Sparen

Wat gebeurt er met box 3?

Al jaren zoekt men naar een manier om de belastingheffing in box 3 rechtvaardiger te maken voor spaarders. Dat lukt niet echt en daarom wordt er telkens weer aan het stelsel gesleuteld. Dit kunnen we voor 2021 verwachten.

Al jaren leveren spaarrekeningen nulkommaniks op, met als gevolg dat — in elk geval voor spaarders — het forfaitaire rendement in box 3 veel hoger is dan de werkelijke rendementen op hun vermogen. Het meest voor de hand ligt natuurlijk een belastingheffing over het werkelijke rendement op vermogen, maar dat blijkt in de weerbarstige praktijk allemaal erg lastig te regelen. In afwachting van iets beters wordt de belastingheffing in box 3 met ingang van 2021 zodanig aangepast dat de belastingdruk op kleinere vermogens daalt. Deze wetswijziging is overigens het gevolg van toenemende druk om de — zeker voor spaarders onrechtvaardige — heffing wat te verlichten.

Elektrische auto

Subsidieloket nieuwe elektrische auto’s tijdelijk dicht

Particulieren die op of na 4 juni een elektrische auto hebben aangeschaft konden vanaf juli subsidie aanvragen. Het voor 2020 beschikbare budget was echter voor nieuwe elektrische auto’s al binnen enkele dagen helemaal gebruikt. Wie een nieuwe elektrische auto aanschaft kan echter nog wel een beroep doen op de subsidiepot van 2021. Een deel van het budget voor 2021 is daardoor al gebruikt. Staatssecretaris Van Veldhoven wil voorkomen dat de subsidiepot van volgende jaren te vroeg geplunderd wordt. Men moet elk jaar de mogelijkheid hebben om subsidie aan te vragen, aldus de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Daarom worden de regels, als het aan het kabinet ligt, aangepast en gaat het subsidieloket voortaan tijdelijk dicht als het jaarbudget op is. Tot en met 2025 is er subsidie beschikbaar.

Volgens de BOVAG is het potje voor 2021 eind dit jaar zelfs al helemaal leeg. Deze aanpassing van de regels zal ertoe leiden dat er volgend jaar geen nieuwe elektrische auto’s met subsidie kunnen worden gekocht. En zonder doorschuifregeling heb je jaarlijks maar een week de tijd om subsidie aan te vragen…