Valse e-mail in omloop over controleren van uw UBO-gegevens bij Kamer van Koophandel

27-03-2023

Belastingdienst actueel

Wij waarschuwen u voor een valse e-mail (phishing). Deze lijkt afkomstig van de Belastingdienst. Maar dat is dus niet zo. Klik niet op de link en download niets. Verwijder de mail direct.

In de e-mail staat dat u uw UBO-gegevens bij de Kamer van Koophandel moet controleren. Daarvoor kunt u op de link ‘controleer uw gegevens’ klikken. Doe dit niet!

Daarnaast wordt u gewezen op de mogelijkheid om de Berichtenbox app te downloaden. Doe ook dit niet.

Voorbeeld van het bericht:

ubokvkphishing

Meer informatie over valse e-mails of wilt u er 1 melden? Lees dan verder bij Valse
WhatsApp-berichten, sms-berichten, mails, apps, brieven of telefoontjes.

Wilt u meer voorbeelden zien? Lees dan verder bij Voorbeelden van valse WhatsApp-berichten, sms-berichten, mails en brieven.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Nieuwe versie vragen en antwoorden fosfaatregelingen melkveehouderij

22-03-2023

Belastingdienst actueel

Op 15 maart 2023 is een nieuwe versie gepubliceerd van ‘Vragen en Antwoorden fiscale aspecten Fosfaatregelingen melkveehouderij’. De aanleiding hiervoor was de beantwoording van prejudiciële vragen door de Hoge Raad op 30 september 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1344). In de nieuwe versie staan de actuele standpunten van de Belastingdienst over de onderwerpen ‘bestaande meerjarige leasecontracten met een koopoptie van fosfaatrechten’ en ‘tijdelijke ter beschikking stelling van fosfaatrechten’.

U kunt de nieuwe versie van ‘Vragen en Antwoorden fiscale aspecten Fosfaatregelingen melkveehouderij’ downloaden.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Vragen en antwoorden fiscale aspecten opkoopregeling voor veehouders

15-03-2023

Belastingdienst actueel

Hebt u een veehouderijbedrijf dicht bij een Natura 2000-gebied? Dan kon u vrijwillig deelnemen aan de regeling ‘Maatwerk Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderijbedrijven (MGA-1)’. Hebt u dat gedaan, en wilt u meer weten over de gevolgen voor uw belastingzaken? Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u in de notitie ‘Vragen en antwoorden fiscale aspecten inzake RPAV-1 c.q. MGA-1’.

De notitie is geschreven door een werkgroep waarin de Belastingdienst en Land- en tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland) samenwerkten. Soms konden de Belastingdienst en LTO Nederland het niet met elkaar eens worden. In dat geval leest u in de notitie de verschillende standpunten van beide partijen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Valse e-mail in omloop over nieuw bericht in Berichtenbox van MijnOverheid

06-03-2023

Belastingdienst actueel

Wij waarschuwen u voor een valse e-mail (phishing). Deze lijkt afkomstig van de Belastingdienst of MijnOverheid. Verwijder de e-mail direct en scan de QR-code in de mail niet.

In de e-mail staat dat er een nieuw document van de Belastingdienst voor u klaarstaat in de berichtenbox van MijnOverheid. Met het scannen van een QR-code zou u snel bij dit document kunnen komen. Doe dit niet!

Meer informatie over valse e-mails of wilt u er 1 melden? Lees dan verder bij Valse
WhatsApp-berichten, sms-berichten, mails, apps, brieven of telefoontjes.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Brief naar ondernemers over betalingsregeling bijzonder uitstel

02-03-2023

Belastingdienst actueel

Hebt u als ondernemer bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis gekregen? En betaalt u nu de belastingschuld af die u daardoor hebt opgebouwd, via de betalingsregeling bijzonder uitstel? Dan hebt u kort geleden misschien een brief van ons gekregen. Wij hebben u deze brief gestuurd als u volgens onze administratie niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de betalingsregeling bijzonder uitstel. In de brief leggen wij uit wat u kunt doen om daarvan toch gebruik te kunnen blijven maken.

Waarom hebt u een brief gekregen over de betalingsregeling bijzonder uitstel?

U kunt alleen gebruik blijven maken van de betalingsregeling als u:

  • vanaf 1 oktober 2022 voldoet aan al uw nieuwe betalingsverplichtingen
  • vanaf 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling op tijd betaalt

Wij hebben u een brief gestuurd als u volgens onze gegevens achterloopt met uw nieuwe betalingsverplichtingen, of de termijnen van de betalingsregeling, of allebei.

Wat kunt u doen?

  • Misschien hebt u uw betalingsachterstand al ingehaald in de 2 weken voordat u de brief kreeg. In dat geval hoeft u op dit moment niets te doen.
  • Het kan ook zijn dat u een termijn van de betalingsregeling hebt betaald, maar daarbij een verkeerd betalingskenmerk hebt gebruikt. In dat geval konden wij uw betaling niet op tijd verwerken. En daardoor leek het alsof u achterliep met het betalen van de termijnen. Hebben wij het bedrag dat u overmaakte, teruggestort op uw bankrekening? Dan moet u de termijn opnieuw betalen.
  • Hebt u een betalingsachterstand? Probeer deze dan zo snel mogelijk in te halen.
  • Weet u niet zeker hoe groot uw achterstand is voor uw nieuwe betalingsverplichtingen en/of voor de termijnen van de betalingsregeling bijzonder uitstel? Bel dan naar de BelastingTelefoon.
  • Bent u de brief kwijt waarin wij u hebben geïnformeerd over de betalingsregeling bijzonder uitstel? Ook dan kunt u de BelastingTelefoon bellen, om een kopie te vragen.
  • Kunt u (tijdelijk) de termijnen van de betalingsregeling bijzonder uitstel niet betalen? Vraag dan 1 of meer aanpassingen van deze regeling aan.

Hebt u nog vragen?

Over het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis en onderwerpen die daarmee samenhangen, leest u meer bij:

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Overbelasting bij Logius met inloggen via DigiD tijdens de 1e dag belastingaangifte

01-03-2023

Belastingdienst actueel

Door een overbelasting bij Logius lukt het niet iedereen om meteen aangifte inkomstenbelasting over 2022 te doen.

Op sommige momenten wordt het maximum aan authenticaties bij DigiD bereikt. Daardoor kan het mogelijk zijn dat sommige burgers en ondernemers niet kunnen inloggen om aangifte te doen.

Het is niet zo dat er helemaal geen aangifte kan worden gedaan. Aan het einde van de middag heeft de Belastingdienst al ruim 300.000 aangiften ontvangen.

Burgers en ondernemers die hinder ondervinden, informeren we via de site en de socials en we vragen hun op een later tijdstip nogmaals te proberen om de aangifte te doen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron