KVK Live Adviesdagen

Belastingdienst actueel

16-11-2020

Starten, groeien of stoppen. Hoe doe je dat in deze tijd? In welke fase je ook zit, tijdens de KVK Live Adviesdagen krijg je advies, praktische tips en een antwoord op al je vragen.

Van 23 tot en met 26 november vinden de KVK Live Adviesdagen plaats. Ondernemers kunnen tijdens deze dagen kennis en informatie opdoen via diverse online events. De Belastingdienst is op 2 dagen actief betrokken: op 23 november geeft de Belastingdienst informatie over het starten van een bedrijf, op 25 november over de opties voor bedrijven in tijden van corona.

Meer informatie over het programma per dag vindt u op www.kvk.nl/adviesdagen. Daar kunt u zich ook gratis aanmelden.

Details KvK Adviesdagen

Naam event

KVK Live Adviesdagen

Waar?

Online

Wanneer?

23 november tot en met 26 november 2020

Informatie over onder meer

  • Bedrijf starten (23 november)
  • Online ondernemen (24 november)
  • Ondernemen in zwaar weer: starten of stoppen (25 november)
  • Kansen voor vernieuwing benutten (26 november)

Aanmelden

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

21% btw voor het aanbrengen van een groendak, maar 9% btw voor de bijbehorende planten

Belastingdienst actueel

13-11-2020

Het aanbrengen van een groendak wordt belast met 21% btw, maar goedgekeurd is dat de planten die daarbij worden gebruikt, onder het 9%-tarief vallen.

Een groendak is een bestaand dak dat wordt bedekt met een drainagemat, vervolgens een mat met kunstmatige bodem en tenslotte een mat met beplanting. Een groendak is beter voor het milieu en zorgt onder andere voor een langere levensduur van het dak.

Isoleert u een woning? En is het doel hiervan dat de woning energiezuiniger wordt? Dan vallen de kosten voor de arbeid van het aanbrengen van het isolatiemateriaal onder het 9%-tarief. Hiervan is bij het aanbrengen van een groendak echter geen sprake. Er zijn namelijk diverse redenen om voor een groendak te kiezen. Dat aan een groendak soms enige energiebesparing wordt toegeschreven, maakt dit niet anders. Het aanbrengen van een groendak wordt daarom belast met 21% btw.

Goedgekeurd is dat planten die worden gebruikt bij de aanleg van tuinen en dergelijke onder het 9%-tarief vallen. De planten voor het groendak vallen daarom ook onder het verlaagde tarief en worden belast met 9% btw.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Vraag nu bijzonder uitstel van betaling aan! Dat kan nog tot 1 januari 2021

Belastingdienst actueel

04-11-2020

Bent u ondernemer en hebt u tot nu toe geen bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis aangevraagd? Tot 1 januari 2021 kunt u dat alsnog doen. Hebt u vóór 1 oktober 2020 al eens het bijzonder uitstel aangevraagd of verlengd voor 1 of meer belastingen? En wilt u het bijzonder uitstel nu aanvragen voor andere belastingen? Ook dat kan nog tot 1 januari 2021. De belastingen waarvoor het bijzonder uitstel geldt, hoeft u tot 1 juli 2021 niet te betalen.

Vanaf vandaag kunt u snel en makkelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen met een online formulier. Maar u kunt ook schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Hebt u tussen 1 oktober en 4 november 2020 schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aangevraagd? Dan behandelen wij uw aanvraag binnen 3 weken. U krijgt hierover nog een brief van ons. Of hebt u ons in die periode online of schriftelijk gevraagd om verlenging van het bijzonder uitstel van betaling, terwijl u nog nooit bijzonder uitstel had aangevraagd? Dan behandelen wij dit verzoek binnen 3 weken als een aanvraag. Ook in dit geval krijgt u een brief van ons.

De regeling voor bijzonder uitstel van betaling eindigt 1 januari 2021

Aan betalingsverplichtingen die ontstaan vanaf 1 januari 2021, moet u op de gewone manier voldoen. Dus u moet weer op tijd belasting aangeven én betalen over deze tijdvakken: het 4e kwartaal van 2020, de maand december 2020, of de 13e vierwekenperiode van 2020. En daarna over de volgende tijdvakken.

Vanaf 1 juli 2021 gaat u uw belastingschuld aflossen

Als u gebruikmaakt van het bijzonder uitstel, betaalt u van 12 maart 2020 tot en met 31 december 2020 de belastingen waarvoor het uitstel geldt nog niet. Hierdoor krijgt u een belastingschuld. In het voorjaar van 2021 ontvangt u een brief van ons waarin wij u een betalingsregeling aanbieden. U krijgt van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024 de tijd om uw belastingschuld af te lossen. U betaalt dan 36 maanden lang iedere maand een vast bedrag. Als u eerder wilt afbetalen of extra wilt aflossen, kan dat natuurlijk.

Lees meer over het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Kostenvergoeding als u geen eHerkenning kunt aanvragen voor Mijn Belastingdienst Zakelijk

Belastingdienst actueel

02-11-2020

Wilt u aangifte doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk en kunt u geen eHerkenning aanschaffen? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor software waarmee u aangifte gaat doen. Of voor een intermediair die aangifte voor u doet.

U krijgt alleen een vergoeding als u geen eHerkenning kunt aanschaffen. Dat is zo als u zich niet kunt inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Kunt u voor uw aangifte inloggen met DigiD, of met het Europees erkende eIDAS? Dan kunt u geen vergoeding aanvragen.

Vergoeding aanvragen

De kostenvergoeding vraagt u aan met ons formulier Vergoeding kosten aanschaf aangiftesoftware of inhuur intermediair.

Wacht niet te lang met aanvragen. Uw aanvraag voor 2020 moet 31 december 2021 bij ons binnen zijn.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron