Intensievere aanpak dividendstripping: instelbesluit CTC geactualiseerd

28-02-2024

Belastingdienst actueel

De Belastingdienst heeft onlangs besloten om de aanpak van dividendstripping te intensiveren.

De Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering (CTC) organiseert de uitvoeringscoördinatie hiervan. Daarnaast is de CTC actief op het gebied van concernfinanciering, innovatiebox en aanverwante problematiek.

In het geactualiseerde Instelbesluit CTC 2024 staat de instelling en de taakomschrijving van de CTC.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Meld u aan voor webinar invullen aangifte IB 2023 voor (startende) zzp’ers

09-02-2024

Belastingdienst actueel

Doet u als (startende) ondernemer zonder personeel (zzp’er) zelfstandig aangifte inkomstenbelastingen? Meld u dan nu aan voor het gratis webinar ‘Invullen aangifte inkomstenbelasting 2023 voor zzp’ers’ van 5 maart. Voorlichters van de Belastingdienst geven in dit webinar tips en aanwijzingen om uw aangifte goed in te vullen.

Als zzp’er moet u in de aangifte inkomstenbelasting ook een zakelijk deel invullen en dat kan lastig zijn. Zeker als u dat deel van de aangifte voor het eerst zelf invult. Met dit webinar helpen wij u op weg.

Onderwerpen

Tijdens het webinar laten voorlichters aan de hand van 2 casussen zien hoe u het zakelijke deel van de aangifte kunt invullen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • de opbrengst uit onderneming als resultaat uit overige werkzaamheden
 • de opbrengst uit onderneming als winst uit onderneming
 • informatie uit de winst- en verliesrekening
 • bedrijfskosten en aftrekposten
 • afschrijving van een bedrijfsauto met bijtelling voor privégebruik
 • investeringsaftrek

Aanmelden

Wilt u meer weten over het invullen van de aangifte inkomstenbelasting 2023 voor zzp’ers? Dan kunt u zich nu aanmelden voor het webinar van 5 maart. Het webinar begint om 20.00 uur en duurt tot 21.20 uur.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

stap over naar Mijn Belastingdienst Zakelijk

31-01-2024

Belastingdienst actueel

Op 1 juli 2024 sluiten wij het oude portaal voor ondernemers definitief. Alle ondernemers en fiscaal dienstverleners die het oude portaal nu nog gebruiken, moeten overstappen naar Mijn Belastingdienst Zakelijk, boekhoudsoftware of een fiscaal dienstverlener.

eHerkenning beschikbaar voor bedrijven en organisaties zonder KVK-nummer

Ondernemers die niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KVK), konden eerder nog geen eHerkenning aanvragen. Daarom gebruikten zij het oude portaal nog. Sinds 29 januari 2024 kunnen bijna alle bedrijven en organisaties zonder KVK-nummer ook eHerkenning aanvragen. Fiscale eenheden voor de omzetbelasting volgen begin maart. Alleen de fiscaal dienstverleners die geen KVK-nummer hebben, bijvoorbeeld buitenlandse intermediairs, kunnen nog geen eHerkenning aanvragen. Wij werken aan een oplossing.

Nu het voor alle ondernemers mogelijk is om over te stappen naar Mijn Belastingdienst Zakelijk, sluiten wij het oude portaal op 1 juli 2024. Ook sluit op 1 juli 2024 de beveiligde plek op onze website waar ondernemers van buiten de Europese Unie (EU) btw-melding doen voor het EU-btw éénloketsysteem.

Compensatieregeling

Er is een nieuwe compensatieregeling in ontwikkeling voor de kosten van eHerkenning voor bedrijven en organisaties zonder KVK-nummer. Zodra het compensatiebedrag en de voorwaarden van deze regeling bekend zijn, leest u dat op onze website.

Aangifte doen in Mijn Belastingdienst Zakelijk

De btw-aangifte, suppletie en opgaaf ICP en de EU-btw-melding zijn al beschikbaar op Mijn Belastingdienst Zakelijk. De formulieren voor de teruggaaf dividendbelasting en de EU-btw-melding in het Engels komen naar verwachting halverwege maart 2024.

Hoe kunt u overstappen?

Op belastingdienst.nl/overstappen kunt u lezen hoe u vanaf 1 juli in gaat loggen en hoe u zich kunt voorbereiden. Op deze pagina vindt u ook de meest actuele informatie over overstappen.

En u hoeft niet te wachten tot 1 juli. Overstappen kan ook eerder. Vraag eHerkenning op tijd aan, want dit proces kost tijd.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

digitale aangifte dividendbelasting en een nieuwe inhoudingsvrijstelling

18-01-2024

Belastingdienst actueel

Sinds 1 januari 2024 is het in veel gevallen mogelijk om uw aangifte dividendbelasting digitaal te doen. Daarnaast geldt vanaf 1 januari een nieuwe inhoudingsvrijstelling van dividendbelasting.

U doet als vennootschap aangifte voor de dividendbelasting die u hebt ingehouden op uitgekeerd dividend.

Gaat het om dividenduitkeringen die u hebt gedaan tot en met 2023? Dan gebruikt u het papieren formulier Aangifte dividendbelasting.

Gaat het om dividenduitkeringen vanaf 2024? Dan kiest u 1 van deze 3 mogelijkheden :

• U doet digitaal aangifte dividendbelasting in Mijn Belastingdienst Zakelijk.
• U doet uw aangifte dividendbelasting via een fiscaal dienstverlener.
• U gebruikt het papieren formulier Aangifte dividendbelasting.
Let op: dit kan alleen tot 1 juli 2024. Na deze datum kunt u alleen nog maar digitaal aangifte doen.

Is de hele uitkering vrijgesteld, maar maakt u gebruik van een kwalificatiebeschikking? Ook dan moet u aangifte dividendbelasting doen. Past u een vrijstelling toe én maakt u gebruik van een kwalificatiebeschikking? Dan kunt u de vrijstelling alleen toepassen in de digitale aangifte dividendbelasting in Mijn Belastingdienst Zakelijk of via een fiscaal dienstverlener.

Inhoudingsvrijstelling en het gebruik van de kwalificatiebeschikking

Vanaf 1 januari 2024 geldt een nieuwe inhoudingsvrijstelling van dividendbelasting voor uitkeringen aan niet of gedeeltelijk aan vennootschapsbelasting onderworpen organisaties of daarmee vergelijkbare buitenlandse lichamen. De vrijstelling dividendbelasting verlicht administratieve lasten, omdat de dividendbelasting niet meer achteraf hoeft te worden teruggevraagd.

U mag de vrijstelling in de aangifte dividendbelasting alleen toepassen als u (onder andere) in uw administratie een afschrift hebt van de kwalificatiebeschikking van de aandeelhouder. Vanaf 1 januari 2024 vraagt uw aandeelhouder een kwalificatiebeschikking aan via Mijn Belastingdienst Zakelijk, of via een fiscaal dienstverlener.

Lees bij dividendbelasting meer informatie over digitaal aangifte dividendbelasting doen, de nieuwe inhoudingsvrijstelling, de kwalificatiebeschikking en de administratieve voorwaarden.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Handleiding ‘Waardering van verpachte gronden in box 3 2023’ beschikbaar

17-01-2024

Belastingdienst actueel

In deze handleiding vindt u de uitgangspunten en normen voor 2023 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en akkerland) in box 3. En 2 tabellen waarmee u de waarde van deze gronden kunt berekenen.

Vragen of meer informatie?

U kunt deze schriftelijk stellen bij de secretaris van het Platform Landbouw:
Belastingdienst/kantoor Eindhoven
De heer A.F.A. van de Leest
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

‘Landelijke Landbouwnormen 2023’ beschikbaar

03-01-2024

Belastingdienst actueel

De ‘Landelijke Landbouwnormen 2023’ zijn beschikbaar. Hierin vindt u de normbedragen voor 2023 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Aan de ‘Landelijke Landbouwnormen 2023’ werkten mee:

 • KAVB: Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur
 • LTO Nederland: Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
 • SRA: Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten
 • De TAAK: Tuinbouw Accountants en Administratie Kantoren
 • VLB: Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

normen voor eigen verbruik en privégebruik beschikbaar

07-12-2023

Belastingdienst actueel

Jaarlijks publiceren wij de ‘Landelijke Landbouwnormen’. De normen voor eigen verbruik en richtlijnen voor privégebruik zijn nu beschikbaar.

Het gaat om de normen voor het eigen verbruik van de meest gangbare agrarische producten en richtlijnen voor het privégedeelte van de kosten van energie en water. Omdat u deze nodig hebt voor uw laatste btw-aangifte over 2023, zijn deze alvast bekendgemaakt.

De overige landbouwnormen komen in januari beschikbaar.

U kunt ‘Landbouwnormen 2023: onttrekkingen voor eigen verbruik en privégebruik’ downloaden.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Belastingdienst en LTO Nederland tekenen hernieuwd brancheconvenant

06-12-2023

Belastingdienst actueel

De Belastingdienst en de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland) hebben het brancheconvenant Land- en Tuinbouw op 24 november 2023 hernieuwd en opnieuw ondertekend. De belangrijkste wijziging is dat deze 2 partijen het convenant voortaan om de 5 jaar evalueren en actualiseren, in plaats van jaarlijks. Verder zijn aan het convenant de afspraken toegevoegd die zijn gemaakt voor de extraterritoriale werknemers in de agrarische sector (de zogenaamde cafetaria-regeling).

In het brancheconvenant Land- en Tuinbouw zijn afspraken tussen de Belastingdienst en LTO Nederland vastgelegd. Het doel hiervan is agrarische ondernemers duidelijkheid te geven over branchespecifieke aandachtspunten in de uitvoering van de fiscale wet- en regelgeving.

U kunt het brancheconvenant Land- en Tuinbouw downloaden.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron