Belastingdienst start invordering van openstaande belastingschulden weer op

Belastingdienst actueel

23-09-2021

Vanwege de coronacrisis hebben wij de invordering van openstaande belastingaanslagen tijdelijk stilgelegd. Nu starten wij die stapsgewijs weer op. Vanaf september 2021 sturen wij eerst vooraankondigingen. Later dit jaar betalingsherinneringen en aanmaningen. En als particulieren en ondernemers dan nog niet betalen, sturen wij hen vanaf begin 2022 dwangbevelen. Dat alles doen we zorgvuldig, met oog voor de persoonlijke en financiële situatie van particulieren en ondernemers.

Tijdens de coronacrisis heeft de Belastingdienst zoveel mogelijk rekening gehouden met de bijzondere situatie van particulieren en ondernemers. Aan de ene kant door de fiscale steunmaatregelen van het kabinet zo goed mogelijk uit te voeren. Aan de andere kant door het gewone werk soms anders aan te pakken. Zo heeft de invordering van belastingschulden vanaf maart 2020 grotendeels stilgelegen. Maar de beperkende coronamaatregelen zijn nu versoepeld en het economische leven komt vrijwel overal weer op gang. Daarom pakken wij de invorderingswerkzaamheden geleidelijk weer op. 

Dit is de planning voor de invorderingswerkzaamheden

  • Vanaf eind september versturen wij vooraankondigingen.
  • Vanaf begin oktober betalingsherinneringen.
  • Vanaf begin november aanmaningen.
  • Vanaf begin januari 2022 dwangbevelen.

Wij doen dit alleen voor belastingen waarvoor u een betalingsachterstand hebt en géén (bijzonder) uitstel van betaling hebt.

Moet u toeslagen terugbetalen en hebt u daarbij een betalingsachterstand? Dan ontvangt u hierover later van ons bericht.

Vooraankondigingen vallen komende weken in de bus

Moet u nog een belastingaanslag betalen, en hebt u daarvoor al een betalingsherinnering of aanmaning ontvangen? Dan sturen wij u een vooraankondiging om u daaraan te herinneren.

Hebt u meer dan 1 belastingaanslag openstaan? Dan krijgt u ook meer vooraankondigingen.

Wat kunt u doen als u een vooraankondiging, betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel krijgt?

Wij willen samen met u voorkomen dat uw belastingschuld te hoog oploopt. En dat u extra kosten moet betalen voor een aanmaning of dwangbevel.

Probeer in ieder geval zo snel mogelijk te betalen óf uitstel van betaling aan te vragen.

Wat uw mogelijkheden zijn, hangt af van uw situatie:

U wilt zo snel mogelijk betalen

Op de vooraankondiging, betalingsherinnering, aanmaning of het dwangbevel staat hoe u kunt betalen. U vindt daar onder andere een betalingskenmerk. Als u dit gebruikt, kunnen we uw betaling sneller verwerken.

U wilt betalen, maar hebt vragen

Komt u er niet uit met de informatie op de vooraankondiging, betalingsherinnering, aanmaning of het dwangbevel? En ook niet met de informatie die u leest bij Betalen en ontvangen? Bel dan de BelastingTelefoon: 0800 – 0543. Wij helpen u graag verder.

U bent particulier en kunt niet op tijd betalen

Kijk dan of u uitstel kunt vragen of een betalingsregeling kunt krijgen. Op Betalen en ontvangen leest u hoe u dit doet en aan welke voorwaarden u moet voldoen. Of bel de BelastingTelefoon.

U bent ondernemer en kunt niet op tijd betalen door de coronacrisis

Dan kunt u nog tot en met 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Op Bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis leest u hoe u dit gemakkelijk doet met het online formulier. Geef in het formulier duidelijk aan voor welke belastingen u uitstel wilt.

Het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis loopt tot en met 30 september 2021. Is het ook na die datum voor u lastig om uw belastingen op tijd te betalen? Kijk dan op Betalen en ontvangen of u volgens de gewone regels uitstel kunt vragen, of een betalingsregeling kunt krijgen. Of bel de BelastingTelefoon.

U bent ondernemer en kunt om andere redenen niet op tijd betalen

Kijk dan op Betalen en ontvangen of u uitstel kunt vragen, of een betalingsregeling kunt krijgen. Of bel de BelastingTelefoon.

Wij hervatten ook andere processen

Behalve dat we vooraankondigingen, betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen gaan versturen, starten wij ook andere opgeschorte werkzaamheden stapsgewijs weer op. Zo starten wij binnenkort met bedrijfscontroles. En u kunt nu weer een afspraak maken om langs te komen bij een belastingkantoor.

Op Coronamaatregelen Belastingdienst vindt u meer informatie over de maatregelen die wij hebben genomen om burgers en bedrijven door de coronacrisis te helpen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron