Coronamaatregelen Belastingdienst worden verlengd

Belastingdienst actueel

26-11-2021

Het demissionair kabinet heeft besloten belastingmaatregelen die eerder zijn genomen vanwege de coronacrisis, te verlengen.

Zo wordt het bijzonder uitstel van betaling automatisch verlengd tot eind dit jaar. Hebt u niet eerder bijzonder uitstel aangevraagd? Of hebt u alle schulden al afgelost? Dan kunt u opnieuw bijzonder uitstel aanvragen.

Lage tarief van de invorderingsrente langer op 0,01%

Daarnaast blijft het lage tarief van de invorderingsrente nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in 2 stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Meer informatie

Wij zullen u zo snel mogelijk verder informeren over de voorwaarden van het bijzonder uitstel in verschillende situaties.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Denksportorganisaties vanaf 2022 btw-plichtig (update)

Belastingdienst actueel

09-11-2021

Denksportorganisaties worden vanaf 1 januari 2022 btw-plichtig. Ze kunnen de sportvrijstelling dan niet meer gebruiken. Dit komt door een uitspraak van het Hof van Justitie, waarin denksporten niet worden gezien als sport.

De uitspraak betekent dat denksportorganisaties vanaf 2022 btw-aangifte moeten doen. Ze gaan btw betalen over de inkomsten uit verkoop van drankjes, contributie en inschrijfgeld. Denksportorganisaties kunnen ook geen gebruik meer maken van de btw-vrijstelling voor fondsenwervende (kantine)activiteiten en het verlaagde tarief voor de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties.

Keuze voor ‘KOR’ mogelijk bij jaaromzet van € 20.000 of lager

Als denksportorganisatie kunt u kiezen voor de zogenoemde kleineondernemersregeling (KOR). U bent dan geen btw verschuldigd en hoeft ook geen btw-aangifte te doen. Als u kiest voor de KOR kunt u geen btw terugvragen over kosten die u maakt.

U kunt kiezen voor de KOR als uw jaaromzet € 20.000 is, of lager. Het gaat daarbij om de omzet van bijvoorbeeld drankjes, contributies en inschrijfgelden. Dit najaar hebt u een brief van ons gekregen met een speciaal aanmeldformulier voor de kleineondernemersregeling. Stuur dit formulier naar team Stichtingen en Verenigingen.

Bent u niet aangemeld als btw-ondernemer én bent u niet verplicht zich in te schrijven bij de KvK? Dan doet u automatisch mee met de KOR als uw omzet € 1800 per jaar is, of minder. U hoeft dan geen aanmeldformulier voor de KOR te versturen. Lees meer over deze omzetgrens bij Registratiedrempel voor kleine ondernemers.

Meer weten?

Wilt u een aanmeldformulier voor de KOR ontvangen, of hebt u nog een vraag over uw gewijzigde btw-plicht? Bel dan met team Stichtingen en Verenigingen: 06-31 12 70 90 of 06-18 60 77 56. U kunt ook mailen naar mkb-stichtingen-verenigingen@belastingdienst.nl.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron