stap over naar Mijn Belastingdienst Zakelijk

31-01-2024

Belastingdienst actueel

Op 1 juli 2024 sluiten wij het oude portaal voor ondernemers definitief. Alle ondernemers en fiscaal dienstverleners die het oude portaal nu nog gebruiken, moeten overstappen naar Mijn Belastingdienst Zakelijk, boekhoudsoftware of een fiscaal dienstverlener.

eHerkenning beschikbaar voor bedrijven en organisaties zonder KVK-nummer

Ondernemers die niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KVK), konden eerder nog geen eHerkenning aanvragen. Daarom gebruikten zij het oude portaal nog. Sinds 29 januari 2024 kunnen bijna alle bedrijven en organisaties zonder KVK-nummer ook eHerkenning aanvragen. Fiscale eenheden voor de omzetbelasting volgen begin maart. Alleen de fiscaal dienstverleners die geen KVK-nummer hebben, bijvoorbeeld buitenlandse intermediairs, kunnen nog geen eHerkenning aanvragen. Wij werken aan een oplossing.

Nu het voor alle ondernemers mogelijk is om over te stappen naar Mijn Belastingdienst Zakelijk, sluiten wij het oude portaal op 1 juli 2024. Ook sluit op 1 juli 2024 de beveiligde plek op onze website waar ondernemers van buiten de Europese Unie (EU) btw-melding doen voor het EU-btw éénloketsysteem.

Compensatieregeling

Er is een nieuwe compensatieregeling in ontwikkeling voor de kosten van eHerkenning voor bedrijven en organisaties zonder KVK-nummer. Zodra het compensatiebedrag en de voorwaarden van deze regeling bekend zijn, leest u dat op onze website.

Aangifte doen in Mijn Belastingdienst Zakelijk

De btw-aangifte, suppletie en opgaaf ICP en de EU-btw-melding zijn al beschikbaar op Mijn Belastingdienst Zakelijk. De formulieren voor de teruggaaf dividendbelasting en de EU-btw-melding in het Engels komen naar verwachting halverwege maart 2024.

Hoe kunt u overstappen?

Op belastingdienst.nl/overstappen kunt u lezen hoe u vanaf 1 juli in gaat loggen en hoe u zich kunt voorbereiden. Op deze pagina vindt u ook de meest actuele informatie over overstappen.

En u hoeft niet te wachten tot 1 juli. Overstappen kan ook eerder. Vraag eHerkenning op tijd aan, want dit proces kost tijd.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

digitale aangifte dividendbelasting en een nieuwe inhoudingsvrijstelling

18-01-2024

Belastingdienst actueel

Sinds 1 januari 2024 is het in veel gevallen mogelijk om uw aangifte dividendbelasting digitaal te doen. Daarnaast geldt vanaf 1 januari een nieuwe inhoudingsvrijstelling van dividendbelasting.

U doet als vennootschap aangifte voor de dividendbelasting die u hebt ingehouden op uitgekeerd dividend.

Gaat het om dividenduitkeringen die u hebt gedaan tot en met 2023? Dan gebruikt u het papieren formulier Aangifte dividendbelasting.

Gaat het om dividenduitkeringen vanaf 2024? Dan kiest u 1 van deze 3 mogelijkheden :

• U doet digitaal aangifte dividendbelasting in Mijn Belastingdienst Zakelijk.
• U doet uw aangifte dividendbelasting via een fiscaal dienstverlener.
• U gebruikt het papieren formulier Aangifte dividendbelasting.
Let op: dit kan alleen tot 1 juli 2024. Na deze datum kunt u alleen nog maar digitaal aangifte doen.

Is de hele uitkering vrijgesteld, maar maakt u gebruik van een kwalificatiebeschikking? Ook dan moet u aangifte dividendbelasting doen. Past u een vrijstelling toe én maakt u gebruik van een kwalificatiebeschikking? Dan kunt u de vrijstelling alleen toepassen in de digitale aangifte dividendbelasting in Mijn Belastingdienst Zakelijk of via een fiscaal dienstverlener.

Inhoudingsvrijstelling en het gebruik van de kwalificatiebeschikking

Vanaf 1 januari 2024 geldt een nieuwe inhoudingsvrijstelling van dividendbelasting voor uitkeringen aan niet of gedeeltelijk aan vennootschapsbelasting onderworpen organisaties of daarmee vergelijkbare buitenlandse lichamen. De vrijstelling dividendbelasting verlicht administratieve lasten, omdat de dividendbelasting niet meer achteraf hoeft te worden teruggevraagd.

U mag de vrijstelling in de aangifte dividendbelasting alleen toepassen als u (onder andere) in uw administratie een afschrift hebt van de kwalificatiebeschikking van de aandeelhouder. Vanaf 1 januari 2024 vraagt uw aandeelhouder een kwalificatiebeschikking aan via Mijn Belastingdienst Zakelijk, of via een fiscaal dienstverlener.

Lees bij dividendbelasting meer informatie over digitaal aangifte dividendbelasting doen, de nieuwe inhoudingsvrijstelling, de kwalificatiebeschikking en de administratieve voorwaarden.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Handleiding ‘Waardering van verpachte gronden in box 3 2023’ beschikbaar

17-01-2024

Belastingdienst actueel

In deze handleiding vindt u de uitgangspunten en normen voor 2023 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en akkerland) in box 3. En 2 tabellen waarmee u de waarde van deze gronden kunt berekenen.

Vragen of meer informatie?

U kunt deze schriftelijk stellen bij de secretaris van het Platform Landbouw:
Belastingdienst/kantoor Eindhoven
De heer A.F.A. van de Leest
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

‘Landelijke Landbouwnormen 2023’ beschikbaar

03-01-2024

Belastingdienst actueel

De ‘Landelijke Landbouwnormen 2023’ zijn beschikbaar. Hierin vindt u de normbedragen voor 2023 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Aan de ‘Landelijke Landbouwnormen 2023’ werkten mee:

  • KAVB: Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur
  • LTO Nederland: Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
  • SRA: Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten
  • De TAAK: Tuinbouw Accountants en Administratie Kantoren
  • VLB: Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron