Brief over intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel coronacrisis

03-07-2023

Belastingdienst actueel

Hebt u in april 2023 een brief gekregen waarin stond dat u niet voldeed aan de voorwaarden voor de betalingsregeling voor het bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis? En hebt u daarna niets gedaan? Dan sturen wij u in juli 2023 een brief waarin wij u laten weten dat wij uw betalingsregeling intrekken. De datum van deze brief is 15 augustus 2023, maar u krijgt hem eerder. U hebt dus nog ruim een maand de tijd om actie te ondernemen. Zo kunt u voorkomen dat u in 1 keer het hele bedrag moet betalen waarvoor u bijzonder uitstel hebt gekregen.

Waarom sturen wij u deze intrekkingsbrief?

U hebt als ondernemer bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis gekregen. Daardoor hebt u een belastingschuld opgebouwd. U betaalt deze belastingschuld af via de betalingsregeling bijzonder uitstel.

U voldoet niet aan de voorwaarden voor de betalingsregeling bijzonder uitstel, om 1 van de volgende redenen:

 • U hebt sinds 1 oktober 2022 niet voldaan aan al uw nieuwe betalingsverplichtingen.
 • U hebt sinds 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling niet op tijd betaald.
 • U loopt achter met uw betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 én met de termijnen van de betalingsregeling.

Wij hebben u verschillende brieven gestuurd waarin wij u hierop wezen.

U hebt uw betalingsachterstand(en) daarna niet ingehaald. U hebt ons ook niet gevraagd om de betalingsregeling aan te passen. En u hebt ook geen verzoek om schuldsanering gedaan.

Wij zijn daarom van plan de betalingsregeling in te trekken. Met deze brief laten wij u dat officieel weten.

Wat zijn de gevolgen als wij de betalingsregeling intrekken?

Als wij de betalingsregeling bijzonder uitstel intrekken, moet u alle (naheffings)aanslagen die onder het bijzonder uitstel vallen, in 1 keer betalen. Plus eventuele kosten. U moet dit volledige bedrag betalen vóór 29 augustus 2023.

In de intrekkingsbrief staat hoe u kunt betalen.

Wat kunt u nog doen om te voorkomen dat wij de betalingsregeling intrekken?

Bel zo snel mogelijk de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.

U kunt de betalingsregeling misschien nog laten aanpassen

Zorg dat u in elk geval uw nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 inloopt. Alleen dan kunt u nog 1 of meer aanpassingen van de betalingsregeling bijzonder uitstel aanvragen. Zoals een betaalpauze of een verlenging van de betalingsregeling. Over deze aanpassingen en de voorwaarden die daarvoor gelden, leest u meer bij Aanpassing betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel.

U kunt in beroep gaan tegen het intrekken van de betalingsregeling

Bent u het niet eens met onze beslissing de betalingsregeling in te trekken? Dan kunt u daartegen in beroep gaan. Stuur daarvoor een brief naar:

Belastingdienst
T.a.v. de directeur
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Zet in uw brief altijd de reden waarom u het niet eens bent met het intrekken van de betalingsregeling, het kenmerk van de intrekkingsbrief, uw naam en uw handtekening.

Uw brief moet bij ons binnen zijn vóór 25 augustus 2023.

Wat gebeurt er als u nu niets doet?

Wij nemen invorderingsmaatregelen om uw belastingschuld in te vorderen. Daarbij brengen wij kosten in rekening. Kunt u uw coronaschulden betalen? Doe dat dan in elk geval vóór 1 september 2023, om extra kosten te voorkomen.

U ontvangt eerst een aanmaning. Als u na de aanmaning nog niet betaalt, krijgt u een dwangbevel. Hieraan zijn hoge kosten verbonden die samenhangen met de hoogte van uw belastingschuld door het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis.

Let op!

Hebt u vóór 1 oktober 2022 al een aanmaning ontvangen voor 1 of meer (naheffings)aanslagen? En hebt u het bedrag voor die aanmaning nog niet betaald? Dan sturen wij u voor deze (naheffings)aanslagen meteen een dwangbevel.

Betaalt u nadat u het dwangbevel hebt gekregen, nog steeds niet? Dan nemen wij verdere maatregelen. Voor die tijd nemen wij contact met u op.

Het nemen van invorderingsmaatregelen kan betekenen dat wij beslag leggen op uw vermogensbestanddelen, zoals inventaris, auto of een bankrekening. Ook kunnen wij uw faillissement aanvragen.

Hebt u moeite met uw betalingsverplichtingen in het algemeen?

Kijk bij Ook op lange termijn betalingsproblemen? wat u kunt doen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Wijzigen of doorgeven zakelijk rekeningnummer verandert op 4 juli

27-06-2023

Belastingdienst actueel

Bent u ondernemer en staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? En geeft u uw rekeningnummers op dit moment door of wijzigt u deze via het Persoonlijk Domein voor Ondernemers (PDO)? Dit kan vanaf 4 juli 2023 niet meer. Vanaf die datum kan dat alleen nog maar via Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ).

Rekeningnummer doorgeven of wijzigen via MBDZ

U kunt inloggen met uw DigiD, eHerkenning of eIDAS. Hoe u moet inloggen is afhankelijk van de rechtsvorm van uw onderneming. Op hulp bij inloggen staat voor de verschillende soorten ondernemingen hoe ze in kunnen loggen.

Doorgeven of wijzigen kan ook op papier

U kunt het rekeningnummer ook met een formulier op papier doorgeven of wijzigen. U kunt het formulier ook vinden via de pagina betalen en ontvangen .

Hebt u een onderneming die niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

En maakt u op dit moment gebruik van het PDO voor het doorgeven of wijzigen van uw rekeningnummers? Voor u verandert er voorlopig niets. U kunt uw rekeningnummer door blijven geven via het PDO.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Voortaan ontvangt u betaalinformatie in plaats van een acceptgiro

24-04-2023

Belastingdienst actueel

Per 1 juni verdwijnt de acceptgiro als mogelijkheid om belasting of toeslagen terug te betalen. Om die reden zijn we gestopt met het sturen van acceptgiro’s. In plaats daarvan ontvangt u voortaan brieven met betaalinformatie waarin precies staat hoe u kunt betalen.

De brieven die u vanaf nu van ons krijgt, zien er wat anders uit dan u van ons gewend bent. Twijfelt u of de brief van ons is?

Hoe kan ik belasting of toeslag terugbetalen als jullie geen acceptgiro meer sturen?

Hebt u nog een oude acceptgiro thuis liggen? Stuur deze dan niet meer op, maar maak voor uw betaling gebruik van de mogelijkheden die uw bank biedt. Bijvoorbeeld via mobiel bankieren of internetbankieren.

Regelt u uw bankzaken liever op papier en hebt u een bankrekening in Nederland? Dan kunt u in de meeste gevallen gebruik maken van de overboekingskaart van uw bank.

Hebt u vragen?

Op belastingdienst.nl/betalenenontvangen vindt u meer informatie.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2023 vastgesteld

19-04-2023

Belastingdienst actueel

Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, mogen, onder voorwaarden, als verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag ten laste van hun winst brengen.

Het bedrag dat eigen rijders in aanmerking mogen nemen (in 2023: € 45,00) wordt jaarlijks aangepast en gepubliceerd op belastingdienst.nl, bij Verblijfskosten eigen rijders. Daar vindt u de bedragen van de laatste 5 jaar.

De regeling geldt voor transportondernemers (eigen rijders) die hun winst aangeven in de inkomstenbelasting, niet voor ondernemers die aangifte vennootschapsbelasting doen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Valse e-mail in omloop over controleren van uw UBO-gegevens bij Kamer van Koophandel

27-03-2023

Belastingdienst actueel

Wij waarschuwen u voor een valse e-mail (phishing). Deze lijkt afkomstig van de Belastingdienst. Maar dat is dus niet zo. Klik niet op de link en download niets. Verwijder de mail direct.

In de e-mail staat dat u uw UBO-gegevens bij de Kamer van Koophandel moet controleren. Daarvoor kunt u op de link ‘controleer uw gegevens’ klikken. Doe dit niet!

Daarnaast wordt u gewezen op de mogelijkheid om de Berichtenbox app te downloaden. Doe ook dit niet.

Voorbeeld van het bericht:

ubokvkphishing

Meer informatie over valse e-mails of wilt u er 1 melden? Lees dan verder bij Valse
WhatsApp-berichten, sms-berichten, mails, apps, brieven of telefoontjes.

Wilt u meer voorbeelden zien? Lees dan verder bij Voorbeelden van valse WhatsApp-berichten, sms-berichten, mails en brieven.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Nieuwe versie vragen en antwoorden fosfaatregelingen melkveehouderij

22-03-2023

Belastingdienst actueel

Op 15 maart 2023 is een nieuwe versie gepubliceerd van ‘Vragen en Antwoorden fiscale aspecten Fosfaatregelingen melkveehouderij’. De aanleiding hiervoor was de beantwoording van prejudiciële vragen door de Hoge Raad op 30 september 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1344). In de nieuwe versie staan de actuele standpunten van de Belastingdienst over de onderwerpen ‘bestaande meerjarige leasecontracten met een koopoptie van fosfaatrechten’ en ‘tijdelijke ter beschikking stelling van fosfaatrechten’.

U kunt de nieuwe versie van ‘Vragen en Antwoorden fiscale aspecten Fosfaatregelingen melkveehouderij’ downloaden.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Vragen en antwoorden fiscale aspecten opkoopregeling voor veehouders

15-03-2023

Belastingdienst actueel

Hebt u een veehouderijbedrijf dicht bij een Natura 2000-gebied? Dan kon u vrijwillig deelnemen aan de regeling ‘Maatwerk Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderijbedrijven (MGA-1)’. Hebt u dat gedaan, en wilt u meer weten over de gevolgen voor uw belastingzaken? Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u in de notitie ‘Vragen en antwoorden fiscale aspecten inzake RPAV-1 c.q. MGA-1’.

De notitie is geschreven door een werkgroep waarin de Belastingdienst en Land- en tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland) samenwerkten. Soms konden de Belastingdienst en LTO Nederland het niet met elkaar eens worden. In dat geval leest u in de notitie de verschillende standpunten van beide partijen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Valse e-mail in omloop over nieuw bericht in Berichtenbox van MijnOverheid

06-03-2023

Belastingdienst actueel

Wij waarschuwen u voor een valse e-mail (phishing). Deze lijkt afkomstig van de Belastingdienst of MijnOverheid. Verwijder de e-mail direct en scan de QR-code in de mail niet.

In de e-mail staat dat er een nieuw document van de Belastingdienst voor u klaarstaat in de berichtenbox van MijnOverheid. Met het scannen van een QR-code zou u snel bij dit document kunnen komen. Doe dit niet!

Meer informatie over valse e-mails of wilt u er 1 melden? Lees dan verder bij Valse
WhatsApp-berichten, sms-berichten, mails, apps, brieven of telefoontjes.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Brief naar ondernemers over betalingsregeling bijzonder uitstel

02-03-2023

Belastingdienst actueel

Hebt u als ondernemer bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis gekregen? En betaalt u nu de belastingschuld af die u daardoor hebt opgebouwd, via de betalingsregeling bijzonder uitstel? Dan hebt u kort geleden misschien een brief van ons gekregen. Wij hebben u deze brief gestuurd als u volgens onze administratie niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de betalingsregeling bijzonder uitstel. In de brief leggen wij uit wat u kunt doen om daarvan toch gebruik te kunnen blijven maken.

Waarom hebt u een brief gekregen over de betalingsregeling bijzonder uitstel?

U kunt alleen gebruik blijven maken van de betalingsregeling als u:

 • vanaf 1 oktober 2022 voldoet aan al uw nieuwe betalingsverplichtingen
 • vanaf 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling op tijd betaalt

Wij hebben u een brief gestuurd als u volgens onze gegevens achterloopt met uw nieuwe betalingsverplichtingen, of de termijnen van de betalingsregeling, of allebei.

Wat kunt u doen?

 • Misschien hebt u uw betalingsachterstand al ingehaald in de 2 weken voordat u de brief kreeg. In dat geval hoeft u op dit moment niets te doen.
 • Het kan ook zijn dat u een termijn van de betalingsregeling hebt betaald, maar daarbij een verkeerd betalingskenmerk hebt gebruikt. In dat geval konden wij uw betaling niet op tijd verwerken. En daardoor leek het alsof u achterliep met het betalen van de termijnen. Hebben wij het bedrag dat u overmaakte, teruggestort op uw bankrekening? Dan moet u de termijn opnieuw betalen.
 • Hebt u een betalingsachterstand? Probeer deze dan zo snel mogelijk in te halen.
 • Weet u niet zeker hoe groot uw achterstand is voor uw nieuwe betalingsverplichtingen en/of voor de termijnen van de betalingsregeling bijzonder uitstel? Bel dan naar de BelastingTelefoon.
 • Bent u de brief kwijt waarin wij u hebben geïnformeerd over de betalingsregeling bijzonder uitstel? Ook dan kunt u de BelastingTelefoon bellen, om een kopie te vragen.
 • Kunt u (tijdelijk) de termijnen van de betalingsregeling bijzonder uitstel niet betalen? Vraag dan 1 of meer aanpassingen van deze regeling aan.

Hebt u nog vragen?

Over het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis en onderwerpen die daarmee samenhangen, leest u meer bij:

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron