Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2024 vastgesteld

27-03-2024

Belastingdienst actueel

Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, mogen, onder voorwaarden, als verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag ten laste van hun winst brengen. Voor 2024 is dit bedrag vastgesteld op € 48,00.

Het bedrag dat eigen rijders in aanmerking mogen nemen (in 2024: € 48,00) wordt jaarlijks aangepast en gepubliceerd op belastingdienst.nl, bij Verblijfskosten eigen rijders. Daar vindt u de bedragen van de laatste 5 jaar.

De regeling geldt voor transportondernemers (eigen rijders) die hun winst aangeven in de inkomstenbelasting, niet voor ondernemers die aangifte vennootschapsbelasting doen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Versoepeling saneringsakkoord nog tot 1 april 2024

22-03-2024

Belastingdienst actueel

Bent u ondernemer en wilt u een saneringsakkoord sluiten met ons en uw andere schuldeisers? Zorg dan dat uw verzoek vóór 1 april 2024 bij ons binnen is. Vanwege de coronacrisis gaan wij tot die datum soepeler om met 1 van onze voorwaarden om mee te werken aan een saneringsakkoord. Dit kan ook als u nog niet alle informatie hebt die nodig is voor een verzoek om schuldsanering. Na 1 april hebt u namelijk nog 90 dagen de tijd om uw verzoek alsnog volledig in te vullen.

Wat houdt een saneringsakkoord in?

Bent u ondernemer en lukt het u niet uw belastingschuld en andere schulden te betalen? Dan kunt u misschien een saneringsakkoord sluiten. Dat wil zeggen dat u met al uw schuldeisers afspreekt dat u maar een deel van uw schulden betaalt.

Versoepeling voorwaarde saneringsakkoord tot 1 april 2024

Wij werken alleen mee aan een saneringsakkoord als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Normaal geldt als 1 van de voorwaarden dat wij ten minste het dubbele uitkeringspercentage ontvangen van wat u uw andere schuldeisers aanbiedt. Maar tot 1 april 2024 nemen wij genoegen met ten minste hetzelfde uitkeringspercentage. Hierdoor is de kans groter dat ook uw andere schuldeisers willen meewerken.

Verzoek om schuldsanering

Wilt u schuldsanering aanvragen? Hoe u dat doet, hangt af van wat voor ondernemer u bent. Bent u zzp’er of hebt u een eenmanszaak? Of is uw onderneming een rechtspersoon (bijvoorbeeld een naamloze vennootschap, besloten vennootschap of stichting)?

Zzp’er of eenmanszaak

Neem contact op met uw gemeente. Die kan voor u een minnelijk schuldsaneringstraject opstarten. U gaat dan samen met een schuldhulpverlener kijken hoe u uw schulden kunt afbetalen. Uw schuldhulpverlener kan voor u een verzoek om schuldsanering doen bij ons en uw andere schuldeisers. Laat dit doen vóór 1 april 2024.

Lees meer bij Ik kan mijn schulden niet betalen en Hoe werkt minnelijke schuldsanering?.

Rechtspersoon

U moet zelf een saneringsakkoord regelen met uw schuldeisers. Voldoet u aan de voorwaarden en gaan al uw schuldeisers akkoord met uw betalingsvoorstel? Dan kunt u ons vragen een deel van uw belastingschuld kwijt te schelden. Dit doet u met het formulier Verzoek kwijtschelding van belasting en/of premie voor ondernemingen. Stuur uw verzoek vóór 1 april 2024.

Lees meer bij Kwijtschelding van belasting voor ondernemers.

Zijn niet alle schuldeisers akkoord, maar wilt u toch een schuldregeling?

Gaan niet alle schuldeisers akkoord met uw betalingsvoorstel? Dan kunt u toch nog een akkoord over een schuldregeling bereiken via de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

Lees meer over de WHOA op de website van KVK.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Regels vrijstelling antidumpingrechten fietsonderdelen China aangepast

15-03-2024

Douane actueel

Voert u fietsonderdelen uit China in? Dan wijzigt de hoeveelheid hoofdonderdelen die u als zogenoemde kleinverbruiker vrij van antidumpingrechten mag invoeren.

U mag nu over een periode van maximaal 12 maanden gemiddeld 299 van zulke onderdelen per maand invoeren of geleverd krijgen. Eerder mocht u per maand maximaal 299 stuks invoeren of geleverd krijgen. Wel moet u nog steeds een vergunning Bijzondere Bestemming hebben. En deze nieuwe regels gelden alleen voor vergunningen die op of na 21 maart 2023 zijn afgegeven.

Wat is het?

Deze beperkte vrijstelling van antidumpingrechten is een zogenoemde ‘de-minimis’-regeling. Dat is een vorm van decentrale overheidssteun, die ingezet kan worden om bepaalde sectoren (zoals kleine zelfstandige fietsenwinkels of fietsenmakers) te ondersteunen.

Hoe werkt het?

De periode waarover het maandelijkse gemiddelde wordt berekend, geldt vanaf de inwerkingtreding van uw vergunning en is dan steeds maximaal 12 maanden. Deze periode mag daarnaast niet langer zijn dan de nog resterende geldigheidsduur van uw vergunning. Verder is bij de afgifte van deze vergunning het stellen van zekerheid verplicht.

Maximum aantal onderdelen per maand overschreden?

Wordt dit gemiddelde van 299 stuks per maand overschreden? Dan moet u onder de nieuwe regels de vrijgestelde antidumpingrechten over de hele vergunningsperiode alsnog betalen en trekken wij de vergunning in. Let dus goed op het aantal fietsonderdelen dat u onder deze regeling invoert.

Voor welke vergunning geldt de wijziging?

De regels voor de vrijstelling van antidumpingrechten voor fietsonderdelen zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 88/97. Met ingang van 21 maart 2023 is deze Verordening gewijzigd door Uitvoeringsverordening (EU) 2023/611 van 17 maart 2023. Met name de wijziging van artikelen 14 en 15 van deze verordening is belangrijk voor zogenoemde ‘kleingebruikers’, maar deze wijziging geldt alleen voor vergunningen die op of na 21 maart 2023 zijn afgegeven. Dit heeft dus geen effect op de voorwaarden van de vergunningen die vóór die datum zijn afgegeven.

Wilt u toch van deze wijziging gebruik maken? Dan kunt u ons vragen om een tussentijdse aanpassing van uw lopende vergunning.

Meer weten?

Meer informatie over de werking van deze ‘de minimis’-regeling en voorbeelden van de onderdelen die onder deze regeling vallen, vindt u in het Handboek Douane.

U kunt ook contact opnemen met het bedrijvencontactpunt van de Douane in uw regio.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron