Belastingdienst en koepelorganisaties tekenen nieuw koepelconvenant horizontaal toezicht fiscaal dienstverleners (HT FD)

10-11-2023

Belastingdienst actueel

Op 1 november ondertekenden de koepelorganisaties Auxilium-Fiscount (KAN), Extendum, NOAB, Novak, RB en SRA een nieuw standaard koepelconvenant voor horizontaal toezicht fiscaal dienstverleners (HT FD). Daarnaast sloot ook de NOB aan. Die tekende voor het eerst het koepelconvenant.

Op dit moment zijn er al 7 koepelorganisaties die een koepelconvenant met ons hebben gesloten. Hierdoor wordt HT FD voor steeds meer fiscaal dienstverleners en hun klanten mogelijk. De koepelorganisaties voegen kwaliteit toe, door bijvoorbeeld de beschikbaarheid van een goed kwaliteitsstelsel. Daarmee kunnen zij fiscaal dienstverleners ondersteunen en voor fiscaal dienstverleners deelname aan HT FD mogelijk maken.

Wat is HT FD en hoe werkt het?

Bij HT FD werken we samen met private partijen: fiscaal dienstverleners en hun vertegenwoordigers. Het toezicht is gebaseerd op vertrouwen, begrip en transparantie tussen fiscaal dienstverleners, hun klanten en ons. We maken afspraken over de manier waarop we met elkaar omgaan. Die afspraken worden vastgelegd in een convenant. Het uitgangspunt is dat de fiscaal dienstverleners aangiften indienen die aan de gemaakte afspraken voldoen. Zijn er mogelijk discussiepunten? Dan worden die vooraf voorgelegd. Wij kunnen dan sneller duidelijkheid geven over de fiscale positie.

Waarom is een nieuw koepelconvenant afgesloten met de koepelorganisaties?

In de loop van de tijd heeft horizontaal toezicht zich steeds verder ontwikkeld en is het aantal deelnemende koepelorganisaties gegroeid. De oude convenanten hadden dezelfde voorwaarden, maar zagen er niet eenduidig uit. Ook is er een vernieuwde leidraad horizontaal toezicht. Het nieuwe koepelconvenant HT FD is up-to-date, gekoppeld aan de vernieuwde Leidraad en is in vorm voor iedereen hetzelfde.

Wilt u deelnemen aan horizontaal toezicht?

Dat kan als u lid bent van een koepelorganisatie waarmee we een convenant hebben gesloten.

Meer weten over HT FD en de rol van de koepelorganisatie

Bekijk de video die van de bijeenkomst over HT FD en de ondertekening is gemaakt.

Lees meer over HT FD en het nieuwe koepelconvenant.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron