Ondernemer met schulden? Sluit vóór 1 oktober een saneringsakkoord!

24-07-2023

Belastingdienst actueel

Bent u ondernemer en lukt het u niet uw belastingschuld en andere schulden te betalen? Dan kunt u misschien een saneringsakkoord sluiten. Dat wil zeggen dat u met al uw schuldeisers afspreekt dat u maar een deel van uw schulden betaalt. Vanwege de coronacrisis gaan wij tijdelijk soepeler om met 1 van onze voorwaarden om mee te werken aan een saneringsakkoord.

Normaal geldt de voorwaarde dat wij ten minste het dubbele uitkeringspercentage ontvangen als u uw andere schuldeisers aanbiedt. Maar tot 1 oktober 2023 nemen wij genoegen met ten minste hetzelfde uitkeringspercentage. Wij raden u daarom aan nog vóór 1 oktober 2023 met uw schuldeisers in gesprek te gaan over een saneringsakkoord. Want dan is de kans groter dat al uw schuldeisers hieraan willen meewerken.

Saneringsakkoord sluiten

Bent u een zzp’er? Of is uw onderneming een rechtspersoon (bijvoorbeeld een naamloze vennootschap, besloten vennootschap of stichting)? Dat maakt uit voor de manier waarop u een saneringsakkoord sluit.

U bent zzp’er

Neem contact op met uw gemeente. Die kan voor u een minnelijk schuldsaneringstraject opstarten.

Lees meer bij Ik kan mijn schulden niet betalen en Hoe werkt minnelijke schuldsanering?.

Uw onderneming is een rechtspersoon

U moet zelf een saneringsakkoord regelen met uw schuldeisers. Gaan al uw schuldeisers akkoord met uw betalingsvoorstel? Dan kunt u ons vragen een deel van uw belastingschuld kwijt te schelden. Dit doet u met het formulier Verzoek kwijtschelding van belasting en/of premie voor ondernemingen. In het formulier staat aan welke voorwaarden uw verzoek moet voldoen.

Lees meer bij Kwijtschelding van belasting voor ondernemers.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Sinds 1 juli 2023 nieuwe regels voor wegwerpplastic

13-07-2023

Belastingdienst actueel

Eten en drinken afhalen of bezorgen? Sinds 1 juli moet er extra betaald worden voor wegwerpbekers en -bakjes die (deels) zijn gemaakt van plastic. Ondernemers mogen die niet meer gratis meegeven. Ondernemers moeten bovendien een herbruikbare optie aanbieden. Deze nieuwe maatregelen komen voort uit de Europese richtlijn Single Use Plastics (SUP) en hebben als doel de impact van wegwerpplastic op het milieu te verminderen en meer plastic te hergebruiken en recyclen.

Klanten betalen voortaan extra voor plastic wegwerpbekers en -bakjes. Ondernemers mogen zelf bepalen hoeveel geld zij hiervoor vragen, maar als richtlijn geeft de overheid mee:

  • € 0,25 voor een beker
  • € 0,50 voor een maaltijd (eventueel met meerdere bakjes)
  • € 0,05 voor voorverpakte kleine porties groenten, fruit, noten en portieverpakkingen voor bijvoorbeeld beleg en saus.

Deze kosten moeten altijd apart op de kassabon worden vermeld.

Btw berekenen over wegwerpbekers en -bakjes

Over de verkoop van wegwerpbekers en -bakjes moet btw worden betaald. Anders dan eerder gecommuniceerd door andere partijen, geldt hiervoor niet standaard het hoge tarief van 21%.

Leidend is het product dat in de wegwerpverpakking zit. Dit betekent dat voor de verpakking hetzelfde btw-tarief geldt als voor het product dat wordt verkocht. Wordt er bijvoorbeeld een wegwerpbeker met koffie of frisdrank verkocht? Dan moet er 9% btw worden betaald voor de wegwerpbeker: het tarief voor koffie en frisdrank. Maar wordt er bijvoorbeeld een wegwerpbeker met wijn of bier verkocht? Dan geldt dat er 21% btw voor de beker moet worden betaald: het tarief voor alcoholhoudende dranken.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

11 juli 2023, 19:30 – 00.00 uur: onderhoud aan netwerk Belastingdienst

11-07-2023

Belastingdienst actueel

Op 11 juli 2023 vindt tussen 19:30 en 00:00 uur onderhoud plaats aan ons netwerk. Wilt u in die tijd 1 van de volgende dingen doen: een opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) doen in Mijn Belastingdienst Zakelijk, een btw-teruggaaf aanvragen in het VAT Refund Portaal, of een btw-nummer controleren in VAT Information Exchange System (VIES)? Dat kan. Maar uw opgaaf ICP, aanvraag voor een btw-teruggaaf of zoekopdracht komt dan in een wachtrij te staan. Wanneer het onderhoud klaar is, wordt die alsnog doorgestuurd.

U kunt Mijn Belastingdienst Zakelijk, het VAT Refund Portaal en VIES tijdens het onderhoud dus gewoon gebruiken. Het kan wel wat langer duren voordat u ziet of wij uw opgaaf ICP of aanvraag voor een btw-teruggaaf hebben ontvangen, of voordat u in VIES de gevonden informatie ziet.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Digitaal loket voor vragen fiscale gevolgen uitkoopregeling veehouders

07-07-2023

Belastingdienst actueel

Veehouders met fiscale vragen over de uitkoopregelingen van het kabinet, kunnen vanaf vandaag daarvoor terecht bij een speciaal voor dit doel opgericht digitaal loket.

Het gaat om de Lbv (Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties) en de Lbv-plus. Deze regelingen moeten de uitstoot van stikstof door veehouderijen zoveel mogelijk terugdringen.

In de afgelopen weken heeft een werkgroep van het Platform Landbouw een inventarisatie gemaakt van de fiscale vragen over de uitkoopregelingen. Een overzicht van de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop, is te lezen in de notities ‘Vragen en antwoorden fiscale aspecten inzake Lbv’ en ‘Vragen en antwoorden fiscale aspecten inzake Lbv-plus’.

Meer vragen? Stel ze aan het digitaal loket!

Bent u veehouder en hebt u na het lezen van de notities verder nog fiscale vragen over de uitkoopregelingen? Dan kunt u die mailen naar piekbelasters@belastingdienst.nl.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Vragen en antwoorden beëindigingsregelingen voor veehouders

06-07-2023

Belastingdienst actueel

Hebt u een veehouderijbedrijf dicht bij een Natura 2000-gebied? Dan kunt u vrijwillig deelnemen aan de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) of de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties plus (Lbv-plus). Wilt u hieraan deelnemen en wilt u meer weten over de gevolgen voor uw belastingzaken? Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u in de notities ‘Vragen en antwoorden fiscale aspecten inzake Lbv’ en ‘Vragen en antwoorden fiscale aspecten inzake Lbv-plus’.

De notities zijn geschreven door een werkgroep waarin de Belastingdienst en Land- en tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland) samenwerkten. Soms konden de Belastingdienst en LTO Nederland het niet met elkaar eens worden. In dat geval leest u in de notitie de verschillende visies van beide partijen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Brief over intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel coronacrisis

03-07-2023

Belastingdienst actueel

Hebt u in april 2023 een brief gekregen waarin stond dat u niet voldeed aan de voorwaarden voor de betalingsregeling voor het bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis? En hebt u daarna niets gedaan? Dan sturen wij u in juli 2023 een brief waarin wij u laten weten dat wij uw betalingsregeling intrekken. De datum van deze brief is 15 augustus 2023, maar u krijgt hem eerder. U hebt dus nog ruim een maand de tijd om actie te ondernemen. Zo kunt u voorkomen dat u in 1 keer het hele bedrag moet betalen waarvoor u bijzonder uitstel hebt gekregen.

Waarom sturen wij u deze intrekkingsbrief?

U hebt als ondernemer bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis gekregen. Daardoor hebt u een belastingschuld opgebouwd. U betaalt deze belastingschuld af via de betalingsregeling bijzonder uitstel.

U voldoet niet aan de voorwaarden voor de betalingsregeling bijzonder uitstel, om 1 van de volgende redenen:

  • U hebt sinds 1 oktober 2022 niet voldaan aan al uw nieuwe betalingsverplichtingen.
  • U hebt sinds 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling niet op tijd betaald.
  • U loopt achter met uw betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 én met de termijnen van de betalingsregeling.

Wij hebben u verschillende brieven gestuurd waarin wij u hierop wezen.

U hebt uw betalingsachterstand(en) daarna niet ingehaald. U hebt ons ook niet gevraagd om de betalingsregeling aan te passen. En u hebt ook geen verzoek om schuldsanering gedaan.

Wij zijn daarom van plan de betalingsregeling in te trekken. Met deze brief laten wij u dat officieel weten.

Wat zijn de gevolgen als wij de betalingsregeling intrekken?

Als wij de betalingsregeling bijzonder uitstel intrekken, moet u alle (naheffings)aanslagen die onder het bijzonder uitstel vallen, in 1 keer betalen. Plus eventuele kosten. U moet dit volledige bedrag betalen vóór 29 augustus 2023.

In de intrekkingsbrief staat hoe u kunt betalen.

Wat kunt u nog doen om te voorkomen dat wij de betalingsregeling intrekken?

Bel zo snel mogelijk de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.

U kunt de betalingsregeling misschien nog laten aanpassen

Zorg dat u in elk geval uw nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 inloopt. Alleen dan kunt u nog 1 of meer aanpassingen van de betalingsregeling bijzonder uitstel aanvragen. Zoals een betaalpauze of een verlenging van de betalingsregeling. Over deze aanpassingen en de voorwaarden die daarvoor gelden, leest u meer bij Aanpassing betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel.

U kunt in beroep gaan tegen het intrekken van de betalingsregeling

Bent u het niet eens met onze beslissing de betalingsregeling in te trekken? Dan kunt u daartegen in beroep gaan. Stuur daarvoor een brief naar:

Belastingdienst
T.a.v. de directeur
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Zet in uw brief altijd de reden waarom u het niet eens bent met het intrekken van de betalingsregeling, het kenmerk van de intrekkingsbrief, uw naam en uw handtekening.

Uw brief moet bij ons binnen zijn vóór 25 augustus 2023.

Wat gebeurt er als u nu niets doet?

Wij nemen invorderingsmaatregelen om uw belastingschuld in te vorderen. Daarbij brengen wij kosten in rekening. Kunt u uw coronaschulden betalen? Doe dat dan in elk geval vóór 1 september 2023, om extra kosten te voorkomen.

U ontvangt eerst een aanmaning. Als u na de aanmaning nog niet betaalt, krijgt u een dwangbevel. Hieraan zijn hoge kosten verbonden die samenhangen met de hoogte van uw belastingschuld door het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis.

Let op!

Hebt u vóór 1 oktober 2022 al een aanmaning ontvangen voor 1 of meer (naheffings)aanslagen? En hebt u het bedrag voor die aanmaning nog niet betaald? Dan sturen wij u voor deze (naheffings)aanslagen meteen een dwangbevel.

Betaalt u nadat u het dwangbevel hebt gekregen, nog steeds niet? Dan nemen wij verdere maatregelen. Voor die tijd nemen wij contact met u op.

Het nemen van invorderingsmaatregelen kan betekenen dat wij beslag leggen op uw vermogensbestanddelen, zoals inventaris, auto of een bankrekening. Ook kunnen wij uw faillissement aanvragen.

Hebt u moeite met uw betalingsverplichtingen in het algemeen?

Kijk bij Ook op lange termijn betalingsproblemen? wat u kunt doen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron