Aanvragen bijzonder uitstel van betaling kan nog tot en met 31 maart 2022

Belastingdienst actueel

30-03-2022

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u nog tot en met 31 maart 2022 bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Maakt u nu gebruik van het bijzonder uitstel van betaling? Dan is voor u het volgende van belang:

  • Vanaf 1 april 2022 moet u weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen.
  • Op 1 oktober 2022 begint u met het afbetalen van de belastingschuld die u tot en met 1 april 2022 hebt opgebouwd voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt gekregen. U krijgt hiervoor een betalingsregeling van 60 maanden.
Let op!

Doet u op of na 1 april 2022 aangifte over 1 of meer van de volgende tijdvakken?

  • 3e vierwekenperiode van 2022
  • maart 2022
  • 1e kwartaal van 2022

Dan zijn dit de tijdvakken waarover u voor het eerst niet alleen op tijd aangifte moet doen, maar ook weer op tijd moet betalen.

Het bedrag van een aangifte over de 3e vierwekenperiode van 2022 moet uiterlijk 27 april 2022 op onze rekening staan.

Het bedrag van een aangifte over maart 2022 moet uiterlijk 30 april 2022 op onze rekening staan. Dat geldt ook voor het bedrag van een aangifte over het 1e kwartaal van 2022.

Voorbeeld van een belastingaanslag waarvan de uiterste betaaldatum ligt op of na 1 april 2022

Krijgt u op 12 maart 2022 een aanslag inkomstenbelasting over 2020? Dan moet u die betalen. Want de uiterste betaaldatum van een aanslag inkomstenbelasting is 6 weken later. Dat is in dit geval dus 23 april 2022. Voor deze aanslag geldt daarom het bijzonder uitstel niet.

U ontvangt van ons een brief met een overzicht van uw totale belastingschuld op 31 januari 2022. In het overzicht geven wij ook aan voor welke openstaande belastingaanslagen u bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen, en dus een betalingsregeling van 60 maanden krijgt. Wij versturen de brieven met belastingschuldoverzichten vanaf begin april.

Lees meer bij Het bijzonder uitstel van betaling loopt tot 1 april 2022.

Andere fiscale coronamaatregelen

Op Coronamaatregelen Belastingdienst vindt u een overzicht van alle maatregelen die wij hebben genomen sinds het uitbreken van de coronacrisis.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron