Driekwart van de burgers met een FSV-registratie heeft een brief gekregen met de reden

Belastingdienst actueel

31-03-2022

Meer dan 150.000 burgers waarvan de persoonsgegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) stonden, weten nu de reden van hun FSV-registratie. De overige brieven sturen we zo snel mogelijk.

In het voorjaar van 2021 hebben wij ruim 200.000 burgers laten weten dat hun persoonsgegevens in de FSV stonden. Aan de Tweede Kamer is beloofd deze burgers ook te informeren over de reden van hun registratie. Niet in alle gevallen is het ons gelukt om de reden van de registratie in de FSV te achterhalen. Bijvoorbeeld omdat hierover in de FSV onvoldoende informatie was opgenomen. Als dat het geval is, melden wij dat ook in de brief. We hebben de Tweede Kamer ook beloofd de burgers te informeren als hun FSV-registratie met andere overheidsorganisaties zijn gedeeld. En zo ja, met wie.

Hebt u onterechte gevolgen van de registratie in de FSV?

Wij onderzoeken in welke situaties een registratie in de FSV tot onterechte gevolgen heeft geleid. Bijvoorbeeld als u geen persoonlijke betalingsregeling hebt gekregen. U ontvangt van ons een brief als we hebben vastgesteld dat er voor u onterechte gevolgen zijn geweest. Als uit onderzoek blijkt dat u geen onterechte gevolgen hebt ondervonden, informeren we u daar ook over.

In april 2022 sturen wij een voorstel naar de Tweede Kamer over een eventuele tegemoetkoming voor onterechte gevolgen.

Hebt u een FSV-melding gedaan over mogelijke onterechte gevolgen?

Dan hebt u een ontvangstbevestiging van uw melding ontvangen. We onderzoeken de mogelijke onterechte gevolgen van de registratie van uw persoonsgegevens in de FSV. U ontvangt van ons een brief over de uitkomst, zo snel mogelijk na afronding van het onderzoek.

Hebt u een verzoek gedaan om inzage in uw persoonsgegevens in de FSV?

Dan ontvangt u, als reactie op uw inzageverzoek, een beschikking. Daarin staat de informatie over uw registratie in de FSV. Als daarin ook de reden van uw registratie genoemd staat, krijgt u geen aparte brief meer over de reden van uw registratie in de FSV.

Meer informatie

Ga voor meer algemene informatie over de FSV naar Het systeem Fraude Signalering Voorziening (FSV).

Of bel het Meldpunt FSV: 0800 – 235 83 56 en vanuit het buitenland +31 555 385 356. U kunt bellen op maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Aanvragen bijzonder uitstel van betaling kan nog tot en met 31 maart 2022

Belastingdienst actueel

30-03-2022

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u nog tot en met 31 maart 2022 bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Maakt u nu gebruik van het bijzonder uitstel van betaling? Dan is voor u het volgende van belang:

  • Vanaf 1 april 2022 moet u weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen.
  • Op 1 oktober 2022 begint u met het afbetalen van de belastingschuld die u tot en met 1 april 2022 hebt opgebouwd voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt gekregen. U krijgt hiervoor een betalingsregeling van 60 maanden.
Let op!

Doet u op of na 1 april 2022 aangifte over 1 of meer van de volgende tijdvakken?

  • 3e vierwekenperiode van 2022
  • maart 2022
  • 1e kwartaal van 2022

Dan zijn dit de tijdvakken waarover u voor het eerst niet alleen op tijd aangifte moet doen, maar ook weer op tijd moet betalen.

Het bedrag van een aangifte over de 3e vierwekenperiode van 2022 moet uiterlijk 27 april 2022 op onze rekening staan.

Het bedrag van een aangifte over maart 2022 moet uiterlijk 30 april 2022 op onze rekening staan. Dat geldt ook voor het bedrag van een aangifte over het 1e kwartaal van 2022.

Voorbeeld van een belastingaanslag waarvan de uiterste betaaldatum ligt op of na 1 april 2022

Krijgt u op 12 maart 2022 een aanslag inkomstenbelasting over 2020? Dan moet u die betalen. Want de uiterste betaaldatum van een aanslag inkomstenbelasting is 6 weken later. Dat is in dit geval dus 23 april 2022. Voor deze aanslag geldt daarom het bijzonder uitstel niet.

U ontvangt van ons een brief met een overzicht van uw totale belastingschuld op 31 januari 2022. In het overzicht geven wij ook aan voor welke openstaande belastingaanslagen u bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen, en dus een betalingsregeling van 60 maanden krijgt. Wij versturen de brieven met belastingschuldoverzichten vanaf begin april.

Lees meer bij Het bijzonder uitstel van betaling loopt tot 1 april 2022.

Andere fiscale coronamaatregelen

Op Coronamaatregelen Belastingdienst vindt u een overzicht van alle maatregelen die wij hebben genomen sinds het uitbreken van de coronacrisis.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Formulier voorlopige aanslag aangifte erfbelasting 2022 beschikbaar in Mijn Belastingdienst

Belastingdienst actueel

09-03-2022

Wilt u een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen voor de aangifte erfbelasting 2022? Dan kunt u vanaf nu gebruikmaken van het online formulier in Mijn Belastingdienst. U kunt de aanvraag doen voor meerdere erfgenamen.

U kunt een voorlopige aanslag erfbelasting aanvragen als u een brief hebt gekregen waarin staat dat u aangifte erfbelasting moet doen.

U kunt de aanvraag doen voor meerdere erfgenamen. Per erfgenaam geeft u aan over welk bedrag er vermoedelijk erfbelasting moet worden betaald. U kunt ook aangeven naar wie wij de voorlopige aanslagen moeten sturen.

Waarom een voorlopige aanslag erfbelasting aanvragen?

Een voorlopige aanslag aanvragen heeft zin als u verwacht dat u erfbelasting moet betalen over 2022 of 2021 en het waarschijnlijk niet lukt om aangifte te doen binnen de inlevertermijn. Door alvast erfbelasting te betalen, kunt u belastingrente voorkomen.

Let op!

Voor overlijdens van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 berekenen wij geen belastingrente. Voor die jaren is het niet nodig om een voorlopige aanslag erfbelasting aan te vragen.

Hoe kunt u een voorlopige aanslag erfbelasting aanvragen of wijzigen?

Een voorlopige aanslag erfbelasting 2022 aanvragen of wijzigen kan online op Mijn Belastingdienst.

Gaat het om een voorlopige aanslag erfbelasting voor een overlijden in 2021? Gebruik dan het formulier Aanvragen of wijzigen voorlopige aanslag erfbelasting (pdf).

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2022 vastgesteld

Belastingdienst actueel

04-03-2022

Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, mogen, onder voorwaarden, als verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag ten laste van hun winst brengen. Voor 2022 is dit bedrag vastgesteld op € 41,50.

Het bedrag dat eigen rijders in aanmerking mogen nemen (in 2022: € 41,50) wordt jaarlijks aangepast en gepubliceerd op belastingdienst.nl, bij Verblijfskosten eigen rijders. De bedragen van de laatste 5 jaar zijn op de internetsite raadpleegbaar, via de zoekterm ‘eigen rijders’

De regeling geldt voor transportondernemers (eigen rijders) die hun winst aangeven in de inkomstenbelasting, niet voor ondernemers die aangifte vennootschapsbelasting doen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron