Brief over intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel coronacrisis

03-07-2023

Belastingdienst actueel

Hebt u in april 2023 een brief gekregen waarin stond dat u niet voldeed aan de voorwaarden voor de betalingsregeling voor het bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis? En hebt u daarna niets gedaan? Dan sturen wij u in juli 2023 een brief waarin wij u laten weten dat wij uw betalingsregeling intrekken. De datum van deze brief is 15 augustus 2023, maar u krijgt hem eerder. U hebt dus nog ruim een maand de tijd om actie te ondernemen. Zo kunt u voorkomen dat u in 1 keer het hele bedrag moet betalen waarvoor u bijzonder uitstel hebt gekregen.

Waarom sturen wij u deze intrekkingsbrief?

U hebt als ondernemer bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis gekregen. Daardoor hebt u een belastingschuld opgebouwd. U betaalt deze belastingschuld af via de betalingsregeling bijzonder uitstel.

U voldoet niet aan de voorwaarden voor de betalingsregeling bijzonder uitstel, om 1 van de volgende redenen:

  • U hebt sinds 1 oktober 2022 niet voldaan aan al uw nieuwe betalingsverplichtingen.
  • U hebt sinds 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling niet op tijd betaald.
  • U loopt achter met uw betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 én met de termijnen van de betalingsregeling.

Wij hebben u verschillende brieven gestuurd waarin wij u hierop wezen.

U hebt uw betalingsachterstand(en) daarna niet ingehaald. U hebt ons ook niet gevraagd om de betalingsregeling aan te passen. En u hebt ook geen verzoek om schuldsanering gedaan.

Wij zijn daarom van plan de betalingsregeling in te trekken. Met deze brief laten wij u dat officieel weten.

Wat zijn de gevolgen als wij de betalingsregeling intrekken?

Als wij de betalingsregeling bijzonder uitstel intrekken, moet u alle (naheffings)aanslagen die onder het bijzonder uitstel vallen, in 1 keer betalen. Plus eventuele kosten. U moet dit volledige bedrag betalen vóór 29 augustus 2023.

In de intrekkingsbrief staat hoe u kunt betalen.

Wat kunt u nog doen om te voorkomen dat wij de betalingsregeling intrekken?

Bel zo snel mogelijk de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.

U kunt de betalingsregeling misschien nog laten aanpassen

Zorg dat u in elk geval uw nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 inloopt. Alleen dan kunt u nog 1 of meer aanpassingen van de betalingsregeling bijzonder uitstel aanvragen. Zoals een betaalpauze of een verlenging van de betalingsregeling. Over deze aanpassingen en de voorwaarden die daarvoor gelden, leest u meer bij Aanpassing betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel.

U kunt in beroep gaan tegen het intrekken van de betalingsregeling

Bent u het niet eens met onze beslissing de betalingsregeling in te trekken? Dan kunt u daartegen in beroep gaan. Stuur daarvoor een brief naar:

Belastingdienst
T.a.v. de directeur
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Zet in uw brief altijd de reden waarom u het niet eens bent met het intrekken van de betalingsregeling, het kenmerk van de intrekkingsbrief, uw naam en uw handtekening.

Uw brief moet bij ons binnen zijn vóór 25 augustus 2023.

Wat gebeurt er als u nu niets doet?

Wij nemen invorderingsmaatregelen om uw belastingschuld in te vorderen. Daarbij brengen wij kosten in rekening. Kunt u uw coronaschulden betalen? Doe dat dan in elk geval vóór 1 september 2023, om extra kosten te voorkomen.

U ontvangt eerst een aanmaning. Als u na de aanmaning nog niet betaalt, krijgt u een dwangbevel. Hieraan zijn hoge kosten verbonden die samenhangen met de hoogte van uw belastingschuld door het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis.

Let op!

Hebt u vóór 1 oktober 2022 al een aanmaning ontvangen voor 1 of meer (naheffings)aanslagen? En hebt u het bedrag voor die aanmaning nog niet betaald? Dan sturen wij u voor deze (naheffings)aanslagen meteen een dwangbevel.

Betaalt u nadat u het dwangbevel hebt gekregen, nog steeds niet? Dan nemen wij verdere maatregelen. Voor die tijd nemen wij contact met u op.

Het nemen van invorderingsmaatregelen kan betekenen dat wij beslag leggen op uw vermogensbestanddelen, zoals inventaris, auto of een bankrekening. Ook kunnen wij uw faillissement aanvragen.

Hebt u moeite met uw betalingsverplichtingen in het algemeen?

Kijk bij Ook op lange termijn betalingsproblemen? wat u kunt doen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron