Belastingdienst gesloten op 27 april en 5 mei

Belastingdienst actueel

26-04-2021

Dinsdag 27 april (Koningsdag), dinsdagavond 4 mei (dodenherdenking) en woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) zijn wij gesloten. De BelastingTelefoon en ons webcareteam zijn dan ook niet bereikbaar.

Op dinsdag 4 mei hebben de BelastingTelefoon en het webcareteam aangepaste openingstijden. Vanaf 19.30 uur zijn de diensten niet meer bereikbaar wegens de Nationale Dodenherdenking.

Op donderdag 6 mei staan wij weer voor u klaar.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

21% btw voor de levering van een los dockingstation voor een elektronische handloep

Belastingdienst actueel

14-04-2021

Een los dockingstation is geen optisch leesapparaat of bijzonder gezichtshulpmiddel voor slechtzienden, die gewoonlijk door een arts of een optometrist wordt voorgeschreven en individueel wordt aangemeten. De levering is daarom belast met 21% btw.

Een elektronische handloep is een optisch leesapparaat voor blinden en slechtzienden, die kleine stukken tekst kan voorlezen. De levering van een elektronische handloep is belast tegen het lage btw-tarief.

Bij een elektronische handloep kan een los verkrijgbaar dockingstation worden gebruikt. Door het dockingstation kan de elektronische handloep hele pagina’s scannen en voorlezen. Ook kan het dockingstation de elektronische handloep opladen.

Een los dockingstation is niet zelfstandig te gebruiken en daarom geen optisch leesapparaat. Het dockingstation is ook geen bijzonder gezichtshulpmiddel voor slechtzienden, dat door een arts of een optometrist wordt voorgeschreven en individueel wordt aangemeten. De levering van een los dockingstation is daarom belast met 21% btw.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Registratie éénloketsysteem btw e-commerce gestart

Belastingdienst actueel

01-04-2021

Vanaf 1 juli geldt de nieuwe EU-regeling btw e-commerce. U kunt zich nu registreren voor het nieuwe éénloketsysteem.

Bent u een Nederlandse ondernemer en levert u goederen in de Europese Unie (EU) aan klanten die geen btw-aangifte hoeven te doen? Hebt u bijvoorbeeld een webshop? Dan moet u vanaf 1 juli meestal btw betalen in de EU-landen waar uw goederen heen gaan. Dat geldt voor goederen die al in de EU zijn en voor goederen die u importeert van buiten de EU. Om te voorkomen dat u zich moet aanmelden bij de belastingdiensten in alle landen waar u levert, komt er vanaf 1 juli een nieuw éénloketsysteem. Daarmee handelt u in 1 keer de btw-meldingen en betalingen over deze leveringen af voor alle EU-landen. U kunt dit éénloketsysteem ook gebruiken voor de diensten die u levert aan particulieren in de EU. De registratie voor het éénloketsysteem is 1 april gestart.

Weten hoe u zich kunt registreren? Lees E-commerce en diensten: nieuwe btw-regels voor Nederlandse ondernemers.

Meer informatie over de veranderingen vanaf 1 juli? Lees het factsheet E-commerce: vanaf 1 juli 2021 nieuwe btw-regels.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

9% btw voor de levering van siliconen wondcontactlaag

Belastingdienst actueel

26-03-2021

Een siliconen wondcontactlaag is een verbandmiddel. De levering hiervan is daarom belast met 9% btw.

Alle met verbandmiddelen gelijk te stellen artikelen die zijn bestemd voor geneeskundige doeleinden vallen onder het verlaagde tarief.

Een siliconen wondcontactlaag wordt gebruikt voor het afdekken van een wond. De geperforeerde structuur zorgt ervoor dat het wondvocht wordt opgenomen door een absorberend verband. De siliconen wondcontactlaag kleeft niet in de wond en beschadigt het nieuw gevormde huidweefsel niet bij het verwijderen van een verband. De siliconen wondlaag kan worden gebruikt in combinatie met zalven en dergelijke.

De siliconen wondcontactlaag is daarmee een moderne vorm van een gaas, bestemd voor geneeskundige doeleinden. De levering is daarom belast met 9% btw.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Verlenging onbelast vergoeden vaste reiskosten

Belastingdienst actueel

24-03-2021

De coronamaatregel dat werkgevers aan hun werknemers een onbelaste vergoeding voor vaste reiskosten kunnen geven, wordt verlengd tot 1 juli 2021. Deze regeling gold aanvankelijk tot 1 april van dit jaar.

Veel werkgevers betalen nog steeds een vergoeding voor vaste reiskosten aan hun werknemers en houden daar geen belastingen op in. Ook wanneer die werknemers vooral thuiswerken. Voorwaarde voor het geven van de onbelaste vergoeding is dat de werknemers deze ook al voor 13 maart 2020 kregen.

Het kabinet verlengt deze maatregel omdat er nog steeds werknemers zijn met kosten die te maken hebben met het reizen voor hun werk. Denk hierbij aan werknemers die vaste kosten hebben van de eigen auto of private leaseauto die zij eerder gebruikten voor woon-werkverkeer. Of aan werknemers die ervoor hebben gekozen hun OV-abonnement te verlengen. Sommige werkgevers gebruiken de reiskostenvergoeding ook als een vergoeding voor thuiswerkkosten.

Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer gaan thuiswerken. Daarom onderzoekt het kabinet voor na de crisis belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen.

Dit jaar kunnen werkgevers thuiswerkkosten ook vergoeden via de werkkostenregeling. Deze regeling werd eerder al verruimd voor heel 2021, net zoals vorig jaar.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Belastingmaatregelen vanwege coronacrisis verlengd

Belastingdienst actueel

21-01-2021

Nederland is helaas nog niet uit de coronacrisis. Om burgers en bedrijven te steunen in deze moeilijke tijden heeft het kabinet besloten een aantal fiscale coronamaatregelen te verlengen.

Het gaat om de volgende belastingmaatregelen:

Voor ondernemers

Bijzonder uitstel van betaling

Loonheffingen

Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 

Btw

Voor particulieren

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Vrijstelling schenkbelasting tijdelijk verhoogd in 2021

Belastingdienst actueel

12-01-2021

Het bedrag dat u belastingvrij aan een ander mag schenken gaat in 2021 tijdelijk met € 1.000 omhoog. Dit is besloten vanwege de coronacrisis. Ook de schenkingsvrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen is met € 1.000 verhoogd.

Voor de schenkbelasting gelden vrijstellingen: tot een bepaald bedrag is een schenking belastingvrij. De hoogte van dit bedrag hangt af van de relatie tussen de schenker en de ontvanger.

De tijdelijk verhoogde vrijstellingen in 2021:

  • U mag € 3.244 belastingvrij schenken aan een ander, bijvoorbeeld uw kleinkind, een vriend of een ondernemer.
  • Ouders mogen € 6.604 belastingvrij schenken aan hun kind.

De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Krijgt u meerdere schenkingen in 2021? Geen probleem
In 2021 mag iedereen u belastingvrij schenken ter waarde van € 3.244. Dit kunnen verschillende personen zijn. Krijgt u een schenking van uw ouders of pleegouders? Dan is dit bedrag € 6.604.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

21% btw voor de levering van doseerbrieven met individuele informatie voor patiënten

Belastingdienst actueel

06-01-2021

De levering van een doseerbrief is belast met 21%, omdat een doseerbrief geen uitgave is.

Uitgaven die tenminste driemaal per jaar periodiek verschijnen, zijn belast met 9% btw. De inhoud van elke uitgave moet dan voor iedere afnemer gelijk zijn.

Een doseerkalender bevat informatie over de dagelijkse dosering van medicatie die een trombosepatiënt nodig heeft voor de komende 2 tot 3 weken. De doseerkalender wordt door een ondernemer in een doseerbrief geprint en periodiek in opdracht van de trombosediensten aan de betreffende patiënt verzonden.

Iedere doseerbrief bevat persoonlijke informatie en verschilt dus per afnemer. De levering van de doseerbrieven aan de trombosediensten is daarom belast met 21% btw.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Aangifte ten uitklaring: gewijzigde indientermijn

Belastingdienst actueel

31-12-2020

De termijn voor het indienen van de aangifte ten uitklaring (het uitgaand manifest) is gewijzigd. Sinds 1 juli 2020 moet het uitgaand manifest uiterlijk 1 werkdag na de dag van vertrek van de goederen bij ons binnen zijn.

Voor alle goederen die Nederland uitgaan via een haven of een luchthaven, doet u aangifte ten uitklaring met een uitgaand manifest. In het verleden moest het uitgaand manifest binnen 3 kalenderdagen na vertrek worden ingediend. Nu moet het uitgaand manifest uiterlijk 1 werkdag na de dag van vertrek bij ons binnen zijn.

Overgangsperiode

Tot 1 juli 2021 geldt er een overgangsperiode. Zo hebt u de tijd uw bedrijf voor te bereiden op de nieuwe indientermijn. U mag tot 1 juli 2021 iets afwijken van de nieuwe indientermijn. U meldt dan bij Douanekantoor Rotterdam Maasvlakte dat het uitgaand manifest uiterlijk de derde kalenderdag na vertrek wordt ingediend. U e-mailt de melding naar: Douane.drh.maasvlakte.kwaliteit@belastingdienst.nl.

Indientermijn weekendpiek tot 1 juli 2021 is 2 werkdagen

Voor zendingen die op vrijdag of in het weekend uitgaan geldt tot 1 juli 2021 een indientermijn van 2 werkdagen. Aan het einde van deze periode bekijken wij of de verruimde indientermijn voor het uitgaand manifest verlengd wordt.

Handhaving 1 werkdag

Vanaf 1 juli 2021 gaan we handhaven op de nieuwe indientermijn. We controleren dan actief of het uitgaand manifest 1 werkdag na vertrek van de goederen is ingediend.

Meer informatie?

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Controle teruggaaf bpm voor export motorrijtuigen

Belastingdienst actueel

22-12-2020

In het Eindejaarsbesluit 2021 zijn de regels die gelden als u een motorrijtuig exporteert verduidelijkt.

Voor een teruggaaf van bpm moet een personenauto, motor of bestelauto worden overgebracht naar een andere EU-lidstaat of EER-land. Het motorrijtuig moet in dat land zijn geregistreerd. Wij controleren in 2021 of u zich aan deze regels houdt. Het is belangrijk dat u de boeken en bescheiden van het geëxporteerde motorrijtuig goed administreert.

Daarom wordt het formulier ‘Teruggaaf bpm wegens export van een in Nederland geregistreerd motorrijtuig’ vanaf 1 maart aangepast. U geeft in het nieuwe formulier aan naar welk land en op welke datum het motorrijtuig is overgebracht. Is dit niet hetzelfde land als waar het motorrijtuig ook is ingeschreven, dan krijgt u geen teruggaaf.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron