Aanvragen of verlengen bijzonder uitstel van betaling vanwege corona kan nog tot en met 30 juni 2021!

Belastingdienst actueel

27-05-2021

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u nog tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen. De verwachting is dat op 1 juli 2021 de Nederlandse economie voor een groot deel weer ‘open’ zal zijn. Maar het (demissionair) kabinet begrijpt dat ondernemers op die dag niet in 1 klap uit de financiële problemen zijn. Daarom heeft het besloten dat u, als u gebruikmaakt van het bijzonder uitstel, de nog te betalen belasting pas vanaf 1 oktober 2022 hoeft af te lossen. U krijgt daarvoor dan 60 maanden de tijd. Wel moet u vanaf 1 juli 2021 weer op tijd voldoen aan uw nieuwe betalingsverplichtingen.

Vanaf 1 juli 2021: voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen

Alle belastingen waarvoor u na 1 juli 2021 aangifte doet, moet u weer op tijd betalen.

Let op!

Loopt uw bijzonder uitstel af vóór 1 juli 2021, en vraagt u geen verlenging aan? Dan moet u vóór 1 juli 2021 weer op tijd aangifte doen en betalen.

Hebt u sinds het eind van uw bijzonder uitstel niet alle belastingen op tijd betaald? Doe dit dan vóór 1 juli 2021 alsnog. Lukt dat niet, vraag dan zo snel mogelijk verlenging aan van uw bijzonder uitstel.

Vanaf 1 oktober 2022: openstaande bedragen betalen

Op 1 oktober 2022 begint u met het betalen van de openstaande bedragen voor de belastingen die u niet hebt betaald tijdens uw bijzonder uitstel. U krijgt hiervoor van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd. U betaalt dan 60 maanden lang elke maand een vast bedrag aan ons. Wilt u versneld betalen, dan kan dat natuurlijk ook.

Eerder meldden wij dat u deze openstaande bedragen zou betalen van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024, in 36 maanden. Het (demissionair) kabinet heeft nu besloten ondernemers hiervoor meer tijd te geven.

Invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Tot en met 31 december 2021 is het tarief van de invorderingsrente verlaagd naar 0,01%. De invorderingsrente gaat stapsgewijs naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% in plaats van 4% wordt vastgesteld, en vervolgens stapsgewijs omhoog gaat tot 4% op 1 januari 2024.

Andere belastingmaatregelen vanwege corona

Behalve het bijzonder uitstel van betaling hebben wij nog meer maatregelen genomen om bedrijven en burgers te helpen tijdens de coronacrisis. Veel daarvan worden verlengd, sommige niet.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Belastingdienst gesloten op 24 mei

Belastingdienst actueel

20-05-2021

Op maandag 24 mei zijn wij vanwege Pinksteren gesloten. Dat betekent dat de BelastingTelefoon en ons webcareteam niet bereikbaar zijn.

Op dinsdag 25 mei staan wij vanaf 8.00 uur weer voor u klaar.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Bent u bloemist? Sinds 01-01-2021 kunt u gebruikmaken van een forfaitaire berekenmethode

Belastingdienst actueel

17-05-2021

Tot en met 31 december 2020 bestond er een brancheconvenant tussen de Belastingdienst en de Vereniging Bloemist-Winkeliers. Dit convenant is ingetrokken. Sinds 1 januari 2021 kunnen bloemisten daarom gebruikmaken van 1 van de 3 voorgeschreven forfaitaire berekeningsmethoden uit artikel 16 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.

Bent u een bloemist die het kasstelsel mag toepassen? En kunt u niet op grond van uw administratie vaststellen welk gedeelte van de ontvangsten betrekking heeft op leveringen van 9%-goederen en welk gedeelte op leveringen van 21%-goederen? Dan mag u gebruikmaken van 1 van de forfaitaire berekenmethoden. U moet uw keuze melden bij uw belastingkantoor.

De gekozen methode moet worden toegepast tot aan het (boek)jaar dat volgt op het jaar van schriftelijke opzegging.

3 berekeningsmethoden

De 3 verschillende methoden in het kort:

  • Methode 1: de ontvangsten worden naar de verschillende tarieven gesplitst. Dit gebeurt op basis van de tot winkelwaarde herleide inkopen van de aan die tarieven onderworpen goederen. De inkopen moeten dan naar de winkelwaarde worden herleid. Dit geldt ook voor d de verhouding van goederen belast met 9% en 21% btw. Deze verhouding wordt vervolgens gebruikt voor het bepalen van de verschuldigde btw.
  • Methode 2: voor groepen van goederen die aan hetzelfde tarief zijn onderworpen, worden de ontvangsten gesteld op de tot winkelwaarde herleide inkopen van die goederen. Het overblijvende deel van de ontvangsten wordt toegerekend aan de tot de andere tariefgroep behorende goederen.
  • Methode 3: voor alle goederen worden de ontvangsten gesteld op de tot winkelwaarde herleide inkopen van de goederen, gesplitst naar de van toepassing zijnde tarieven.

Meer informatie

Bekijk artikel 16 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Belastingdienst gesloten op 13 en 14 mei

Belastingdienst actueel

11-05-2021

Op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag), en de dag daarna, op vrijdag 14 mei zijn wij gesloten.

Dat betekent dat de BelastingTelefoon en ons webcareteam dan niet bereikbaar zijn.

Op maandag 17 mei staan wij vanaf 8.00 uur weer voor u klaar.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

9% btw voor de levering van gelpads en gelstrips

Belastingdienst actueel

07-05-2021

Gelpads en gelstrips zijn verbandmiddelen. De levering hiervan is daarom belast met 9% btw.

Alle met verbandmiddelen gelijk te stellen artikelen die zijn bestemd voor geneeskundige doeleinden vallen onder het verlaagde tarief.

Gelpads en gelstrips zijn gemaakt van een drukherverdelende tripolymeergel. Gelpads en –strips worden gebruikt ter voorkoming of bij de behandeling van het 1e stadium decubitus (doorligwonden). Ze worden aangebracht op de ongeschonden huid om decubitus te voorkomen of op huid met het 1e stadium van decubitus. Door het gebruik ervan worden piekdrukken op de huid over een breder huidoppervlak verdeeld. Hierdoor wordt het risico op (verdere) weefselschade door druk- of schuifkrachten verminderd of voorkomen.

Gelpads en gelstrips zijn daarmee moderne vormen van pleisters, windsels en gaas. Ze zijn ontwikkeld en worden aangeboden voor geneeskundige doeleinden. De levering is daarom belast met 9% btw.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron