‘Mooi dat Kamer instemt met 3 jaar uitstel belasting’

De Tweede Kamer heeft dinsdag unaniem ingestemd met de motie van Helma Lodders (VVD) en Steven van Weyenberg (D66) om de terugbetalingstermijn van belastingen te verruimen van 24 naar 36 maanden. Hier had MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof, mede namens VNO-NCW, vorige week voor gepleit. Ook werd zijn verzoek om de termijn pas in te laten gaan per 1 juli 2021 via deze motie ingewilligd.

Ook goed voor Belastingdienst

De nieuwe datum is een half jaar later dan gepland stond.  Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft aangegeven dat hij de motie gaat uitvoeren. ‘Dat is goed nieuws voor alle ondernemers die uitstel van belasting hebben aangevraagd, maar ook voor de Belastingdienst’, aldus Vonhof. ‘Zo’n 200.000 ondernemers krijgen door deze verruiming meer lucht om er weer bovenop te komen. Hierdoor vallen minder bedrijven om en krijgt de fiscus uiteindelijk meer van de uitgestelde belastingen binnen.’

Eén lijn voor alle overheden

In het licht van de aanscherpingen gisteren van de coronamaatregelen wil de voorzitter van MKB-Nederland ook dat andere overheden kiezen voor een ruime terugbetalingstermijn. ‘Het zou goed zijn als ook zij voor dezelfde termijnen gaan kiezen. Eén lijn voor alle ondernemers blinkt niet alleen uit in helderheid, maar maakt ook de overlevingskansen overall groter.’

Nog maatwerk nodig

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben de Kamerleden voorgerekend dat een terugbetalingstermijn van krap 2 jaar voor ondernemers betekent dat ze elke maand 37 procent extra belasting moeten afdragen en dat is voor herstellende ondernemers niet op te brengen. Een half jaar extra uitstel helpt ook omdat veel lasten straks omhoog gaan. Maatwerk is nog wel nodig voor cultuur, horeca, kermis en evenementenbranche, aldus de ondernemersorganisaties.

Link naar bron

wat gebeurt er na 1 oktober 2020?

Belastingdienst actueel

28-08-2020

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u nog tot 1 oktober 2020 voor 3 maanden bijzonder uitstel van betaling aanvragen, of een eerdere aanvraag verlengen. Loopt uw bijzonder uitstel af, dan moet u bij de eerstvolgende aangifte uw belasting weer op tijd betalen. Vanaf 1 januari 2021 begint de afbetaling van de openstaande belastingbedragen waarvoor u uitstel van betaling hebt gekregen. Daarvoor krijgt u ruim de tijd: 2 jaar.

Het besluit om tot 1 oktober bijzonder uitstel van betaling aan te kunnen vragen, betekent dat de periode van uitstel uiterlijk eindigt op 1 januari 2021. Daarbij gaan we ervan uit dat de coronacrisis de komende maanden niet verergert. Als de ontwikkeling van het coronavirus met nieuwe of verscherpte maatregelen daar aanleiding toe geeft, gaan we hier opnieuw naar kijken.

Wat het einde van het bijzonder uitstel betekent voor u, hangt af van uw situatie. Lees wat u nu al kunt doen in uw specifieke situatie

Nieuwe betalingsverplichtingen na bijzonder uitstel

Betalingsverplichtingen die ontstaan na afloop van het bijzonder uitstel, moet u op de gewone manier voldoen. Stel, u hebt uitstel tot 1 januari 2021. Dan moet u wel op tijd belasting aangeven en betalen over deze tijdvakken: het 4e kwartaal van 2020, de maand december 2020, of de 13e vierwekenperiode van 2020. En daarna over de volgende tijdvakken.

Loopt het betalingsuitstel dat u vanwege corona kreeg af en kunt u nieuwe belastingen in 2021 nog niet op tijd betalen? Kijk dan of u volgens de gebruikelijke regels betalingsuitstel kunt vragen of een betalingsregeling kunt afspreken.

Betalingsregeling voor aflossen opgebouwde belastingschuld

In de periode waarin u bijzonder uitstel van betaling had, hebt u een belastingschuld opgebouwd. Wij bieden u daarvoor een ruime betalingsregeling aan. U krijgt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 de tijd om uw belastingschuld af te lossen. U betaalt dan 24 maanden lang elke maand een vast bedrag. Als u eerder wilt afbetalen, kan dat natuurlijk. Ook kunt u tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 naast het vaste maandelijkse bedrag extra aflossen.

Misschien is het voor u niet mogelijk uw belastingschuld binnen 24 maanden af te lossen. In dat geval zoeken wij samen met u naar een passende oplossing.

Wij begrijpen dat veel ondernemers het de komende tijd financieel nog steeds moeilijk zullen hebben. Daarom blijft het tarief van de invorderingsrente (de rente die u moet betalen als u een aanslag niet op tijd hebt betaald) tot en met 31 december 2021 op 0,01%.
Dit zorgt ervoor dat u de komende tijd ook vrijwel geen rentekosten heeft op de belastingschuld die u gaat aflossen.

Lees meer over invorderingsrente

Hoe informeren wij ondernemers over de nieuwe maatregelen?

In september 2020 krijgt u een brief waarin wij bovenstaande nog een keer uitgebreid uitleggen.

In december 2020 ontvangt u ook een brief van ons. Daarin staan:

  • een voorlopig overzicht van uw belastingschuld
  • de voorwaarden van de betalingsregeling
  • het maandbedrag van de betalingsregeling

In maart 2021 ontvangt u weer een brief van ons, met:

  • een definitief overzicht van uw belastingschuld
  • (eventueel) het aangepaste maandbedrag van de betalingsregeling

Op belastingdienst.nl/coronavirus vindt u meer informatie over de Belastingdienst en de coronacrisis

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

‘Ook langere termijn voor betaling lokale belastingen’

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland doet een dringend beroep op gemeenten om ondernemers langer de tijd te geven om uitgestelde lokale belastingen te betalen. ‘Landelijk is die termijn gisteren verruimd naar 36 maanden. Wij vragen u op lokaal niveau hetzelfde te doen. Eén lijn trekken is niet alleen duidelijk, het vergroot ook de overlevingskansen van uw plaatselijke ondernemers’, schrijft Vonhof donderdag in een oproep aan alle Nederlandse gemeenten.

Bijdrage aan gemeenschap

De MKB-Nederland-voorzitter verwijst in de brief naar de deze week aangescherpte kabinetsmaatregelen die veel binnenstadondernemers in onder meer horeca, cultuur, sport en verblijfsrecreatie opnieuw hard raken. Het gaat om ondernemers die van groot belang zijn voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid, en die in veel gevallen ook anderszins een bijdrage leveren aan de gemeenschap. ‘We vragen gemeenten daarom dringend zich hard te maken voor de overlevingskansen van deze ondernemers en hen langer te tijd geven om uitgestelde lokale belastingen te betalen’, aldus Vonhof. Het gaat dan onder meer om precario voor terrassen, OZB en toeristenbelasting.

Landelijk voorbeeld volgen

Woensdag maakte staatssecretaris Vijlbrief van Financiën bekend dat de betalingstermijn van uitgestelde belastingen wordt verruimd van 24 naar 36 maanden, ingaande per 1 juli 2021 in plaats van 1 januari. MKB-Nederland en VNO-NCW hadden daar op aangedrongen om ondernemers meer lucht te geven om aan hun verplichtingen te voldoen en een mogelijk faillissement af te wenden. Eerder had de Tweede Kamer al unaniem ingestemd met een motie van D66 en VVD hierover. Vonhof wil dat gemeenten het voorbeeld van de landelijke overheid volgt. Eenzelfde verzoek doet hij aan de waterschappen en provincies.

Link naar bron

Status Noord-Ierland per 1 januari 2021

Belastingdienst actueel

04-09-2020

Eind 2020 loopt de overgangsperiode van de Brexit af. Daarna zijn er douaneformaliteiten voor de handel met het Verenigd Koninkrijk (VK) van toepassing. Noord-Ierland krijgt een aparte status binnen het VK.

In het akkoord tussen de Europese Unie en het VK over de Brexit is afgesproken dat Noord-Ierland onderdeel blijft van het douanegebied van de EU. Dit betekent dat er geen douaneformaliteiten en procedures gelden voor het vervoer van goederen tussen de EU en Noord-Ierland. Alleen als dit vervoer via Engeland, Schotland of Wales gaat, moet dit onder de regeling douanevervoer gebeuren.

Voor zendingen van en naar Noord-Ierland blijft het Europese btw-stelsel gelden. Voor deze zendingen gelden dus de EU-regels voor intracommunautaire leveringen.

Meer specificaties over de handel met Noord-Ierland worden bekend als die door het VK en de EU zijn afgesproken.

De Europese Unie heeft 2 kennisgevingen op hun site gepubliceerd:

Blijf u goed voorbereiden

Op rijksoverheid.nl/brexit leest u meer over de laatste ontwikkelingen, bij Brexit: stand van zaken.

Kijk voor meer informatie op brexitloket.nl en doe de Brexit Impact Scan. Of kijk op getreadyforbrexit.eu.

Lees ook wat Brexit betekent voor uw douanezaken.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Link naar bron

Home | Fiscalert – De slimste tips in geldzaken

Op de deurmat

Tien keer per jaar halen onze beleggingsspecialisten vier financiële producten van de deurmat. Elk product wordt voorzien van een stevig gefundeerde mening, variërend van 1 F tot 5 F’jes. 

Zoekt u informatie over een financieel product en wilt u weten of het in deze rubriek is behandeld? Voer met behulp van de zoekfunctie een karakteristiek deel van de naam van het desbetreffende product in. Als u bijvoorbeeld zoekt naar de bespreking van de ‘contrarian equities’ van Capital @ work, vult u alleen ‘contrarian’ in. Zoekt u producten met een bepaald aantal F’jes, click dan op ‘Oordeel’ en scroll naar beneden. Zoekt u de meest recente beoordelingen, dan clickt u op ‘Datum’. Op deze manier krijgt u een chronologisch overzicht. Bent u op zoek naar een product waarvan u de aanbieder of de naam kent, dan clickt u op ‘Aanbieder’ of ‘Product’. U krijgt dan het aanbod op alfabetische volgorde. 

Is er nog geen beoordeling? Stuur dan uw brochure en/of het prospectus (een kopie mag natuurlijk ook) naar 

FiscAlert – Op de deurmat
Postbus 10209
1001 EE Amsterdam

Click hier voor een preview van de in de komende FiscAlert besproken financiële producten. 

Elektronische informatie (pdf’s, links, e-mailings) kunt u sturen naar deurmat@fiscalert.nl 
 

 


Link naar bron

Gemeenten, verruim steun en regels voor ondernemers

Nederlandse gemeenten moeten kijken naar belastinguitstel, en waar mogelijk -afstel voor ondernemers. Ook moet er steun blijven voor innovatie en marketing, en is er coulance nodig bij regels en handhaving. Gemeenten moeten vooral duidelijk en eenduidig zijn, om ondernemers tijdens de coronacrisis zo veel mogelijk te helpen.

Steun bieden

Die en meer aanbevelingen staan vermeld in een open brief van MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof en acht voorzitters van aangesloten steden en regio’s van MKB-Nederland aan de colleges van B&W van alle Nederlandse gemeenten. Het gaat om een uitgebreide lijst suggesties op het gebied van financiering, binnensteden en dienstverlening die de gemeenten kunnen of moeten oppakken om het bedrijfsleven steun te bieden in deze moeilijke tijd. Zo pleiten de voorzitters er bijvoorbeeld voor om ontheffingen voor theaters en bioscopen zoveel mogelijk toe te staan, om aanbestedingen naar voren te halen en voor vouchers waarmee ondernemers advies over P&O en fiscaliteit kunnen inkopen. Ook is de boodschap dat gemeenten goed moeten communiceren en zichtbaar moeten zijn voor ondernemers.

Nieuwe maatregelen hard gelag

MKB-Nederland reageert hiermee op de extra maatregelen die de overheid op 28 september afkondigde. ‘Ondanks het begrip voor de nieuwe maatregelen is het voor ondernemers ook een hard gelag, daar waar velen net weer aan het opkrabbelen waren’, aldus de ondertekenaars. ‘Veel ondernemers en hun werknemers gaan een zware periode in’. De MKB-voorzitters spreken in de brief ook hun waardering uit voor de steun van landelijk, regionale en lokale overheden.

Bron link

vanaf 1 juli 2021 kunt u aflossen in 36 maanden

Belastingdienst actueel

29-09-2020

Hebt u vanwege corona bijzonder uitstel van betaling van belastingen gekregen? Dan krijgt u nu langer de tijd om uw opgebouwde belastingschuld af te lossen. U mag daar 36 maanden over doen. En u hoeft er pas mee te beginnen vanaf 1 juli 2021. Op verzoek van de Tweede Kamer is nog eens gekeken naar de termijn om af te lossen en besloten om de betalingsregeling verder te verruimen.

Betalingsregeling

De belastingschuld waarvoor u bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen, hoeft u pas vanaf 1 juli 2021 af te lossen. Deze aflossing zal plaatsvinden in 36 maandelijkse termijnen. In het voorjaar van 2021 informeren wij u over de exacte omvang van uw schuld en de wijze waarop u de maandelijkse termijnen kunt voldoen.

Bijzonder uitstel verlengen kan tot en met 31 december 2020

Hebt u eerder bijzonder uitstel van 3 maanden aangevraagd? Dan is het tot 31 december mogelijk om dit uitstel te verlengen. Wij verwachten dat er ondernemers zijn die nog meer uitstel nodig hebben, maar dit nog niet hebben aangevraagd. Wanneer u ervoor kiest om het bijzonder uitstel van 3 maanden niet te verlengen, verwachten wij dat u de belasting vanaf de eerstvolgende aangifte weer op tijd betaalt.

1e keer bijzonder uitstel aanvragen kan tot 1 oktober 2020

Bent u recent in financiële problemen gekomen door de coronacrisis? Dan kunt u tot 1 oktober bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Zowel het aanvragen als verlengen van bijzonder uitstel gaat makkelijk via een online formulier. Dit kost enkele minuten.

Lees meer over het aanvragen of verlengen van bijzonder uitstel

Tijdlijn van nu tot 1 juli 2021

  • 30 september 2020: deadline 1e aanvraag bijzonder uitstel van betaling 
  • 31 december 2020: deadline aanvraag verlenging bijzonder uitstel van betaling
  • Voorjaar 2021: u ontvangt van ons een brief met een voorstel voor een betalingsregeling
  • 1 juli 2021: wij verwachten dat u begint met het aflossen van uw belastingschuld

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Bron link

Reactie op persconferentie | MKB-Nederland

‘Het is onvermijdelijk dat het kabinet extra maatregelen neemt om de oplopende besmettingen terug te dringen. Het komt hard aan, vooral in sectoren die telkens opnieuw de klappen krijgen. De komende weken moeten we in Nederland daarom alles op alles zetten om de testcapaciteit op orde te krijgen, de routekaarten uit te werken zodat maatregelen minder grof hoeven te zijn en de handhaving van gedragsregels beter te organiseren’. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW  in reactie op de persconferentie van minister-president Rutte en minister Hugo de Jonge (VWS) van zojuist. ‘Het is goed dat het kabinet aangeeft dat er extra ondersteuning nodig is voor ondernemers die door de gedeeltelijke lockdown worden getroffen.’

Extra maatwerk voor getroffen sectoren

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘De zorg mag niet overbelast raken, dus we moeten het virus er onder krijgen. Dat kan door ons met z’n allen aan de gedragsregels te houden, maar dat lukt ons kennelijk niet. Het kabinet kiest nu voor stevige ingrepen voor de komende vier weken. Daarvan moeten we elke minuut benutten om te zorgen dat er weer perspectief komt voor Nederlanders en ondernemers. De eerste aanzet voor een routekaart van het kabinet helpt daar bij. Het is belangrijk die verder uit te werken. Bovendien moeten we de telkens weer getroffen sectoren die het inmiddels al acht maanden heel zwaar hebben met extra maatwerk ondersteunen.’

Time-out- en stopregeling

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Gezien het oplopend aantal besmettingen was extra ingrijpen onvermijdelijk. Maar je vraagt nu opnieuw wel heel grote offers van ondernemers en hun mensen. Dan moet het kabinet ook met dezelfde snelheid over de brug komen met aanvullende ondersteunende maatregelen en de time-out- en stopregeling waar we al een tijd over spreken. Wij blijven er verder bij dat onder de juiste condities ondernemers juist onderdeel van de oplossing kunnen zijn en dáár moeten we op inzetten. De focus moet komen te liggen op wat wél kan, anders is het voor veel bedrijven snel afgelopen.’

Slimmere maatregelen

De gedeeltelijke lockdown raakt een groot aantal sectoren, zoals horeca, evenementen, cultuur, reisbranche, detailhandel, transport en toeleverende bedrijven. De komende weken moeten worden benut om het arsenaal aan maatregelen te verfijnen. Idealiter zijn maatregelen effectief, zo min mogelijk schadelijk voor de economie, eerlijk en begrijpelijk. Tegelijkertijd moet de testcapaciteit omhoog en is betere handhaving van de gedragsregels nodig. Ondernemers, zoals in de horeca, kunnen daar ook een rol in pakken. In de nieuwe routekaart moeten fijnmaziger maatregelen en experimenten uitgewerkt worden in bijvoorbeeld de horeca en andere sectoren, zodat ondernemers deel zijn van de oplossing. 

Ondersteuning intensiveren

Nu veel ondernemers noodgedwongen weer verder worden beperkt en consumenten ook terughoudender worden, kunnen veel sectoren alleen met extra ondersteuning door deze zware tijden worden geholpen. Daarom is het volgens MKB-Nederland en VNO-NCW essentieel dat er snel een time-out- en stopregeling komt voor ondernemers om zonder schulden (tijdelijk) te kunnen stoppen. En dat ondernemers die ten onrechte al acht maanden buiten de boot vallen bij de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) snel alsnog van die regeling gebruik kunnen maken. De organisaties zijn hierover in gesprek met het kabinet. Ook over wat nodig is vanwege de nieuwe maatregelen gaan zij snel met het kabinet aan tafel. 

voorkom totalelockdown banner 560 x 140

Bekijk onze aangepaste toolkit voor meer banners.

Bron link

Startende ondernemer? Volg het webinar over belastingzaken

Belastingdienst actueel

07-10-2020

De Belastingdienst organiseert op 21 oktober 2020 een webinar voor startende ondernemers over belastingen en ondernemen.

Het webinar vervangt de normale voorlichtingsbijeenkomsten van de Belastingdienst voor startende ondernemers, omdat die vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Tot eind 2020 vindt het webinar meerdere keren plaats.

Tijdens het webinar maakt u ook kennis met de KVK. Daarnaast kunt u vragen stellen via de chat. Deskundigen van de Belastingdienst beantwoorden deze tijdens en na afloop van het webinar.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht


Bron link