Verlenging onbelast vergoeden vaste reiskosten

Belastingdienst actueel

24-03-2021

De coronamaatregel dat werkgevers aan hun werknemers een onbelaste vergoeding voor vaste reiskosten kunnen geven, wordt verlengd tot 1 juli 2021. Deze regeling gold aanvankelijk tot 1 april van dit jaar.

Veel werkgevers betalen nog steeds een vergoeding voor vaste reiskosten aan hun werknemers en houden daar geen belastingen op in. Ook wanneer die werknemers vooral thuiswerken. Voorwaarde voor het geven van de onbelaste vergoeding is dat de werknemers deze ook al voor 13 maart 2020 kregen.

Het kabinet verlengt deze maatregel omdat er nog steeds werknemers zijn met kosten die te maken hebben met het reizen voor hun werk. Denk hierbij aan werknemers die vaste kosten hebben van de eigen auto of private leaseauto die zij eerder gebruikten voor woon-werkverkeer. Of aan werknemers die ervoor hebben gekozen hun OV-abonnement te verlengen. Sommige werkgevers gebruiken de reiskostenvergoeding ook als een vergoeding voor thuiswerkkosten.

Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer gaan thuiswerken. Daarom onderzoekt het kabinet voor na de crisis belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen.

Dit jaar kunnen werkgevers thuiswerkkosten ook vergoeden via de werkkostenregeling. Deze regeling werd eerder al verruimd voor heel 2021, net zoals vorig jaar.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Belastingmaatregelen vanwege coronacrisis verlengd

Belastingdienst actueel

21-01-2021

Nederland is helaas nog niet uit de coronacrisis. Om burgers en bedrijven te steunen in deze moeilijke tijden heeft het kabinet besloten een aantal fiscale coronamaatregelen te verlengen.

Het gaat om de volgende belastingmaatregelen:

Voor ondernemers

Bijzonder uitstel van betaling

Loonheffingen

Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 

Btw

Voor particulieren

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Hulpmiddel ‘Waarde going concern berekenen vanaf 2016’ nu ook geschikt voor 2021

Belastingdienst actueel

20-01-2021

Het hulpmiddel ‘Waarde going concern berekenen vanaf 2016’ is actueel gemaakt. U kunt het voortaan ook gebruiken om de waarde going concern te berekenen van een agrarisch bedrijf dat u in 2021 hebt gekregen door een erfenis of schenking. Deze waarde hebt u nodig voor uw aangifte erfbelasting of schenkbelasting.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

kijk wat er verandert op 1 januari 2021

Belastingdienst actueel

16-12-2020

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk? Woont of werkt u er? Misschien verandert er vanaf 1 januari iets voor u.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU verlaten. Tot 1 januari 2021 geldt een overgangsperiode. Maar daarna kunnen er dingen veranderen voor uw belasting- en douanezaken. Op belastingdienst.nl/brexit houden we u op de hoogte.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

CoronaMelder handig, maar advies moet niet leiden tot onnodige uitval


Nu het aantal besmetting flink blijft oplopen, verwelkomen MKB-Nederland en VNO-NCW de nieuwe Corona-app (CoronaMelder) die zaterdag live gaat in het hele land. ‘De app is weer een extra hulpmiddel om snel nieuwe gevallen op te sporen en zo de verspreiding van het virus tegen te gaan’, aldus de ondernemersorganisaties.

 

Advies van de app aanpassen

Zorgen hebben de ondernemersorganisaties wel over het praktische advies dat de app aan mensen geeft die dichtbij iemand met corona zijn geweest. In die gevallen krijg je namelijk het bericht om tien dagen in quarantaine te gaan. ‘De vraag is of dat handig is, want voor je het weet, zit straks half Nederland thuis en zijn er geen onderwijzers, treindienstleiders of vrachtwagenchauffeurs meer’. Het directe advies zou volgens de ondernemersorganisaties dan ook moeten zijn; ‘Laat je zo spoedig mogelijk testen of je nou klachten hebt of niet’. Na een negatieve test kun je dan gelijk weer aan het werk. Bij een positieve test blijf je thuis. ‘Alleen zo voorkomen we dat straks half Nederland onbedoeld plat komt te liggen en ondernemers tegen enorme kosten aanlopen, omdat mensen tien dagen thuis zitten.’ 

 

Individuele keuze

De ondernemersorganisaties dringen er bij VWS op aan, zeker nu de testcapaciteit wordt verhoogd, om het advies van de app aan te passen. Ook maken ze zich hard voor een vergoeding voor werkgevers voor mensen die in quarantaine zitten, maar niet vanuit huis kunnen werken. Het is verder een individuele keuze van werkenden of ze de app gebruiken, maar werkgevers kunnen hun mensen er wel actief op wijzen om verspreiding van het virus tegen te gaan. In het VK werd een vergelijkbare app na het beschikbaar komen 10 miljoen keer gedownload.

 

Achtergronden

De CoronaMelder helpt je je vrienden, familie en de rest van Nederland te beschermen. Als je minstens 15 minuten dicht bij iemand bent geweest die later corona blijkt te hebben en die persoon gebruikt ook de app, dan krijg je een melding van de app. CoronaMelder gebruikt Bluetooth om te zien of je dicht bij iemand bent. De app gebruikt géén locatiegegevens en weet dus niet waar je bent en wie je bent.


Link naar bron

‘Beperking sluitingstijden horeca disproportioneel’ | MKB-Nederland

MKB-Nederland maakt zich grote zorgen over de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen, maar het aanpakken van de horeca is niet de oplossing. Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, roept het kabinet en de veiligheidsregio’s dan ook op zeer kritisch naar de effectiviteit van de maatregelen te kijken in relatie tot de schade.

 

Streng protocol

‘Het overgrote deel van de besmettingen vindt plaats in de privésfeer. Als je dat als overheid niet kunt of wilt reguleren, is dat geen reden om dan maar een beperkte besmettingsbron als de horeca aan te pakken,’ aldus Vonhof. ‘Het beperken van de sluitingstijden in de horeca, waar notabene een streng protocol wordt nageleefd, is natuurlijk volstrekt disproportioneel. Dat zal het samen klieken thuis en op illegale feestjes na middernacht juist versterken. De horeca is op dit moment een zeer kwetsbare sector waar de politiek zorgvuldig mee om moet gaan.’

 

Horecaondernemers

MKB-Nederland vreest dat een beperking van de sluitingstijden veel horecaondernemers de das om zal doen. Een campagne gericht op gedragsbeïnvloeding van jongeren wordt wel gezien als kansrijk, aldus de ondernemersvereniging.


Link naar bron

‘Compensatie loondoorbetaling tijdens thuisquarantaine’ | MKB-Nederland

MKB-Nederland wil dat er een fonds komt dat werkgevers compenseert voor de loondoorbetaling van medewerkers tijdens preventieve thuisquarantaine. Voorzitter Jacco Vonhof heeft dat voorstel neergelegd bij minister Koolmees van SZW, zo zei hij vanochtend in het WNL-programma Goedemorgen Nederland.

 

Hij denkt aan een regeling vergelijkbaar met die voor zwangerschapsverlof. “Ook hier gaat het om mensen die niet ziek zijn, maar wel verzuimen.”

 

Eenzijdig rekening bij ondernemers oneerlijk

De voorzitter van MKB-Nederland noemt het “oneerlijk” dat ondernemers die het vaak al moeilijk genoeg hebben, nu eenzijdig de rekening moeten betalen voor de preventieve thuisquarantaine van medewerkers. Mensen die terugkomen uit rood of oranje vakantiegebied, mensen met milde (verkoudheids-)klachten, mensen wiens namen opkomen in bron- of contactonderzoek, voor al die groepen geldt het kabinetsadvies van tien dagen thuisblijven. “Dat is geen probleem voor mensen die thuis kunnen werken, maar dat geldt slechts voor circa de helft van alle medewerkers”, aldus Vonhof.

 

Zeker omdat de testcapaciteit niet toereikend is en straks in de herfst het aantal gewone verkoudheidsklachten verder oploopt, vreest hij dat het aantal thuisblijvers fors toeneemt; en  daarmee ook de kosten voor ondernemers. “Die zitten in een spagaat”, vindt Vonhof. “Je wilt niet het risico lopen dat iemand met een verhoogd risico naar het werk komt en mogelijk andere collega’s besmet, maar het is ook nogal wat om al die mensen te moeten doorbetalen terwijl ze niet ziek zijn. Werkgevers zijn daar ook niet voor verzekerd en ze hebben er geen enkele invloed op.”

 

Betaalbare sneltesten

Vonhof wil dat ook dat medewerkers snel moeten kunnen worden getest. Omdat de huidige capaciteit van reguliere testen beperkt is, zet MKB-Nederland in op betaalbare sneltesten. “Die zijn er al, maar wachten nog op goedkeuring van het RIVM. Sneltesten zijn iets minder betrouwbaar dan de reguliere testen van de GGD, maar kunnen met de grotere volumes vaker worden gedaan. En wie niet door de sneltest komt, gaat alsnog naar de GGD.”


Link naar bron

‘Goed dat bemiddeling van werk naar werk wordt aangepakt’

‘Het is een goede zaak dat het kabinet de bemiddeling van werk naar werk nu werkelijk aanpakt. Dat kenden we in Nederland nog niet.’ Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de aanpak die minister Koolmees en staatssecretaris Van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag presenteerden. ‘Die past goed bij onze recente oproep.’

 

Sociaal pakket van 1,4 miljard

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen bepleitte eerder een nationaal van werk naar werk offensief om werknemers aan nieuw werk te helpen voordat ze werkloos worden. Het kabinet stelt onder andere scholings- en begeleidingsfaciliteiten ter beschikking aan werkgevers en werknemers. In totaal wordt 1,4 miljard uitgetrokken voor een sociaal pakket, dat de afgelopen weken in overleg met de sociale partners is uitgewerkt. Voor ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk is 683 miljoen euro gereserveerd.

 

Regionale aanpak

Ook komt er een regionale aanpak met mobiliteitsteams. ‘Daar willen wij graag de schouders onder zetten in het belang van werknemers, ondernemers in zwaar weer en ondernemingen en sectoren waar nog altijd arbeidstekorten zijn’, aldus de ondernemersorganisaties.


Link naar bron

Corona supermarkt

Maatregelen pijnlijk maar nodig om virus te bedwingen

‘Nederland moet echt alles op alles zetten om het coronavirus te bedwingen.’ MKB-Nederland en VNO-NCW herhalen hun oproep aan iedereen om zich aan de regels te houden om nog strengere maatregelen te voorkomen. ‘Het is ongelofelijk vervelend dat we in deze situatie terecht zijn gekomen. Het is een hard gelag voor heel veel ondernemers, vooral voor die branches die nu wederom hard worden getroffen. We gaan in gesprek met het kabinet over aanpassingen in het derde steunpakket. Verder is het belangrijk om de komende drie weken te gebruiken om de testcapaciteit op te schalen.’ Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in een eerste reactie op de persconferentie van zojuist.

Laatste kans om erger te voorkomen

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘Deze maatregelen vormen een laatste kans om ergere scenario’s af te wenden en ons gedrag aan te passen. Tegelijkertijd heeft dit pakket ingrijpende gevolgen voor veel onze leden. Met het kabinet en bonden gaan wij dan ook in gesprek over opnieuw zwaar getroffen sectoren als de horeca, het transport, toeleveranciers en de evenementenbranche waar maatwerk nodig is.’ 

Protocollen aanpassen en strikt naleven

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Met onze campagne pakken we als bedrijfsleven onze verantwoordelijkheid, onder meer door de sectorprotocollen aan te passen en weer strikt na te leven. De nieuwe maatregelen zijn wel opnieuw een bittere pil voor de horeca en vele andere ondernemers en daar moet vanuit het kabinet goed oog voor zijn. Verder is het essentieel dat het kabinet de komende drie weken alles in het werk stelt om de testcapaciteit op te schalen, zodat we na deze fase het virus goed onder controle kunnen houden.’

Hoe omgaan met mondkapjes 

De ondernemingsorganisaties gaan komende dagen met hun leden goed kijken naar de uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid van alle maatregelen in de praktijk. ‘Ondernemers in de grote steden moeten nu de individueel de moeilijke beslissing nemen hoe ze omgaan met mondkapjes en zullen bijvoorbeeld ingewikkelde vragen van klanten daarover krijgen.’

Testcapaciteit opschalen

De ondernemersorganisaties vragen het kabinet om – samen met het bedrijfsleven – alles op alles te zetten om de komende drie weken de testcapaciteit, het sneltesten en het bron- en contactonderzoek op te schalen.

Ga voor een overzicht van alle vragen en antwoorden over de aanvullende maatregelen van 28 september naar onze Q&A-pagina.

Campagne VoorkomTweedeLockdown

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben vrijdag hun leden een brandbrief gestuurd. Ook zijn de ondernemersorganisaties een campagne gestart: #VoorkomTweedeLockdown. Doe mee en plaats ook een banner op uw website, social mediakanalen of in uw nieuwsbrief. Ga naar de toolkit voor het beste formaat. Meer informatie over de actie op deze pagina.

Link naar bron

Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis: betalen nog niet nodig

Belastingdienst actueel

10-07-2020

Hebt u bijzonder uitstel van betaling aangevraagd vanwege de coronacrisis? Dan hebt u dit waarschijnlijk gedaan voor een periode van 3 maanden. U kunt ervoor kiezen het bijzonder uitstel voor de uitgestelde belastingen te verlengen. Dit doet u snel en eenvoudig met een online formulier.

Als u eerder uitstel hebt aangevraagd en de periode van 3 maanden uitstel voorbij is, krijgt u een brief van ons. Wellicht hebt u deze brief in de afgelopen week ook zelf ontvangen. In de brief wijzen we er ook op dat u het bijzonder uitstel kunt verlengen.

Een passage in de brief is wat onhandig geformuleerd. Daardoor zou u kunnen denken dat u de uitgestelde belasting in 1 keer moet betalen. Dit is niet het geval. Wij gaan de brief hierop aanpassen.

Het kabinet wil ondernemers zo goed mogelijk helpen en kijkt naar gespreide terugbetalingsmogelijkheden en maatwerk. Dit wordt deze zomer verder uitgewerkt. Als er meer duidelijk is, informeren wij u. Tot dat moment hoeft u dus nog niet te betalen. Ook kunt u langer bijzonder uitstel aanvragen, als de 3 maanden zijn verstreken.

De verlenging van het bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen van belastingen waarvoor u eerder uitstel van betaling hebt aangevraagd. En voor aanslagen die u tijdens de periode van verlenging ontvangt. Uiteraard is het mogelijk om voor die tijd te betalen, maar dit hoeft dus niet.

Bijzonder uitstel van betaling verlengen

Op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel vindt u meer informatie over het aanvragen en verlengen van bijzonder uitstel van betaling, met een link naar het online formulier.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron