangifte inkomstenbelasting mag u ervan uitgaan dat u in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 voldoet aan het urencriterium. U mag ervan uitgaan dat u in deze periode ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebt besteed. Zodat u gebruik kunt blijven maken van bepaalde aftrekposten.
 • U mag al in uw aangifte vennootschapsbelasting 2019 het verlies aftrekken dat u in 2020 verwacht door de coronacrisis. Dat doet u via een fiscale coronareserve.

Voor werkgevers

 • Als aanmerkelijkbelanghouder mag u in 2020 uitgaan van een lager gebruikelijk loon. Als uw omzet daalt als gevolg van de coronacrisis, mag u uw gebruikelijk loon in dezelfde verhouding verminderen. 
 • De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 verhogen we in 2020 van 1,7% naar 3%.

Voor burgers

 • Kunt u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheek niet betalen? Dan mag uw kredietverstrekker u een betaalpauze geven waarin u geen (of minder) rente en aflossing betaalt. De belastingregels hiervoor worden versoepeld.

Meer weten?

Op belastingdienst.nl/coronavirus vindt u meer informatie over alle maatregelen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron