‘Beperking sluitingstijden horeca disproportioneel’ | MKB-Nederland

MKB-Nederland maakt zich grote zorgen over de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen, maar het aanpakken van de horeca is niet de oplossing. Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, roept het kabinet en de veiligheidsregio’s dan ook op zeer kritisch naar de effectiviteit van de maatregelen te kijken in relatie tot de schade.

Streng protocol

‘Het overgrote deel van de besmettingen vindt plaats in de privésfeer. Als je dat als overheid niet kunt of wilt reguleren, is dat geen reden om dan maar een beperkte besmettingsbron als de horeca aan te pakken,’ aldus Vonhof. ‘Het beperken van de sluitingstijden in de horeca, waar notabene een streng protocol wordt nageleefd, is natuurlijk volstrekt disproportioneel. Dat zal het samen klieken thuis en op illegale feestjes na middernacht juist versterken. De horeca is op dit moment een zeer kwetsbare sector waar de politiek zorgvuldig mee om moet gaan.’

Horecaondernemers

MKB-Nederland vreest dat een beperking van de sluitingstijden veel horecaondernemers de das om zal doen. Een campagne gericht op gedragsbeïnvloeding van jongeren wordt wel gezien als kansrijk, aldus de ondernemersvereniging.

Link naar bron