Geld

Haal aftrekposten naar voren

Voor veel aftrekposten wordt het belastingvoordeel de komende jaren afgebouwd voor wie een hoger box 1-inkomen heeft dan ruim € 68.500.

Dat geldt niet alleen voor de hypotheekrenteaftrek, maar met ingang van 2020 bijvoorbeeld ook voor de persoonsgebonden aftrekposten zoals alimentatie, aftrekbare giften en zorgkosten. Het maximale belastingvoordeel bedraagt 46% in 2020, 43% in 2021, 40% in 2022 en circa 37% in 2023. Aftrekposten leveren in 2020 dus méér belastingvoordeel op dan in 2021 en volgende jaren. Kijk dus of u aftrekposten zoals hypotheekrente, giften en wellicht ook zorgkosten naar voren kunt halen door bijvoorbeeld nog dit jaar uw hypotheek over te sluiten of uw giften en zorgkosten vooruit te betalen.

Coronacrisis steunpakket

Steunpakket 3.0

Door Prinsjesdag zouden we bijna vergeten dat er een derde steunpakket is in verband met de coronacrisis.

Er zijn opnieuw steunmaatregelen in verband met de coronacrisis. Veel bestaande regelingen werden in dit ‘steunpakket 3.0’ verlengd, maar tegelijk versoberd en ook geleidelijk afgebouwd. Wat kunnen we de komende maanden verwachten?

VOOR IEDEREEN

  • Er komt geld beschikbaar voor om- en bijscholing en begeleiding naar nieuw werk voor wie de komende tijd zijn baan verliest.
  • Werknemers houden recht op reisaftrek voor niet vergoede OV-kosten, ook als ze thuis werken. Voorwaarde is dat de kosten ongewijzigd zijn gebleven.
  • Hypotheekverstrekker mogen tot en met december 2020 een betaalpauze inlassen voor rente en aflossing op de hypotheek. Ook wordt de maximale duur van de betaalpauze verlengd, van 6 naar 12 maanden.
  • Voor mondkapjes blijft het BTW-tarief 0% tot en met december 2020.