Sparen

Wat gebeurt er met box 3?

Al jaren zoekt men naar een manier om de belastingheffing in box 3 rechtvaardiger te maken voor spaarders. Dat lukt niet echt en daarom wordt er telkens weer aan het stelsel gesleuteld. Dit kunnen we voor 2021 verwachten.

Al jaren leveren spaarrekeningen nulkommaniks op, met als gevolg dat — in elk geval voor spaarders — het forfaitaire rendement in box 3 veel hoger is dan de werkelijke rendementen op hun vermogen. Het meest voor de hand ligt natuurlijk een belastingheffing over het werkelijke rendement op vermogen, maar dat blijkt in de weerbarstige praktijk allemaal erg lastig te regelen. In afwachting van iets beters wordt de belastingheffing in box 3 met ingang van 2021 zodanig aangepast dat de belastingdruk op kleinere vermogens daalt. Deze wetswijziging is overigens het gevolg van toenemende druk om de — zeker voor spaarders onrechtvaardige — heffing wat te verlichten.