Sperma van sportpaarden belast tegen 9% btw

Belastingdienst actueel

30-06-2021

Sperma dat afkomstig is van sportpaarden, is belast tegen 9% btw.

Sperma is belast tegen 9% btw als dat bestemd is voor de voortplanting van dieren die bestemd zijn voor de productie van voedingsmiddelen of voor gebruik in de landbouw. Hieronder valt ook het sperma van dekhengsten.

Gewoonlijk worden sportpaarden ook als fokpaard gebruikt. De staatssecretaris keurde al eerder goed dat sportpaarden die ook voor de fokkerij worden gebruikt, voor een deel als fokpaard mogen worden aangemerkt, en dus voor gebruik in de landbouw. Dat betekent dat sperma van een sportpaard is belast tegen 9% btw.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Aanvragen of verlengen bijzonder uitstel van betaling vanwege corona kan nog tot en met 30 september 2021! (Update)

Belastingdienst actueel

29-06-2021

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u nog tot en met 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen. Het (demissionair) kabinet heeft besloten dat u, als u gebruikmaakt van het bijzonder uitstel, de nog te betalen belasting pas vanaf 1 oktober 2022 hoeft af te lossen. U krijgt daarvoor dan 60 maanden de tijd. Wel moet u vanaf 1 oktober 2021 weer op tijd voldoen aan uw nieuwe betalingsverplichtingen.

Vanaf 1 oktober 2021: voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen

Alle belastingen waarvoor u op of na 1 oktober 2021 aangifte doet, moet u weer op tijd betalen.

Eerder meldden wij dat u vanaf 1 juli 2021 weer zou moeten voldoen aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Het (demissionair) kabinet heeft nu besloten ondernemers hiervoor meer tijd te geven.

Let op!

Hebt u bijzonder uitstel van betaling tot en met 30 september 2021? En moet u in oktober 2021 aangifte doen over 1 of meer van de volgende tijdvakken?

 • het 3e kwartaal van 2021
 • september 2021
 • 10e vierwekenperiode

Dan zijn dit de tijdvakken waarover u voor het eerst niet alleen op tijd aangifte moet doen, maar ook weer op tijd moet betalen.

Het bedrag van deze aangiften moet uiterlijk 31 oktober 2021 op onze rekening staan.

Loopt uw bijzonder uitstel af vóór 1 oktober 2021, en vraagt u geen verlenging aan?

Dan moet u vóór 1 oktober 2021 weer op tijd aangifte doen en betalen.

Hebt u sinds het eind van uw bijzonder uitstel niet alle belastingen op tijd betaald?

Doe dit dan vóór 1 oktober 2021 alsnog. Lukt dat niet, vraag dan zo snel mogelijk verlenging aan van uw bijzonder uitstel.

Vanaf 1 oktober 2022: openstaande bedragen betalen

Op 1 oktober 2022 begint u met het betalen van de openstaande bedragen voor de belastingen die u niet hebt betaald tijdens uw bijzonder uitstel. U krijgt hiervoor van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd. U betaalt dan 60 maanden lang elke maand een vast bedrag aan ons. Wilt u versneld betalen, dan kan dat natuurlijk ook.

Eerder meldden wij dat u deze openstaande bedragen zou betalen van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024, in 36 maanden. Het (demissionair) kabinet heeft besloten ondernemers hiervoor meer tijd te geven.

Invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Wij begrijpen dat veel ondernemers het de komende tijd financieel nog steeds moeilijk zullen hebben. Daarom is het tarief van de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 verlaagd naar 0,01%. De invorderingsrente gaat stapsgewijs terug naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% wordt vastgesteld, en vervolgens stapsgewijs omhoog gaat tot 4% op 1 januari 2024.

Bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen?

Bij Bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis leest u hoe u dat doet.

Andere belastingmaatregelen vanwege corona

Behalve het bijzonder uitstel van betaling hebben wij nog meer maatregelen genomen om bedrijven en burgers te helpen tijdens de coronacrisis. Veel daarvan worden verlengd, sommige niet.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Geldigheidsdatum modelovereenkomsten meteen zichtbaar

Belastingdienst actueel

25-06-2021

Op de downloadpagina’s van modelovereenkomsten staat nu ook de geldigheidsdatum. Zo ziet u meteen hoe lang uw overeenkomst nog geldig is.

Vraag verlenging aan voordat de geldigheidsdatum van een modelovereenkomst verstrijkt. Op de downloadpagina verwijzen we daarvoor naar de instructie Hoe verleng ik de geldigheidsdatum van een modelovereenkomst?

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Compensatieregeling kosten eHerkenning voor aangifte doen

Belastingdienst actueel

21-06-2021

Moet u aangifte doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk? En hebt u om in te kunnen loggen kosten voor eHerkenning moeten maken? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de compensatieregeling van de overheid.

Om in te loggen bij de Belastingdienst, moet u een eHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau EH3 gebruiken en de machtiging voor Mijn Belastingdienst Zakelijk. U kunt gebruikmaken van de compensatieregeling als u eHerkenning alléén nodig hebt voor het doen van belastingaangiften én daarvoor het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel hebt aangeschaft.

Dit geldt dus niet voor:

 • eenmanszaken
  U kunt aangifte doen met DigiD.
 • ondernemers die beschikken over een standaard eHerkenningsmiddel waarmee bij andere (overheids)organisaties kan worden ingelogd

Over de regeling

U kunt een vergoeding krijgen voor 1 eHerkenningsmiddel per organisatie per jaar. De vergoeding geldt niet voor een machtiging van eHerkenning aan een intermediair. De regeling loopt van november 2020 tot en met juli 2022. U kunt de compensatievergoeding tweemaal aanvragen. U krijgt compensatie voor de periodes:

 • november 2020 tot en met augustus 2021 (1e jaar) en
 • september 2021 tot en met juli 2022 (2e jaar)

De vergoeding is € 24,20 inclusief btw. Dit bedrag is gebaseerd op de laagste prijs in de markt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) betaalt de vergoeding rechtstreeks uit aan de ondernemer die de kosten heeft gemaakt.

Vergoeding aanvragen

U kunt de vergoeding online aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Inloggen op de RVO-site is alleen mogelijk met het Belastingdienst EH3-inlogmiddel.

Meer over eHerkenning

Wilt u meer weten over eHerkenning en hoe u eHerkenning kunt aanvragen? Lees dan verder bij eHerkenning aanvragen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Webinar ‘Special inkomstenbelasting voor startende ondernemers’

Belastingdienst actueel

17-06-2021

Op 24 juni 2021 organiseert de Belastingdienst een webinar, speciaal gericht op de inkomstenbelasting en dan met name over regelingen en aftrekposten. Deze live-sessie is echt nuttig voor ondernemers die pas gestart zijn, maar ook als ze al wat langer bezig zijn. Het gratis webinar begint om 19.30 uur en duurt tot 20.45 uur. Tot 21.15 uur kunnen deelnemers via de chat vragen stellen.

Startende ondernemers kennen waarschijnlijk al de reguliere webinars ‘Een goede start met de Belastingdienst’. Daaruit bleek dat behoefte bestaat aan extra toelichting bij onderwerpen uit de inkomstenbelasting.

Praktische voorbeelden

In deze special gaat de Belastingdienst dieper in op de regelingen en aftrekposten, waar ondernemers mee te maken kunnen krijgen. Ook onderwerpen die eerder niet behandeld zijn, komen aan bod. De deelnemers krijgen praktische voorbeelden en gedurende het webinar kunnen zij via de chat vragen stellen aan deskundigen van de Belastingdienst.

In deze live sessie komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden
 • ondernemersfaciliteiten, zelfstandigenaftrek en startersaftrek
 • meewerkaftrek en urencriterium
 • vof en de inkomstenbelasting
 • kostenaftrek, afschrijving en willekeurige afschrijving
 • investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling
 • middeling en verliesverrekening

Aanmelden voor webinar

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Belastingkantoren weer open voor hulp bij aangifte

Belastingdienst actueel

14-06-2021

De Belastingdienst biedt vanaf maandag 14 juni weer hulp bij het invullen van aangiftes inkomstenbelasting op de kantoren. Dat geldt in eerste instantie voor de ruim 5000 mensen die al langer op zo’n afspraak wachten. Daarna komen de mensen met een nieuw gemaakte afspraak aan de beurt.

Door de coronamaatregelen was bezoek aan de kantoren sinds maart vorig jaar niet meer mogelijk. Veel mensen zijn daarvoor in de plaats de afgelopen tijd wel al telefonisch geholpen door medewerkers van de Belastingdienst. Dat is overigens, nu de kantoren weer opengaan, nog steeds mogelijk.

Veiligheid

Om de veiligheid van zowel bezoekers als medewerkers te waarborgen, is een reeks maatregelen genomen. Zo staan er spatschermen in de ruimtes waar mensen geholpen worden, zijn deze ruimtes groot genoeg en is een mondkapje verplicht. Daarnaast volgen de afspraken elkaar niet direct op, zodat bezoekers elkaar niet hoeven te kruisen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron