Aangifte en opgaaf dividenduitkering 2024 vanaf 1 juli alleen nog digitaal

01-07-2024

Belastingdienst actueel

Voor dividenduitkeringen uit 2024 kunt u vanaf 1 juli alleen nog digitaal opgaaf en aangifte doen.

U kunt uw aangifte en opgaaf voor dividenduitkeringen uit 2024 op 3 manieren doen:

Papieren aangifte en opgaaf dividendbelasting 2024 na 1 juli?

Dient u na 1 juli een papieren aangifte of opgaaf dividendbelasting uit 2024 in? Dan nemen we deze niet in behandeling. We sturen u dan een brief waarin we aangeven dit alsnog digitaal te doen door u of uw fiscaal dienstverlener.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

stap over vóór 1 juli 2024

17-06-2024

Belastingdienst actueel

De Belastingdienst sluit op 1 juli 2024 definitief het oude portaal voor ondernemers. Alle ondernemers die het oude portaal nu nog gebruiken, moeten overstappen naar het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk, boekhoudsoftware of een fiscaal dienstverlener.

Vanaf 1 juli 2024 kunt u geen belastingzaken meer regelen via het oude portaal. Ook sluiten wij op 1 juli 2024 de beveiligde plek op onze website waar ondernemers van buiten de Europese Unie (EU) btw-melding doen voor het EU-btw éénloketsysteem. U vindt de formulieren voor de btw-aangifte en opgaaf ICP, de teruggaaf dividendbelasting en de EU-btw-melding op Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Vraag zo snel mogelijk uw nieuwe inlogmiddel aan

Op Mijn Belastingdienst Zakelijk logt u in met DigiD, eHerkenning of een Europees erkend inlogmiddel (European login). Hebt u een rechtsvorm die u niet kunt inschrijven of niet hoeft in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KVK)? Dan kunt u eHerkenning zonder KVK-nummer aanvragen.

Houdt u er rekening mee dat de leverancier van eHerkenning uw aanvraag moet controleren. En dat kost tijd. Vraag uw nieuwe inlogmiddel dus zo snel mogelijk aan. Zodra u uw inlogmiddel hebt, kunt u direct inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Meer informatie

Op belastingdienst.nl/overstappen vindt u de meest actuele informatie over overstappen naar Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Doe uw aangifte en opgaaf dividendbelasting voortaan digitaal

22-05-2024

Belastingdienst actueel

Vanaf 1 juli 2024 moet u voor dividenduitkeringen uit 2024 digitaal aangifte en opgaaf dividendbelasting doen. Gebruikt u wel het papieren formulier? Dan nemen wij uw aangifte of opgaaf niet in behandeling.

U kunt uw aangifte en opgaaf voor dividenduitkeringen uit 2024 op 3 manieren doen:

Dividenduitkeringen tot en met 2023

Gaat het om dividenduitkeringen die u hebt gedaan tot en met 2023? Dan gebruikt u wél een papieren formulier voor uw aangifte of opgaaf.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Hulpmiddel ‘Waarde going concern berekenen’ nu ook geschikt voor 2024

15-04-2024

Belastingdienst actueel

Het hulpmiddel ‘Waarde going concern berekenen’ is actueel gemaakt. U kunt het nu ook gebruiken om de waarde going concern te berekenen van een agrarisch bedrijf dat u in 2024 hebt gekregen door een erfenis of schenking. Deze waarde hebt u nodig voor uw aangifte erfbelasting of schenkbelasting.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

CBAM-rapport 1e kwartaal 2024 indienen voor 30 april

12-04-2024

Douane actueel

Hebt u in het 1e kwartaal van 2024 CBAM-goederen geïmporteerd? Dan moet u hierover rapporteren aan de Europese Commissie. Uw CBAM-rapport levert u voor 30 april 2024 aan in het CBAM-portaal.

Over deze zendingen hoeft u niet te rapporteren:

  • CBAM-goederen voor een bedrag lager dan € 150
  • zendingen bedoeld voor militaire doeleinden
  • zendingen vanuit bepaalde oorspronglanden
  • reizigersbagage

Meer informatie over deze uitzonderingen en de rapportageplicht vindt u op de website van de Nederlandse Emissieautoriteit.

Het CBAM-portaal van de Europese Commissie had bij de aanlevering van het 1e CBAM-rapport over het laatste kwartaal van 2023 nog technische problemen. Deze zijn nu opgelost door de Europese Commissie. Meer informatie over inloggen op het portaal vindt u op onze pagina Vragen en antwoorden over CBAM.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Aanslag vennootschapsbelasting 2022 met voort te wentelen voorheffingen vertraagd

11-04-2024

Belastingdienst actueel

Definitieve aanslagen vennootschapsbelasting 2022 waarin voorheffingen worden verrekend, zijn mogelijk vertraagd. Dit vanwege problemen bij het vaststellen van de beschikking voort te wentelen voorheffingen. Is het bedrag aan voorheffingen hoger dan het bedrag dat u verschuldigd bent aan vennootschapsbelasting? Dan ontvangt u de definitieve aanslag mogelijk later.

Als u in 2022 een verlies hebt aangegeven en dat wilt verrekenen met de winst van 2021, dan kunt u een verzoek om voorlopige verliesverrekening indienen.

Meer informatie

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2024 vastgesteld

27-03-2024

Belastingdienst actueel

Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, mogen, onder voorwaarden, als verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag ten laste van hun winst brengen. Voor 2024 is dit bedrag vastgesteld op € 48,00.

Het bedrag dat eigen rijders in aanmerking mogen nemen (in 2024: € 48,00) wordt jaarlijks aangepast en gepubliceerd op belastingdienst.nl, bij Verblijfskosten eigen rijders. Daar vindt u de bedragen van de laatste 5 jaar.

De regeling geldt voor transportondernemers (eigen rijders) die hun winst aangeven in de inkomstenbelasting, niet voor ondernemers die aangifte vennootschapsbelasting doen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Versoepeling saneringsakkoord nog tot 1 april 2024

22-03-2024

Belastingdienst actueel

Bent u ondernemer en wilt u een saneringsakkoord sluiten met ons en uw andere schuldeisers? Zorg dan dat uw verzoek vóór 1 april 2024 bij ons binnen is. Vanwege de coronacrisis gaan wij tot die datum soepeler om met 1 van onze voorwaarden om mee te werken aan een saneringsakkoord. Dit kan ook als u nog niet alle informatie hebt die nodig is voor een verzoek om schuldsanering. Na 1 april hebt u namelijk nog 90 dagen de tijd om uw verzoek alsnog volledig in te vullen.

Wat houdt een saneringsakkoord in?

Bent u ondernemer en lukt het u niet uw belastingschuld en andere schulden te betalen? Dan kunt u misschien een saneringsakkoord sluiten. Dat wil zeggen dat u met al uw schuldeisers afspreekt dat u maar een deel van uw schulden betaalt.

Versoepeling voorwaarde saneringsakkoord tot 1 april 2024

Wij werken alleen mee aan een saneringsakkoord als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Normaal geldt als 1 van de voorwaarden dat wij ten minste het dubbele uitkeringspercentage ontvangen van wat u uw andere schuldeisers aanbiedt. Maar tot 1 april 2024 nemen wij genoegen met ten minste hetzelfde uitkeringspercentage. Hierdoor is de kans groter dat ook uw andere schuldeisers willen meewerken.

Verzoek om schuldsanering

Wilt u schuldsanering aanvragen? Hoe u dat doet, hangt af van wat voor ondernemer u bent. Bent u zzp’er of hebt u een eenmanszaak? Of is uw onderneming een rechtspersoon (bijvoorbeeld een naamloze vennootschap, besloten vennootschap of stichting)?

Zzp’er of eenmanszaak

Neem contact op met uw gemeente. Die kan voor u een minnelijk schuldsaneringstraject opstarten. U gaat dan samen met een schuldhulpverlener kijken hoe u uw schulden kunt afbetalen. Uw schuldhulpverlener kan voor u een verzoek om schuldsanering doen bij ons en uw andere schuldeisers. Laat dit doen vóór 1 april 2024.

Lees meer bij Ik kan mijn schulden niet betalen en Hoe werkt minnelijke schuldsanering?.

Rechtspersoon

U moet zelf een saneringsakkoord regelen met uw schuldeisers. Voldoet u aan de voorwaarden en gaan al uw schuldeisers akkoord met uw betalingsvoorstel? Dan kunt u ons vragen een deel van uw belastingschuld kwijt te schelden. Dit doet u met het formulier Verzoek kwijtschelding van belasting en/of premie voor ondernemingen. Stuur uw verzoek vóór 1 april 2024.

Lees meer bij Kwijtschelding van belasting voor ondernemers.

Zijn niet alle schuldeisers akkoord, maar wilt u toch een schuldregeling?

Gaan niet alle schuldeisers akkoord met uw betalingsvoorstel? Dan kunt u toch nog een akkoord over een schuldregeling bereiken via de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

Lees meer over de WHOA op de website van KVK.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Regels vrijstelling antidumpingrechten fietsonderdelen China aangepast

15-03-2024

Douane actueel

Voert u fietsonderdelen uit China in? Dan wijzigt de hoeveelheid hoofdonderdelen die u als zogenoemde kleinverbruiker vrij van antidumpingrechten mag invoeren.

U mag nu over een periode van maximaal 12 maanden gemiddeld 299 van zulke onderdelen per maand invoeren of geleverd krijgen. Eerder mocht u per maand maximaal 299 stuks invoeren of geleverd krijgen. Wel moet u nog steeds een vergunning Bijzondere Bestemming hebben. En deze nieuwe regels gelden alleen voor vergunningen die op of na 21 maart 2023 zijn afgegeven.

Wat is het?

Deze beperkte vrijstelling van antidumpingrechten is een zogenoemde ‘de-minimis’-regeling. Dat is een vorm van decentrale overheidssteun, die ingezet kan worden om bepaalde sectoren (zoals kleine zelfstandige fietsenwinkels of fietsenmakers) te ondersteunen.

Hoe werkt het?

De periode waarover het maandelijkse gemiddelde wordt berekend, geldt vanaf de inwerkingtreding van uw vergunning en is dan steeds maximaal 12 maanden. Deze periode mag daarnaast niet langer zijn dan de nog resterende geldigheidsduur van uw vergunning. Verder is bij de afgifte van deze vergunning het stellen van zekerheid verplicht.

Maximum aantal onderdelen per maand overschreden?

Wordt dit gemiddelde van 299 stuks per maand overschreden? Dan moet u onder de nieuwe regels de vrijgestelde antidumpingrechten over de hele vergunningsperiode alsnog betalen en trekken wij de vergunning in. Let dus goed op het aantal fietsonderdelen dat u onder deze regeling invoert.

Voor welke vergunning geldt de wijziging?

De regels voor de vrijstelling van antidumpingrechten voor fietsonderdelen zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 88/97. Met ingang van 21 maart 2023 is deze Verordening gewijzigd door Uitvoeringsverordening (EU) 2023/611 van 17 maart 2023. Met name de wijziging van artikelen 14 en 15 van deze verordening is belangrijk voor zogenoemde ‘kleingebruikers’, maar deze wijziging geldt alleen voor vergunningen die op of na 21 maart 2023 zijn afgegeven. Dit heeft dus geen effect op de voorwaarden van de vergunningen die vóór die datum zijn afgegeven.

Wilt u toch van deze wijziging gebruik maken? Dan kunt u ons vragen om een tussentijdse aanpassing van uw lopende vergunning.

Meer weten?

Meer informatie over de werking van deze ‘de minimis’-regeling en voorbeelden van de onderdelen die onder deze regeling vallen, vindt u in het Handboek Douane.

U kunt ook contact opnemen met het bedrijvencontactpunt van de Douane in uw regio.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Intensievere aanpak dividendstripping: instelbesluit CTC geactualiseerd

28-02-2024

Belastingdienst actueel

De Belastingdienst heeft onlangs besloten om de aanpak van dividendstripping te intensiveren.

De Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering (CTC) organiseert de uitvoeringscoördinatie hiervan. Daarnaast is de CTC actief op het gebied van concernfinanciering, innovatiebox en aanverwante problematiek.

In het geactualiseerde Instelbesluit CTC 2024 staat de instelling en de taakomschrijving van de CTC.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron